107 resultaten
Filteren
van 11
Bezorgdheid terecht!

Bezorgdheid terecht!

De bezorgdheid die uit de brief van prof. dr. }. M. Hasselaar duidelijk naar voren komt ten aanzien van verschillende ontwikkelingen in onze kerk, is terecht. Met name de gang van zaken rondom de benoeming van de nieuwe secretarisgeneraal is Verontrustend. Dat wordt in deze brief — men kan d ...

9 september 1972
Gereformeerd Weekblad
A. V.
953 woorden
Door de tijdgeest bevangen (2)

Door de tijdgeest bevangen (2)

De openbaring Gods doet licht opgaan óver de daden Gods tot volvoering van zijn raad der verlossing. Zoals we vorige keer zagen zonk de kerk aan het einde van de richterentijd dieper weg dan ooit tevoren. Naar dat het zich liet aanzien ging het definitief de afgrond tegemoet.Maar dan ...

9 september 1972
Gereformeerd Weekblad
v. SI.
1696 woorden
KLEINE KRONIEK

KLEINE KRONIEK

Verontrusting (1)In de kerk wordt de verontrusting steeds groter dat men op de verkeerde weg is. Het teruglopend kerkbezoek, het verminderde medeleven van de kerkleden, dat vooral ook openbaar komt in een vermindering van de kerkelijke bijdragen, het noodzakelijke opheffen van ...

9 september 1972
Gereformeerd Weekblad
Kroniekschrijver.
1737 woorden
INHOUD:

INHOUD:

Van het ambt der overheid — Door detijdgeest bevangen (2) — Bezorgdheid terecht! — Kleine kroniek — Kerknieuws — Advertenties. ...

9 september 1972
Gereformeerd Weekblad
22 woorden
VVOG-AFDELINGEN HOUDEN VERGADERING EN ORGELBESPELINGEN HERV. - GEREF.

VVOG-AFDELINGEN HOUDEN VERGADERING EN ORGELBESPELINGEN HERV. - GEREF.

Op zaterdag 9 september hopende afdelingen West en Oost (in oprichting) van de Ver. van Organisten der Geref. Gemeenten, een vergadering te houden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Zeist, Bergweg/Joubertlaan. Aanvang 2.30 uur n.m.
Deze vergadering zal staan in het teken van orgel ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
93 woorden
Ds. G. Kadee 40 jaar predikant

Ds. G. Kadee 40 jaar predikant

Ds. G. Kadee, Hervormd predikant te Oudshoorn is op 11 september 40 jaar predikant. Ds. Kadee werd op 14 juli 1906 geboren te Avereest en zijn eerste gemeente was Zweeloo, waar hij op 11 september 1923 bevestigd werd. In 1936 ging hij naar Arum, vanwaar hij in 1939 vertrok naar Oosterwolde ( ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
75 woorden
EVANGELISTEN I.Z.B. BEGINNEN IN OKTOBER NIEUWE WERKZAAMHEDEN

EVANGELISTEN I.Z.B. BEGINNEN IN OKTOBER NIEUWE WERKZAAMHEDEN

De heer De Bruin zal voor de Bond voor Inwendige Zending op G. G. (IZB) werkzaam zijn in de nieuwbouwwijken van Vreeswijk (in de nieuwe gemeente Nieuwegein). Mogelijk zal hij mettertijd ook gaan arbeiden in de nieuwe wijken van het nabijgelegen IJsselstein. Eveneens op zondag 8 oktober wordt ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
132 woorden
Heffing op losg^eld voor emigranten

Heffing op losg^eld voor emigranten

Buitenlanders die Sowjetrussische emigranten willen helpen met het betalen van de heffing voor hun opleiding zullen een extra heffing van 35 procnt moeten betalen op het overmaken van geld, zo is vrijdag van ^oed ingelichte zijde in Moskou vernomen. De emigratieheffing die vorige maand ingesteld ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
104 woorden
Borsumij Wehry verwacht geen lagere winst

Borsumij Wehry verwacht geen lagere winst

Dank zij ongeveer gelijk gebleven bruto winstmarges heeft de omzetstijging bij Borsumij Wehry gedurende het eerste halfjaar 1972 in vergelijking met de overeenkomstige periode van 1971 de kostenstijging ruimschoots kunnen opvangen. De commerciële resultaten voor het tweede halfjaar ontwikk ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
83 woorden
Vuilstortén in Boterhuispolder

Vuilstortén in Boterhuispolder

,JDe BaterhuiiEipOilder is wat mij betreft niet de gelutokiigsite om puin ie starten. Ak het kan liever engieins andeire", aldus diinecteur F. van Ovenmeire, directeur van de vuillveiibranidiiing te Leiden. Niettemin Met hij onLamigis. genuggeisteund dioor een coKirmdssiie uit de AUgemieine raad ...

9 september 1972
Reformatorisch Dagblad
73 woorden
van 11