93 resultaten
Filteren
van 10
„Meer aandacht voor landen in de derde wereld!"

„Meer aandacht voor landen in de derde wereld!"

..In het vooruitzicht van de vorming van een nieuwe regering en met het oog op de opstelling van de regeringsverklaring hebben politieke partijen en vele andere organisaties U hun voorstellen. verlangens en eisen doen kennen. Het zij me vergund U namens de Protestantse Kerk van België te ver ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
393 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK Bedankt: voor 's-Gravenpolder :J. B. Duk te Hoogezand. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Nunspeet (tweede pred. plaats: R. van Beek te IJmuiden. GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Lisse: Chr. v.d. Poel te Yerseke.
...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
35 woorden
SlLO-evangelisatie in België nu in de kerk opgenomen

SlLO-evangelisatie in België nu in de kerk opgenomen

„Silo" werd opgericht in 1870 ter bevordering van evangelisatiewerk in Vlaanderen en krachtig gestimuleerd door ds. Nicolaas de Jonge, die in mei 1874 predikant werd van de Nederlands-Evangelische Gemeente te Brussel, en door zijn opvolgers uit België en Nederland. Op verschillende plaatsen ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
126 woorden
Alt - Reformierte ds. A. Brink overleden

Alt - Reformierte ds. A. Brink overleden

Ds. Brink was predikant van de Alt-Reformierte Kirchen, die in classiaal verband behoren tot de Geref. Kerken in Nederland.Pfarrer Brink werd op 20 april 1902 geboren en hij studeerde o.a. theologie in Kampen (Nederland). Op 19 april 1931 werd kandidaat Brink bevestigd als predikant v ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
88 woorden
Veel reddingen in 1972

Veel reddingen in 1972

Meer dan de helft van het aantal dienstverleningen in 1972 was ten behoeve van jachten en andere pleziervaartuigen. In dit jaar werden in totaal 362 personen behouden aan wal gebracht waardoor ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
49 woorden
Regiosnippers

Regiosnippers

AMSTERDAM — De 16-jarige John Stapper uit Amsterdam is zaterdagavond op de Osdorperbaan In de hoofdstad bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De jonge bromfietser reed in volle vaart de stoep af tussen geparkeerde auto's door de weg op, waar hij tegen een passerende auto botste. Hij ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
696 woorden
Dr. Potter contra VS en Sovjet-Unie

Dr. Potter contra VS en Sovjet-Unie

„Geen natie, hoe klein of onbetekenend ook, is ontkomen of kan ontkomen aan de bloedige klauwen van de grote mogendheden", aldus dr. Potter, die er voorts ook op wees, dat het christelijk geweten is uitgedaagd door het vasthoudende en onbuigzame karakter van onrechtvaardige regeringsstelsels ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
61 woorden
Drie doden bij ongeluk in Etten - Leur

Drie doden bij ongeluk in Etten - Leur

De namen van de slachtoffers zijn de 29-jarige mevrouw C. W. van der Hoeg-Verschuren, en haar 2-jarig zoontje Tjeerd, die ter plaatse overleden en de echtgenoot A. van der Ploeg. Hij is op weg naar het ziekenhuis overleden. Het gezin woonde in Bred ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
63 woorden
Rozenkwekers nodig in Nes Aimmim

Rozenkwekers nodig in Nes Aimmim

Nes Ammim stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land Israël en aan betere verhoudingen tussen Joden en Christenen. Er is daarom vraag naar medewerkers, die zich vanuit hun christen-zijn aangetrokken voelen tot dit werk i ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
64 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Het is altijd verblijdend als jonge mensen zich intensief met de bijbel bezighouden. Genoemde samenstellers hebben getracht diverse bijbelverhalen op rijm en muziek te zetten. Ze hebben een bundeltje samengesteld, waaraan het de bedoeling is om nie ...

8 januari 1973
Reformatorisch Dagblad
110 woorden
van 10