149 resultaten
Filteren
van 15
Nivellering

Nivellering

Binnen het NKV is de Unie van Beambten en Leidinggevend Hoger Personeel duidelijk in de oppositie en in het NVV is dat de beambtenbond Mercurius. Samen met de categorale bonden van middelbaar en hoger personeel verzetten zij zich tegen het streven van de vakcentrales om de reële loonsverhogi ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
455 woorden
Geen emigratie, geen handel

Geen emigratie, geen handel

Vorig jaar heeft Senator Henry Jackson een soortgelijk wetsontwerp ingediend in de Amerikaanse Senaat. Met deze wetsontwerpen willen de Amerikaanse parlementsleden de Sovjet-Unie onder druk zetten om de academicibelasting voor emigranten op te heffen. Sinds midden-1972 kregen veel emigranten ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
STRAALJAGER STORT OP FLATS IN V.S.

STRAALJAGER STORT OP FLATS IN V.S.

Volgens onbevestigde berichten zijn er zeker veertien mensen omgekomen. Gevreesd wordt echter dat er meer doden gevallen zyn. Kort na het ongeluk meldde een ziekenhuis dat daar reeds 25 gewonden waren opgenomen. In het blok flats woonden circa 200 mensen. 
Het toestel nader ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
135 woorden
Heerlens meisje vermist

Heerlens meisje vermist

Haar signalement luidt: lang 1.70 m, heeft halflang roodblond haar en lichtblauwe ogen. Zij droeg een paarse midl-jas, met donker motief en een donkerblauwe broek met witte strepen.Een ieder die inlichtingen over de verblijfplaats van het me ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
58 woorden
Herman Venema beroemd Verlichtingstheoloog

Herman Venema beroemd Verlichtingstheoloog

De promovendus, Johannes Cornelis de Bruine die op 30 juli 1923 te Hilversum werd geboren, studeerde theologie aan de RU te Utrecht en legde zijn doctoraalexamen af aan de RU te Groningen in 1965. Zijn hoofdvak was cultuurgeschiedenis van het Christendom met de bijvakken godsdienstgeschieden ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
538 woorden
Hoofdgebouw van VU bezet

Hoofdgebouw van VU bezet

Om kracht bij te zetten aan de eisen „geen registratie van tentamen-studenten" geen chantage ten aanzien van de faculteiten (die zouden gewaarschuwd zijn, dat niet meewerken beknotting van de begroting zou betekenen) en „kiesrecht voor iedereen, die daadwerkelijk studeert" hebben de aanwezig ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
113 woorden
Gematigde uitvoering van 1000 gulden-wet

Gematigde uitvoering van 1000 gulden-wet

Deze oplossing heeft prof. J, van Dijck, voorzitter van de Tilburgse hogeschoolraad gesuggereerd voor de „werkelijk heilloze impasse, waarin een niet goed doordachte wet ons heeft gebracht". Hij stelde niet, dat zijn oplossing billijk is jegens de studenten die wel hebben betaald. Hij schatt ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
508 woorden
Amin dreigt kerkleiders

Amin dreigt kerkleiders

Spanningen en wrijvingen tussen de verschillende kerken en godsdiensten in Oeganda bestaan niet. Berichten daarover komen — aldus Amin — uit de koker van "Britse imperialisten". Naar mening van welingelichte personen in de Oegandese hoofdstad Kampala richtte generaal Amin zich in zijn uitlat ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
116 woorden
Subsidie via verkoopprijs

Subsidie via verkoopprijs

Tot nu toe verleent de overheid alleen incidentele steun, enerzijds aan auteurs en vertalers via het fonds voor de letteren, anderzijds aan uitgevers in de vorm van subsidie voor moeilijk uitgeefbare letterkundige werken. „De lezers delen echter op geen enkele wijze in de steun aan de litter ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
112 woorden
Spoedig fustenverzamelplaats in het Westland

Spoedig fustenverzamelplaats in het Westland

Ir. Bravenboer heeft ontkend dat de situatie in het Westland zo ernstig is als het provinciale statenlid drs. H. J. -Koenen in vragen aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft , doen voorkomen. Drs. Koenen stelde daarin dat jaarlijks 400.000 a ...

8 februari 1973
Reformatorisch Dagblad
129 woorden
van 15