117 resultaten
Filteren
van 12
Olies onder druk

Olies onder druk

Unilever zakte f 1 naar f 155, Akzo en Hoogovens 50 cent naar f 81,50 resp. f85,50 en Philips 30 cent naar f57.50. Deli-Mij was het enige actieve fonds dat direct winst kon boeken, al was het maar f 1,30 op f 155.80. De gehele scheepvaartsector was ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
92 woorden
Landbouwschap wil stemrecht pachters in ruilverkaveling

Landbouwschap wil stemrecht pachters in ruilverkaveling

Zelf is het schap van mening dat het pachterstemrecht wel zo te regelen is, dat het in het wetsontwerp tot wijziging van de ruilverkavelingswet kan worden ingebouwd. ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
30 woorden
Centrale hoger personeel stelt een „mantelcontract" voor

Centrale hoger personeel stelt een „mantelcontract" voor

In haar brief aan de centrale organisaties tekent de NCHP hierbij aan, dat ze modellen voor georganiseerd overleg verwerpt als die ertoe kunnen leiden dat voor een bepaalde personeelscategorie cao's worden aangegaan zonder de voor die groep bij uit ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
281 woorden
beroepingswerk

beroepingswerk

NED. HERV. KERK Beroepen: te Woudenberg: C. van de Bergh te Katwijk aan Zee; tot pred. bgw. (alg. secr. Vrijz. Chr. Jeugdcen­trum): M. W. S. Cramer (eervol onth. pred. dir. Voogdijver. Kinderhulp in N.H.) wonende te Alkmaar. GEREF. KERKEN (VRIJGEM.). Beroepen: te Bedu ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
91 woorden
Kamperen bij de boer moet meer kans krijgen

Kamperen bij de boer moet meer kans krijgen

Het voorstel van Gedeputeerde Staten was er op gericht het individueel kamperen wel toe te staan, behalve in gebieden met hoge landschappelijke waarde. Maar de SGP vond dat ook wel een beetje te ver gaan. GS zegden toe hierin soepelheid te betracht ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
Onze Verslaggeveefster
262 woorden
Bos- en parkeerterrein bij haven Piershil

Bos- en parkeerterrein bij haven Piershil

Door Goudswaards college is aan de stedebouwkundige opdracht gegeven om een structuurschets voor Goudswaard te ontwerpen en kan deze gemeente van 1548 tot pl.m. 2200 inwoners groeien.De ontw ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
182 woorden
Prins Bernhard opende gebouw verkeersvliegers

Prins Bernhard opende gebouw verkeersvliegers

Het op palen staande zeskantige bouw, waaronder de vliegers hun auto'» kunnen parkeren, staat op slechts honderden meters afstand van het hoofdkantoor van de KLM. De bouw is geheel bekostigd uit de verenigingskas. Tot dusverre was het bestuur van d ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
174 woorden
KUNSTWERK:EN IN VERLENGING E8

KUNSTWERK:EN IN VERLENGING E8

De verlenging (13 kilometer) van de nieuwe E8 tussen de aansluiting met de rijksweg Holten-Markelo, het huidige eindpunt, en de zijtak van het Twentekanaal, is thans in aanleg. Begin vorige week heeft Rijkswaterstaat drie andere viadukten voor dit weggedeelte aanbesteed. ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
42 woorden
Ermelo zet plan raadhuis door

Ermelo zet plan raadhuis door

Aanvankelijk hadden burgemeester en wethouders het nieuwe raadhuis willen stichten aan de Nassaulaan, maar door de ontwikkelingen rond het komplan is het terrein van de firma Koppe actueel geworden. Onderhandelingen met deze eigenaars leidden er ei ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
207 woorden
Bezinning op principes is zeer noodzakelijk

Bezinning op principes is zeer noodzakelijk

Er was namelijk een financiële impasse ontstaan. Penningmeester H. de Geest uit Harderwijk moest zijn jaarverslag afsluiten met een t«kort van ongeveer 1700 gulden. Dat bedrag zou nog wel hoger zijn geweest als er vorig jaar niet 7000 gulden extra ...

8 maart 1973
Reformatorisch Dagblad
onze redacteur binnenland
463 woorden
van 12