119 resultaten
Filteren
van 12
Waardevolle postzegels

Waardevolle postzegels

In het maandblad „Alle den volkke" van de GZB wordt over de besteding van dit geld — 1971 ƒ 17.737,62 en in Z972 ƒ 18.481,62 — bericht: De commissie besloot aan de zending der Ned. Hervormde Kerk ƒ 14.400,—, aan de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland ƒ 14.400,— en aan de Gerefor ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
114 woorden
Graag samengaan met hen die hetzelfde belijden

Graag samengaan met hen die hetzelfde belijden

Gemeente, u weet, dat wij hartelijk begeren eenheid van allen, die in oprechtheid de Heere belijden en dat wij gaarne de eenheid zoeken van allen, die het Woord Gods en de belijdenis der kerk ten volle honoreren.Als de synode van de Hervormd ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
514 woorden
Veel scholieren gezakt voor verkeersexamen

Veel scholieren gezakt voor verkeersexamen

Dit heeft burgemeester J. A. F. Roeien van Arnhem woensdag meegedeeld tijdens de uitreiking van de schoolverkeersdiploma's.Een woordvoerder van de afdeling onderwijs van de gemeente .wijt het slechte resultaat aan de mentaliteitsverandering ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
62 woorden
Breuk over lonen bedreigt SER

Breuk over lonen bedreigt SER

In de werkgroep is het al tot een botsing gekomen tussen de Tilburgse hoogleraar prof. dr. D. B. J. Schouten, voorzitter van de commissie ONE, kroonlid van de SER en een van de wijze mannen van de raad en de vakbeweging, omdat de vakbeweging bepaald niet enthousiast was over de bijdrage van ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
226 woorden
Duitse kerkedag ook voor Rooms-katholieken

Duitse kerkedag ook voor Rooms-katholieken

Samen met de protestantse kerken zullen ook de rooms-katholieke kerken in Düsseldorf op de openingsavond op 27 juni deze 15e evangelische kerkedag met een feestelijke dienst inluiden. Op de volgende vier dagen zal men tevens onder de sprekers en discussieleiders èn onder de bezoekers vele ro ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
224 woorden
V.S. wil compensatie van Euro-Gemeenschap

V.S. wil compensatie van Euro-Gemeenschap

De Amerikaanse missie bij de EEG in Brussel heelt hierover dinsdag een nota overhandigd. De VS willen compensaties voor minstens 600 industrieprodukten en een 50-tal landbouwprodukten. aldus Eberle, die woensdag een onderhoud had met Europees commissaris Gundelach. De VS wijzen een EEG die d ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
170 woorden
Diepvrieskuikens werden duurder

Diepvrieskuikens werden duurder

In de week tot 2 juni werden bijna 18 miljoen eieren uitgevoerd, waarvan ruim 17,1 miljoen naar Duitsland. De uitvoerder van broedeieren bedroeg ruim 2,9 miljoen, waarvan 1,6 miljoen naar Duitsland en 1,0 miljoen naar Italië gingen. 
PLUIMVEE  ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
331 woorden
Libië overweegt naasting alle V.S.-olie belangen

Libië overweegt naasting alle V.S.-olie belangen

Naasting is beslist te verwachten. Tenzij wij onze rechten in onderhandelingen verkrijgen bestaat er de mogelijkheid dat wij andere buitenlandse maatschappijen zullen naasten, zo heeft de plaatsvervangende minister voor olie, Omar Mustafa volgens, het Persbureau ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
86 woorden
Wall Street nog flauw gestemd

Wall Street nog flauw gestemd

Ondanks deze daling waren er meer hogere dan lagere koersen. Bij sommige oliefondsen kwam de klap hard tan. zoals bij Sohio, die op een slechte recensie in een beursblad bijna 7,5 dollar verloor. De beurs verwacht een flinke belastingverhoging op benzine.  ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
93 woorden
Zelfbedieningswarenhuis in Leiderdorp

Zelfbedieningswarenhuis in Leiderdorp

Het bedrijf wil zich naast de bestaande binnenstadvestigingen ook richten op de markt in de stadsdelen buiten de stadscentra. Bovendien onderscheidt het nieuwe warenhuis zich van de oude door meer zelfbediening. Een werkmaatschappij van Bijenkorf, MAVO BV, heeft over de huur van het warenhui ...

14 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
80 woorden
van 12