134 resultaten
Filteren
van 14
CITAAT

CITAAT

WAT IS ONZE ROEPING ? „Iedere ouder heeft eens voor God en de Gemeente met een plechtig ja gezworen, dat hij zijn kiiid in de voorzeide leer zal onderwijzen en doen onderwijzen. Maar al wordt het aan anderen ook opgedragen, de ouders blijven de verantwoordelijke personen. Daarom hebbe ...

22 juni 1973
Daniel
Ds. G. H. Kersten
95 woorden
SCHOOLSTRIJD

SCHOOLSTRIJD

Overigens moeten we dan niet denken dat er vóór en nadien geen sprake van schoolstrijd geweest is. Wat de periode na 1920 betreft, hoeven we slechts te denken aan moeizame schoolstichting door besturen vanuit onze kring. Maar laten we vooral ook denken aan het gevaar dat v ...

22 juni 1973
Daniel
P. Mulder.
1399 woorden
EEÜ ALTER-NATIEVE SCHOOL.. OF EEN NIEUWE SCHOOL MET DE BIJBEL?

EEÜ ALTER-NATIEVE SCHOOL.. OF EEN NIEUWE SCHOOL MET DE BIJBEL?

Het leek ons goed in dit themanummer ook aandacht te schenken aan het onderwijs op protestants-christelijke scholen voor vwo en havo. Daartoe heeft een van de redaktieleden een gesprek gehad met de heer E. Hofman.De heer Hofman (voor degenen die hem niet kennen: een broer van onze nie ...

22 juni 1973
Daniel
C. D. Pas.
2354 woorden
NA HET EINDEXAMEN

NA HET EINDEXAMEN

De berg was steil! Wij hebben moeten zwoegen, maar rusten nu en zien het vergezicht. De lange tocht van eggen en van ploegen was bitter soms, maar zoet was ook de plicht.Niet altoos kon het werk ons vergenoegen. Het werd, ook wel met tegenzin verricht. Het pak werd zwaar dat onze scho ...

22 juni 1973
Daniel
Marinus Nijsse.
110 woorden
VORMINGS-INSTITUUT EN SOCIALE ACADEMIE

VORMINGS-INSTITUUT EN SOCIALE ACADEMIE

Werkende jongeren. Partiële leerplicht, Vormingswerk.Nadat de storm van de Mammoetwet enigszins geluwd is, worden deze leuzen het meest gehoord in de Nederlandse onderwijspolitieke arena. Vooral de progressieve partijen en de vakbonden beklimmen gretig dit stokpaardje en vuren met gro ...

22 juni 1973
Daniel
A. M. van Steensel.
1919 woorden
HERSTRUKTURERING VAN DE BASISSCHOOL? ........... NAAR DE MIDDENSCHOOL ?

HERSTRUKTURERING VAN DE BASISSCHOOL? ........... NAAR DE MIDDENSCHOOL ?

ONTWIKKELINGENNoodzaak eigen scholenHet thema-nummer van „Daniël" besteedt extra aandacht aan het onderwijs. Een goede zaak, dacht ik.In de oude jaargangen van „Daniël", die ik doorbladerde, wordt logischer wijze veel aandacht besteed aan het werk op de vereniging ...

22 juni 1973
Daniel
P. Kuyt.
2068 woorden
HET ONDERWIJS IN DE 17e EEUW

HET ONDERWIJS IN DE 17e EEUW

Mijn dienst, ik presenteer, om ijder zijn begeren, Al wat hier onder staat perfect en wel te leren: Latijn, Hoogduijtsch, Muzijk, prompt lezen en wel schrijven, Boekhouden, Cijfren mee, om Koopmanschap te drijven. Dit alles op het Kort. Ook doen ik mijn verplichten Te maken naar Uw wensch, e ...

22 juni 1973
Daniel
A. Geluk.
933 woorden
Hoofdfondsen lager

Hoofdfondsen lager

Aandelen Kon. Olie vielen bij de start van de beurs uiteindelijk 60 cent terug tot f 115,30 en voorts moest Unilever 50 cent naar beneden tot f 142,70. De koers van Philips daalde mét 20 cent tot f52,10, terwijl Hoogovens 20 cent in herstel was op f 75,80. Akzo noteerde vrijwel onveranderd ...

22 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
130 woorden
GEEN BEZWAAR

GEEN BEZWAAR

„Wij zijn er blij mee", aldus de heer A. A. van der Beek van de Centrale van Hogere Ambtenaren. „Wij hebben geen bezwaar tegen de nivellering in de maatregelen, ook al omdat die voortvloeit uit de trendmethodiek, die zich nu eenmaal aanpast bij de afspraken in het bedrijfsleven". De heer J ...

22 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
306 woorden
Morgen besluiten confessionelen over één partij

Morgen besluiten confessionelen over één partij

De oproep is onder andere ondertekend door oud-premier De Jong, ex-Kamervoorzitter Van Thiel, ex-informateur Olbeda, CNV-voorzitter Lanser, staatssecretaris Mertens (sociale zaken), Rijnmondvoorzitter Fibbe, de vroegere CHU-voorzitter Van Hulst, mr. Y. Scholten en de oud-Tweede-Kamerleden Bo ...

22 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
283 woorden
van 14