104 resultaten
Filteren
van 11
Executie in Oeganda

Executie in Oeganda

De sergeant, Abkanjeru Paru, was in maart door een krijgsraad schuldig bevonden aan moord op een piloot van de Kenyase luchtmacht. De sergeant had een gratieverzoek bij president Idi Amin ingediend, maar deze week bepaalde de nationale defensieraad dat het doodv ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
67 woorden
Grote synode moet Makarios redden

Grote synode moet Makarios redden

De eerste opdracht van deze synode is een duidelijke beslissing inzake het conflict op Cyprus te nemen. Het conflict is ontstaan nadat drie bischoppen van Cyprus van Makarios hadden geëist, dat hij zou aftreden hetzij als president van Cyprus hetzij als aartsbisschop. Een combinatie van beid ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
155 woorden
Kerk fusie in Amsterdam

Kerk fusie in Amsterdam

In deze kerk bestaat de oudste van de Amsterdamse Chr. Geref. Kerken, nl. de kerk van West met als kerkgebouw de Lauriergrachtkerk, voort. De kerken van Oost (voorheen Plantage Muidergracht) en Zuid (laatstelijk Zuidwijkkapel) hielden reeds sinds meer dan een jaar gemeenschappelijke diensten ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
146 woorden
Dean hoofdschuldige in Watergate-zaak

Dean hoofdschuldige in Watergate-zaak

In een eerste tegenaanval op de beschuldigingen van Dean diende het Witte Huis woensdag een verklaring bij de Watergate-commissie in die door een senator gekenmerkt werd als „een surrogaat voor een kruisverhoor van de heer Dean door de president van de Verenigde ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
753 woorden
China brengt kernbom tot ontploffing

China brengt kernbom tot ontploffing

De commissie van atoomenergie, die een eerder bericht van de Indiase wetenschapsmensen bevestigde, zei dat de wetenschapsmensen van de commissie een explosie in de atmosfeer hadden geregistreerd en dat deze in China zou hebben plaatsgevonden, Volgens deze wetens ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
354 woorden
Prot.-Chr. lerarenopleidino; in Zwolle?

Prot.-Chr. lerarenopleidino; in Zwolle?

Het protestants-christelijk voortgezet onderwijs in ons land kent een behoefte aan 866 tweede- en derdegraads leraren per jaar, waarbij dan geen rekening is gehouden met vervanging van onbevoegden en met de groei en uitbreiding van het voortgezet onderwijs. Een instituut in Zwolle zal op ong ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Orgel-excursie in Woerden

Orgel-excursie in Woerden

Tevens is men in de gelegenheid om nader kennis te maken met de beide Batz-orgels van Woerden, nl. dat van de Lutherse en van de Grote Kerk. Een soort mini-orgelexcursie dus.Om vier uur wordt verzameld op het kerkplein van de grote kerk, waarna vertrokken wordt naar de Lutherse Kerk. ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
68 woorden
Maar moet dat geld toch direkt beschikbaar zipn? fea^;^-..,,-.

Maar moet dat geld toch direkt beschikbaar zipn? fea^;^-..,,-.

Dat is zo'n aantrekkelijke voorwaarde van Uw geld blijft dus direkt beschikbaar, maar Bovendien kunt u moeiteloos via post- en I ^^'^'^^^''^^*2r,Xmltg'^°'''"3. ''°^'" deze RPS öe/egg//7gsre/fenmg;u kunt dan moeten we wel enige korting toepassen. bankgiro uw spaargeld naar ons overmaken. / reke' ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
54 woorden
En dat alles bQ een uniek-korte opzegtermyn?

En dat alles bQ een uniek-korte opzegtermyn?

Slechts 24 maanden is de bijzonder korte gunstige spaar-elementen bij elkaar op: 7% bij en u weet welke uw spaarbank is. opzegtermijn voor deze hoog-rentende slechts 2 jaar en toch direkt beschikbaar, Dat is de RPS! beleggingsrekening van de RPS. Tel deze drie ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
47 woorden
ONTEVREDENHEID OVER NIEUWE DEKKINGSPLAN

ONTEVREDENHEID OVER NIEUWE DEKKINGSPLAN

Een andere koers in het kabinet-Den Uyl kan varen op de volgende onderdelen: • pensioenbijdrage — Met de vijf ambtenarencentrales heeft de regering een akkoord bereikt over de pensioenbijdrage-regeling voor de overheidsdienaars. Deze overeenkomst komt de schatkist op 57 miljoen gulden ...

28 juni 1973
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsrecdactie
586 woorden
van 11