108 resultaten
Filteren
van 11
Wat denkt en doet de zending eigenlijk?

Wat denkt en doet de zending eigenlijk?

Zit dat wel goed daar in „Oegstgeest”? vroeg een zendingscommissie in het noord-westen van ons land zich af. De broeders en zusters in Den Helder en omgeving lazen trouw het Zendingsblad – maar ze werden er niet door geïnspireerd. Wordt er nu ooit nog wel eens iemand Christen, zeiden ze tegen el ...

1 januari 1974
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
4298 woorden
Zendingsbegroting 1974

Zendingsbegroting 1974

Kosten Personele kosten Indonesië ƒ 862.925,— Personele kosten Afrika en elders ƒ 855.739,— Overtochtskosten enz. Indonesië ƒ 136.500,— Overtochtskosten enz. Afrika en elders ƒ 156.000,— Financiële steun aan kerken in Indonesië ƒ 646.500,— Financi ...

1 januari 1974
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
H. J. Penning
660 woorden
PUBLIKATIES

PUBLIKATIES

"Moet je luisteren . . . " , is de titel van een brochure die onlangs verschenen is In de serie "Rijp of Groen" van het Evangellsatlecentrum. In deze brochure (prijs f 2,60), waarin een verslag wordt gegeven van de algemene evangelisatie- konferentie 1972, komen vragen aa ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
165 woorden
Gespreksstof voor biibelkringen

Gespreksstof voor biibelkringen

De Gereformeerde Vrouwenbond attendeert gespreks- en bijbelkringen op het werkmateriaal dat zij al enige jaren uitgeeft in samenwerking met de Gereformeerde Mannenbond In de vorm van pockets. Zo zijn verschenen:1971: "Weerwoord"1972: "Bij nader inzien" ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
151 woorden
Emigrantenkerken: de groei is er uit, maar ze raken beter thuis

Emigrantenkerken: de groei is er uit, maar ze raken beter thuis

Vooral rond de jaren vijftig verlieten hele schepen vol emigranten ons land. Onder hen waren tienduizenden gereformeerden en een der eerste dingen, die ze in hun nieuwe vaderland deden was de kerk opzoeken waarin ze zich thuis konden voelen. De weg was hun meestal In Nederland al gewezen doo ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
2149 woorden
Ook gereformeerd aandeel in afkoopregeling van de staat?

Ook gereformeerd aandeel in afkoopregeling van de staat?

Welk standpunt moeten de gereformeerde kerken innemen als de overheid subsidie zou gaan verlenen aan de kerken? Dat was, kort gezegd, de vraag die de vorige synode voorlegde aan haar deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid.Aan deze vraag zit een hele geschiedenis vast. Kor ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
964 woorden
Dopen ze in Indonesië niet te gauw?

Dopen ze in Indonesië niet te gauw?

Niet lang geleden ontmoette ik een dominee uit het binnenland van Sulawesi (Celebes). Een zeer ijverige dominee, want sinds hij in dat gebied is gaan werken, neemt het aantal christenen zienderogen toe. Ik vond eigenlijk dat hij de mensen wat snel doopte. Zomaar, zonder onderwijs of een paar ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
915 woorden
Recreatieweken van het diakonaat

Recreatieweken van het diakonaat

Het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland organiseert ook in 1974 weer 59 vakantieweken voor bijna 4500 mensen die anders waarschijnlijk niet met vakantie zouden kunnen gaan. In totaal worden er gehouden: • 12 weken voor lichamelijk gehandikapten;&bul ...

1 januari 1974
Kerkinformatie
138 woorden
TIMOTHY MISSION FUND

TIMOTHY MISSION FUND

During the month of November, gifts totalling $41.00 were received for our mission fund, which we again gratefully acknowledge. A check in the amount of $100 was sent to the Wycliffe Bible Translators, leaving a balance in the fund at the end of the month in the amount of $34.90. Donations to th ...

1 januari 1974
The Banner of Truth
Rev. A. Elshout by Rev. A. Hellenbroek Rev. W. C. Lamain
9260 woorden
UPON ENTERING A NEW YEAR

UPON ENTERING A NEW YEAR

The old year with all its cares, troubles, and sorrow, with all its sin and misery, but also with all its tokens and manifestations of God’s mercy, lies behind us. They are happy souls, indeed, who do not have to enter the new year with all their old guilt, but whose sin has been graciously forg ...

1 januari 1974
The Banner of Truth
Rev. W.C. Lamain
2720 woorden
van 11