148 resultaten
Filteren
van 15
Meer belangstelling voor emigratie

Meer belangstelling voor emigratie

Als motief wordt niet de oliecrisis rechtstreeks genoemd. Wel spreekt men vaak over de betere grondstoffenpositie van de landen waar men naar toe wil. Ook het betere milieu is een vaak gehoord argument. ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
36 woorden
Post per zeeschip

Post per zeeschip

Argentinië: ms „Alor" (1/2); Brazilië: ms „Chemiakhovsk" (31/1); Canada: ms „C. P. Discoverer" (20/1); Japan: ms „Tokyo Bay'' (30/1); Kenya, Oeganda: ms „Vishamm" (28' 1); Tanzanië: ms „G, Schumann" (28' 1); Ned. Antillen: ms „Socrates" (28' 1); Suriname: ms „Parthenon" (29/1); Verenigde Sta ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
59 woorden
Prof. K. J. Popma verlaat zijn leerstoel wegens emeritaat

Prof. K. J. Popma verlaat zijn leerstoel wegens emeritaat

Op 1 juni a,s. zal Prof. Popma, die reeds 70 jaar is, zijn ambt neerleggen na ruim 25 jaar professoraat te Groningen en ruim 20 jaar te Utrecht.CLASSICUS
Dr. Bopma was aanvankelijk classicus en hij is leraar geweest aan gymnasia in Apeldoorn en Den Bosch, ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
421 woorden
Ouders bevreesd voor opheffing gymnasia

Ouders bevreesd voor opheffing gymnasia

De Landelijke ouderraad zelfstandige gymnasia, maakt zich ernstige zorgen over de opruimingswoede bij de overheid onder deze scholen, waarvan er nog slechts 39 over zijn. In 1969 telde ons land nog 85 zelfstandige, ook wel categoraal genoemde, gymnasia.
...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
41 woorden
TENTOONSTELLING RIE CRAMER IN DE BOTERHAL TE HOORN

TENTOONSTELLING RIE CRAMER IN DE BOTERHAL TE HOORN

Het werk van Rie Cramer beleeft In deze tijd, waarin weer een opmerkelijke voorkeur valt te constateren voor kunstvormen van omstreeks de eeuwwisseling, een herleving. Voor de wat ouderen betekent dat vaak een „herkenning" van hun jeugdjaren In d ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
168 woorden
Minimum jeugdloon heet hangijzer

Minimum jeugdloon heet hangijzer

Volgens het KVP-kamerlid was het gewenst om „nadere regels voor ontheffing,' op te stellen. „Voor zover dat niet gebeurt, is het nodig doorberekening in ruimere mate toe te staan dan overeenkomt met de algemene doorberekeningsregel". ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
631 woorden
Bouw tweede Rijnbrug begonnen

Bouw tweede Rijnbrug begonnen

De nieuwe oeververbinding kost ruim ƒ 100 miljoen gulden en moet volgens plan in 1976 klaar zijn. De brug is bedoeld om de bestaande Rijnbrug te ontlasten, die het verkeer soms niet m:eer kan verwerken.
...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
90 woorden
Binnenkamer

Binnenkamer

In uw binnenkamer, daar moet gij u dagelijks enige tijd afzonderen om u door Jezus te laten leren, in heilige betrachtingen en oefeningen. Daar, mijn ziel, daar kunt gij dan eens vrijuit met Jezus spreken; daar kunt gij uw zuchtingen vrijmoedig in Zijn schoot storten, daar kunt gij Hem wel e ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
196 woorden
Belastingdruk neemt snel toe

Belastingdruk neemt snel toe

De druk is dus 1,4 procent hoger dan verleden jaar in september werd geraamd, maar 0,6 procent daarvan is het gevolg van een verlaging van het nationaal inkomen door wijzigingen van de definities van enkele grootheden, waarop de berekening van he ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
183 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK 
Beroepen: te H.I.Ambacht, J. Vroegindeweij te Emmeloord; 
te 
Hardinxveld, A. Br ...

24 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
87 woorden
van 15