122 resultaten
Filteren
van 13
Herv. en Geref. Kerk in België samen op weg?

Herv. en Geref. Kerk in België samen op weg?

Deze beslissing was inderdaad naai Inhoud en vorm betwist geweest door een gedeelte van de vergadering. Om klaarheid te scheppen, had de Synodale Raad de betwiste beslissing nog eens aan een stemming met grotere meerderiieid voorgelegd.Een hinderpaal op de weg naar de eenmaking van ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
312 woorden
Vertrouwen

Vertrouwen

O^Heere, mijn God. Omdat ik. arm ellendig zondaar, nog zo zwak ben in mijn geloof en ik gedurig door de satan tot twijfeling en mistrouwen aan Uw genade verzocht word, en^ daartegen geen hulp of kracht in mijzelf vind, zo bid en smeek ik U, Heere mijn genadige God, of Gij mij steeds wilt ver ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
222 woorden
Ds H. J. Grisnigt preekt al 50 jaar in kerk en evangelisatie

Ds H. J. Grisnigt preekt al 50 jaar in kerk en evangelisatie

De predikant die nog steeds beurten vervuld, werd op 1 juli 1894 te Delft geboren. Hij bezocht het Marnix gymnasium te Rotterdam en studeerde na de oorlog '14-18 enige tijd handelswetenschappen. Toen destijds vervolging van dien werd ingevoerd, verliet Grisnigt de Herv. Kerk en sloot hij ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
osnze kedkiiieuws-
259 woorden
Ver. tegen godslastering gaat abortus bestrijden

Ver. tegen godslastering gaat abortus bestrijden

De vereniging met o.a. de heren P. J. Stam Jr., J. van der Waal en L. A. van Zetten verzoekt de minister te overwegen of het wetsartikel aangaande de abortus zodanig wordt gewijzigd dat de aborteur kan worden gestraft. 
Tot nu toe wordt dit wetsartikel eigenlijk ontdoken doordat abor ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
454 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK
bedankt: voor Hardinxveld, J. Smit te Soest.Toegelaten: tot de Evang. bediening en beroepbaar besteld, H. S. Buunk, Bosniusstraat 90, Brussel 

GEREF KERKENBeroepen: ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
72 woorden
NAVO

NAVO

Vandaag is het een kwart eeuw geleden dat in Washington het NAVO-verdrag werd ondertekend. In die vijfemiwintig jaar is er veel veranderd in de internationale verhoudingen. Maar ook in ons land hebben zich op dit punt verschuivingen voorgedaan. Waren destijds alleen de communiisten en wat ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
561 woorden
Spanjaarden boos op Rode Kruis-ziekenhuis

Spanjaarden boos op Rode Kruis-ziekenhuis

Romero was maandagavond zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. In het Rode Kruisziekenihuis waar de Spanjaard per ambulance heen gebracht werd, constateerde men echter alleen wat schaafwonden en na behandeling werd Romero weer naar zijn kamer in het woonoord „Eurocasa" gebracht. Romer ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
198 woorden
Hof neemt halve rouw aan

Hof neemt halve rouw aan

Gedurende de halve rouw dragen de dames en' heren donkere kleding, terwijl in uniform een zwarte band om de linker bovenarm gedragen wordt. Gedurende de halve rouw worden geen bijeenkomsten met een feestelijk karakter, maar wel herdenkingen, lezingen en concerten bijgewoond, aldus een medede ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
63 woorden
Patricia Hearst wil bij ontvoerders blijven

Patricia Hearst wil bij ontvoerders blijven

Bij het bandje was een foto gevoegd van Pat met een automatisch geweer voor een vlag met een zevenkoppige cobra, het symbool van het SLA. De ouders bevestigden dat de stem van hun dochter was.
„We hebben haar 20 jaar gehad. Zij hadden haar 60 dagen, en ik geloof niet dat zij zo snel ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
281 woorden
Contributie aan EEG

Contributie aan EEG

Duitsland betaalt het grootste deel, namelijk 28,45 pct. (vorig jaar 29,04 pct.), onmiddellijk gevolgd door Frankrijk dat 24,29 pct. (24,78) voor zijn rekening neemt. Italië betaalt dit jaar 18,21 pct. (vj.19,04) en Engeland neemt 11,03 pct (8,78) voor zijn rekening.
België betaalt dit ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
84 woorden
van 13