126 resultaten
Filteren
van 13
DE VERKIEZING VAN STEFANUS

DE VERKIEZING VAN STEFANUS

In een ruime mate was op den Pinksterdag te Jeruzalem de Heilige Geest uitgestort op en in de Kerk des Nieuwen Testaments. De belofte door Christus gedaan aan de achterblijvende discipelen was vervuld. Krachtdadig had Gods Geest gewerkt. Enkele duizenden werden in Sion geboren en ingelijfd bij d ...

1 augustus 1974
The Banner of Truth
Rev. W.C.L.
1476 woorden
THE INSTALLATION AND INAUGURATION OF THE REV. J. C. WESTSTRATE AT ST. CATHARINES ON JUNE 15,1974

THE INSTALLATION AND INAUGURATION OF THE REV. J. C. WESTSTRATE AT ST. CATHARINES ON JUNE 15,1974

I. The Installation Service After the Rev. M. Heerschap had left for Lethbridge the congregation at St. Catharines was vacant for only a year when they received their new pastor. Because of his work at the seminary in Rotterdam, the Rev. J. C. Weststrate, who had accepted the call ...

1 augustus 1974
The Banner of Truth
1301 woorden
Adviesgroep Gemeentestruktuur helpt bij nieuwe opzet van gemeente-werk

Adviesgroep Gemeentestruktuur helpt bij nieuwe opzet van gemeente-werk

Vele plaatselijke kerken zijn bezig met herstrukturerings-plannen. Uiteraard heeft men bij dergelijke niet zo eenvoudige vraagstukken vaak behoefte aan een stukje landelijke service. In verband daarmee besloot de Generale Synode in 1972 tot instelling van een projektgroep gemeentestruktuur d ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
718 woorden
TOESPRAAK IN GRAND RAPIDS DOOR DR H. B. WEIJLAND

TOESPRAAK IN GRAND RAPIDS DOOR DR H. B. WEIJLAND

Dr Weijland begon zijn toespraak met een schets a. Onze kerk van 870.000 zielen had in 1973 een aanwas van 4 leden. In verhouding tot de bevolkingsgroei was er een veriies. Sommigen gingen naar de Christelijke Gereformeerde en Vrijgemaakte Kerken. Sommigen gingen naar ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
1486 woorden
Deputaten Kerk en Jeugd zeggen: "ONDERWEG ZORGEN VOOR ELKAAR"

Deputaten Kerk en Jeugd zeggen: "ONDERWEG ZORGEN VOOR ELKAAR"

Bij het zesentwintig pagina"s tellende rapport van de deputaten Kerk en Jeugd, dat in juni -zitting van de generale synode wel ter sprake kwam, maar dat pas in een volgende synodale vergadering behandeld zal worden, is een bijlage gevoegd met cijfers en tabellen.Aan het slot daar ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
3202 woorden
Bijna een miljoen

Bijna een miljoen

De hulp die SSK tot nu toe heeft toegezegd, overtreft de beschikbare middelen met rond ƒ 430.000. Daarnaast staan voor de komende maanden nog nieuwe projecten op het programma. In totaal 15 en daarvoor is een miljoen gulden nodig. In totaal dus bijna anderhalf miljoen. Echter uit ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
Jac. B. Looijen
282 woorden
ANTWOORD OPVRAGEN

ANTWOORD OPVRAGEN

Twee afgevaardigden vertegenwoordigden onze kerken dit jaar op de synode van de Christian Reformed Churches in Amerika. Het waren dr. H. B. Weijland uit Arnhem, scriba van de synode en dr. A. Wind uit Leiden, deputaat voor oecumene buitenland. Over de kerkelijke ontwikkelingen in ons land ko ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
306 woorden
stencillen van psalmen en gezangen uit het liedboek

stencillen van psalmen en gezangen uit het liedboek

Het is het bestuur van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied bekend dat in een aantal gemeenten en kerken wel uit het liedboek voor de kerken wordt gezongen maar dan door middel van een gestencilde orde van dienst waarin de te zingen liederen volledig afgedrukt zijn of door middel v ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
495 woorden
Jongerenconcilie

Jongerenconcilie

Vrijdag 30 augustus wordt in Taizé het "Concilie van jongeren" geopend.Taizé, waar ligt het en wat Is het? Het eerste is gauw verteld. Taizé is een klein middeleeuws-aandoend dorpje op een heuvelrug in het zuiden van Bourgondië, dicht bij de grote w ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
2301 woorden
Landelijke kerkbouwcollecte: is dat echt nodig?

Landelijke kerkbouwcollecte: is dat echt nodig?

Neemt u dan eens rustig de tijd om het volgende goed te lezen en te overwegen. De piek in de kerkbouw is inderdaad voorbij. Vergaderingen van het S.S.K.- bestuur waarin om de twee maanden vijftien, twintig of meer projecten op tafel lagen, komen niet meer voor. Maar tussen twintig projecten ...

1 augustus 1974
Kerkinformatie
P. G. Kunst
434 woorden
van 13