88 resultaten
Filteren
van 9
Brand op Zweeds schip

Brand op Zweeds schip

Op de Noordzee, 40 mijl ten noorden van Rotummerplaat, heeft het Zweedse motorschip Eos (191 ton) met brand in de machinekamer te kampen gekregen. Twaalf van de 15 bemanningsleden zijn per helicopters van boord gehaald. Het Britse schip Pamalaris heeft de Eos op sleeptouw genomen en is ermee on ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
68 woorden
DOW Terneuzen van plan voor f400 miljoen te investeren

DOW Terneuzen van plan voor f400 miljoen te investeren

...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
203 woorden
Bangladesh zoekt hulp

Bangladesh zoekt hulp

...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
195 woorden
GS Gelderland bezorgd over ontwikkelingen bij scheepswerf

GS Gelderland bezorgd over ontwikkelingen bij scheepswerf

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het ministerie van economische zaken geschreven, „met" grote bezorgdheid" kennis te hebben genomen van de ontwikkelingen rond de scheepswerf Gebr. v. d. Werf in Deest, gemeente Druten. Dreigende ontslagen zijn volgens GS reeds voldoende aanleiding ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
112 woorden
Bonn protesteert in Berlijn

Bonn protesteert in Berlijn

...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
189 woorden
Suezkanaal in december open

Suezkanaal in december open

De Britse en Franse marine, die de Egyptische bij het opruimen van wrakken en mijnen helpen, verwachten dat zij hun aandeel in het werk eind oktober afsluiten.
Volgens het in Cairo verschijnende dagblad Al-Achram heeft Masjoer tegen Egyptische journalisten gezegd dat van de kan ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
164 woorden
THUIS REIZEN DOOR HET LAND VAN DE BIJBEL!

THUIS REIZEN DOOR HET LAND VAN DE BIJBEL!

Thuis reizen door het land van de bijbel voor ƒ 2.0S per maandi tedere maand verschijnt bij ons een serie van 10 prachtige kleurenkaarten met Ned. omschrijving op ansichtkaart-formaat. In juli verscheen de 1e serie als begin van een „reis" door het land van de Bijbel: ISRAËL. Neem een abonnemen ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
137 woorden
leerling-ziekenverzorgende

leerling-ziekenverzorgende

kun je nog meedoen met de nieuwe vooropleiding, die 1 septemt>er a.s. begint. Je moet dan: • tenminste 3 jaar onderwijs hebben gehad na de lagere schoot, bij voorkeur Huishoudschool diploma T, O.V.B, of INAS, • zijn geboren voor 1 oktober 1957, • een goede gezondheid bezitten. Je ontvangt ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
139 woorden
Raad Werkendam bijeen

Raad Werkendam bijeen

• De Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken hopen op woensdag 25 sep-tember haar Theologische Hogeechooldag te Kampen te houden. In de raadsvergadering te Weikendam werd geloot tussen twee nieuwe benoemde leden voor de nieuwe raad de heer W. Groeneveld (AR) en zijn zwager de heer J. Oldenburg (S ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
368 woorden
ONDERWIJZERES/ ONDERWIJZER KLEUTERLEIDSTER

ONDERWIJZERES/ ONDERWIJZER KLEUTERLEIDSTER

met hoofdakte • De sollicitanten dienen van harte de reformatori sche beginselen zijn toegedaan. • Goede verbinding met Rotterdam resp. Dordrecht (+ 15 min.) • Voor een tijdelijk onderkomen kan worden gezorgd. • Inlichtingen bij het h.d.s. A.B. den BreeJen, Bovenkruier 41, Puttershoek. Tel ...

3 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
van 9