59 resultaten
Filteren
van 6
Zendingsmiddag GZB Doomspijk

Zendingsmiddag GZB Doomspijk

Op D.V. woensdag 28 augustus wordt te Doomspijk in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente een zendingsmiddag gehouden, uitgaande van de Gereformeerde Zendingsbond; aanvang half twee n.m.
De leiding berust bij de plaatselijke predikant A. Vlietstra. Sprekers zijn ds. H. G. Abma uit Put ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
59 woorden
VERHOUDING STRIJDMACHTEN

VERHOUDING STRIJDMACHTEN

Tot slot nog een citaat uit een artikel door Guenther Willessen dat op 28 februari jl. in de „Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) verscheen: „Duidelijke aanwijzingen voor een Russisch offensief zijn er niet. Dit blijkt uit het geringe aantal aanwezige tanks langs de grens met China. De verhoudi ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
142 woorden
Nieuwe kerk Ger. gemeente

Nieuwe kerk Ger. gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Drachten, onstaan door afscheiding uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, is uit het kerkje aan de Zuidkade gegroeid en heeft plannen voor een nieuw gebouw.
Er zijn momenteel een 150 leden en doopleden, die samen met de andere kerkgangers het totaal aantal ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
78 woorden
OFFENSIEF

OFFENSIEF

Chandlin concludeert dan: „De Russische troepenconcentraties duiden op een mogelijk offensief dat zich in drie richtingen kan openbaren: oostwaarts van Alma Ata naar Sinkiang, zuidwaarts via Mongolië en westwaarts van Khabarovsk in de richting van Manchuria". „De stad Khabarovsk ligt langs ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
134 woorden
Kissinger van blaam gezuiverd

Kissinger van blaam gezuiverd

WASHINGTON - De Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen heeft opnieuw haar vertrouwen uitgesproken in minister Kissinger nadat er kritiek was geleverd op zijn rol in het aftappen van telefoongesprekken van regeringsfunctionarissen en journalisten in 1969/1971 ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
118 woorden
Balans

Balans

Nu aan de wegblokkades door de boeren een eind gekomen is, valt er een balans op te maken van een roerige week. Uiteraard een tussentijdse balans, want de wezenlijke problemen zijn in deze week bepaald niet opgelost.
Opnieuw blijkt dat velen geneigd waren het optreden van verwante groep ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
631 woorden
Tsjechische prof.Hromadka herdacht

Tsjechische prof.Hromadka herdacht

...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
311 woorden
Kamerleden: geef Emmen politieschool

Kamerleden: geef Emmen politieschool

In het onderzoek om Z.O.-Drcnthe bij de spreiding van rijksdiensten een stimulans te geven moet, volgens enige kamerleden, mede de mogelijkheid betrokken worden van de vestiging te Emmen van de derde opleidingsschool voor de rijkspolitie. De 'kamerleden zeggen dit in schriftelijke vragen o ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
119 woorden
De „top-50^^ van China

De „top-50^^ van China

lia, Tseng Szu-yu Coimandarj Chinan Mllitaiy Hegion CouBUinder, Wuhan ^H.litary Region ConuBder, lancbow Uilitar? Region CoiaaBdar, Fuchow Kilitary Region Comander, Kunning Military Region Comiandar> Sinkiang Hllitary Region Comaander, Chengtu KS.litary Region •hi
Once thought ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
86 woorden
KERNWAPENS

KERNWAPENS

Een belangrijke factor is het Chinese kernpotentieel. De Amerikaanse minister van defensie, James R. Schlesinger, verklaarde begin van dit jaar voor het Amerikaanse congres: „In de afgelopen 10 jaar heeft China zich tot een kernmacht ontwikkeld. Wij hebben redenen om aan te nemen dat China thans ...

7 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
295 woorden
van 6