48 resultaten
Filteren
van 5
Centrale plaats huisarts krijgt meer de nadruk

Centrale plaats huisarts krijgt meer de nadruk

...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
640 woorden
Entreegelden rijksmusea

Entreegelden rijksmusea

De entreegelden van de rijksmusea gaan per 1 januari 1975 met 50 pct. omhoog, zo heeft te regering besloten. Dat betekent, dat de toegangsprijs voor het merendeel der rijksmusea, die nu voor een volwassene een gulden bedraagt en voor een kind twee kwartjes, volgens jaar respectievelijk ƒ 1,5 ...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
89 woorden
Sterke uitbreiding werk Trinitarisch Bijbelgen.

Sterke uitbreiding werk Trinitarisch Bijbelgen.

...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
589 woorden
beroepingswerk

beroepingswerk

...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
210 woorden
Ref, basisschool in Leiderdorp begonnen

Ref, basisschool in Leiderdorp begonnen

...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
452 woorden
GEEN AMBTSWONING BIJ CATSBUIS

GEEN AMBTSWONING BIJ CATSBUIS

G. S. hebben hun goedkeuring aan dit onderdeel van het bestemmingsplan onthouden. Zij vinden deze beatemminig dn sitirijd met de strekking van het bestemmingsplan om Zorgvliet als natuurgebied te besdierimen. „Gevreesd moet worden dat deze bestemming de natuurwetenschappelijke, de landschappelijk ...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
72 woorden
GEVAAR

GEVAAR

t>it bet^ent #it nog steeds gevaar bestaat dat het adhterschiip van de m'aimnoettankcir te pletter ^aa egen de rosen. Dat achterschip zit al sinds zondag, toen de Metuia als gevolg van de steike stroming in straat Miagelhaen begcai te draaien, vast op de rotsen. Er zijn al lekken ontstaan waardoo ...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
128 woorden
Engeland betaalt ^martegeld

Engeland betaalt ^martegeld

De officier, It.-kolonel Mohammed Amekrane, week. naar Gibraltar uit na de mislukte poging om op 16 augustus 1972 het vliegtuig waarmee koning Hassan reisde neer te schieten. Hij werd de dag daarna echter op transport gesteld, door een militair tribunaal berecht en op 13 januari in Kenitra geëx ...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
143 woorden
Zuchtingen

Zuchtingen

De begeerte naar enige goede zaak wordt van God aangenomen als de levendige aanroeping van Zijn heilige Naam; Ps. 10:17, Heere, Gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Ps. 145: 19, Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen. Toen Mozes niets zei, maar alleen aan de Rode Zee, van bin ...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
155 woorden
Totale Evangelisatie roept hele volk op tot bekering

Totale Evangelisatie roept hele volk op tot bekering

...

13 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
J. K Overbeeke
1188 woorden
van 5