62 resultaten
Filteren
van 7
Overheidsuitgaven met 20 procent omhoog

Overheidsuitgaven met 20 procent omhoog

Andere mededelingen in het artikel zullen zijn, dat de inflatiecorrectie voor 80 procent doorgaat, dat het begrotingstekort tot 3,5 miljard oploopt, dat de groei van de defensieuitgaven achterblijft, alsmede dat er een belasting op stilstaande auto's op stapel staat.
Verder maakt Elsevi ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
673 woorden
Toestand op St. Maarten nog erg gespannen

Toestand op St. Maarten nog erg gespannen

In verband met de gespannen toestand heeft de Antilliaanse premier Juancho Evertsz zijn reis naar Santo Domingo uitgesteld. Hij zou daar namens het Koninkrijk de inauguratie van president Balaguer bijwonen. Samen met de politieversterking is ook de Antilliaanse minister van verkeer Ernest Vo ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
227 woorden
Spreken in het openbaar...

Spreken in het openbaar...

„Spreken in het openbaar ..." Ongetwijfeld zullen vele lezers bij het lezen van deze zin een beetje huiverig worden. De één zegt: „Dat zal ik nooit doen". Een ander weer: „Dat laat ik wel een ander doen als het ooit zover eens komt". Weer een ander: „Ik zal nooit in het openbaar behoeven t ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
326 woorden
Terroristisch offensief in Angola verwacht

Terroristisch offensief in Angola verwacht

Verwacht wordt dat eenheden van het NLA zich zullen. aansluiten met groepen die al werkzaam zijn in het koffiegebied van Noord Angola, maar dat andere konden gaan proberen naar het zuiden te trekken, zelfs tot Loeanda toe. Ze zijn bewapend met Russische Simonow-geweren, Belgische geweren d ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
264 woorden
Fahmy voor overleg in Washington

Fahmy voor overleg in Washington

„Fahmy's bezoek was oorspronkelijk bedoeld als voorbereiding op de besprekingen die de Egyptische president Anwar Sadat in november zou voeren met de afgetreden Amerikaanse president Richard Nixon. Het bezoek van Sadat aan de Amerikaanse hoofdstad was afgesproken nadat Nixon in juni een bezoek aa ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Begroting in ban van bestuursstructuur

Begroting in ban van bestuursstructuur

(Van onze str«ekredactie) Het provinciaal bestuur van Utrecht wil snel duidelijkheid over het voortbestaan en de taak van de provincies. In de aanbiedingsbrief van de begroting 1975 zegt het college dat de huidige situatie te veel onzekwheden in zich herbergt. „Er zal op korte termijn een bezinni ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
onze str«ekredactie
631 woorden
Meldingsplicht nodig voor kampeerders

Meldingsplicht nodig voor kampeerders

Dit is dinsdagav(Hid meegedeeld na afloop van een gesprek tussen de voorzitter van de nationale federatl voor kinderbescheradng, mr. Joh. Visser, de burgemeester van Terschelling, de heer L. J. Hoogland en de officier Leeuwarden, mr. H. W. Kuipers. Mr. Visser had om dit onderhoud gevraagd ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
506 woorden
Treinrover heeft gelulc

Treinrover heeft gelulc

In juni bepaalde het hof van beroep dat Biggs moest worden uitgewezen maar niet naar Engeland of een ander land vanwaar hij vervolgens naar Groot-Brittanië zou kannen worden gezonden waar hem 30 jaar gevangenis wacht wegens zijn aandeel in de grote treinroof van 1963. ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
44 woorden
Man dood aangetroffen

Man dood aangetroffen

ken, meer dan ik dacht, al zal de distributie nog wel even duren. ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
13 woorden
Anti-apartheid conventie geratificeerd

Anti-apartheid conventie geratificeerd

De conventie is eerder geratificeerd door Bulgarije en Hongarije. De Sowiet-Unde en 12 andere landen hebben de conventie wel ondertekend, maar tot dusver nog niet geratificeerd. De conventie machtigt elke ondertekenaar tot strafvervolging van hen die zich aan apartheid schuldig maken. De conventi ...

14 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
53 woorden
van 7