82 resultaten
Filteren
van 9
Tweede vleugel raadhuis in gebruili genomen

Tweede vleugel raadhuis in gebruili genomen

De beslissing dat er in Bussum een nieuw raadhuis moest komen werd reeds in 1952 genomen. In de jaren 1959-1961 werd het eerste gedeelte van het raadhuis uitgevoerd: het administratieve gedeelte waarin de verschillende gemeentediensten zijn ondergebracht. Daarmee was toen ongeveer 5,5 a 6 miljoe ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
96 woorden
Bezwaren tegen centrale in Borssele

Bezwaren tegen centrale in Borssele

Er zijn te weinig garanties opgenomen in de op 2 juli afgegeven vergunning, zo vindt de vereniging. Bezwaren van de VMZ: de toegestane uitstoting van zwaveldioxyde is veel te hoog; de stookolie moet voor gebruik ontzwaveld worden; bij slechte weersomstandigheden moet de centrale van stookolie ove ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
61 woorden
Overlast inwoners aannemersbedrijf

Overlast inwoners aannemersbedrijf

ben van dit bedrijf (lawaai, autoverkeer van de inmiddels opgeheven gemeente e.d.), dat met een bouwvergunning Hoogland werd uitgebreid, hoewel dat in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. De grond kreeg namelijk een agrarische bestemming. Tn een reeds in het begin van dit jaar bij de ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
522 woorden
Bromfietshelm nu spoedig verplicht

Bromfietshelm nu spoedig verplicht

Zowel bij motorrijders als bij bromfietsers geldt de draagplicht ook voor duopassagiers, dus ook voor kinderen. De helmen moeten goed passen en bij gesloten kinband niet over het hoofd heen en weer kunnen schuiven. De minister Verkeer en Waterstaat, dre. T. E. Westerterp, heeft deze datum bij bes ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
305 woorden
^^PoKtieke leiding'' blij met bouwopdracht

^^PoKtieke leiding'' blij met bouwopdracht

Staatssecretaris Stemerdink (PvdA) had er gisteren veel plezier in, dat „deze politieke leiding" bet sein voor de bouw van vier standaardfregatten kon geven. Hij zei dit bij de uitreiking van de officiële opdracht voor deze bouw aan de directie van werf „De Schelde", welke plechtigheid plaats had ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
225 woorden
Anti-racismeprogramma Wereldraad moet blijven

Anti-racismeprogramma Wereldraad moet blijven

...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
372 woorden
Functie Bijbels museum „voorlichtingscentrum"

Functie Bijbels museum „voorlichtingscentrum"

Het nu nog aan de Amsterdamse Emonylaan gevestigde Bijbels museum mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Trok het kleinste museum van de hoofdstad in 1971 nog 7000 bezoekers, twee jaar later, in 1973 was dit aantal met een slordige 40 pct gestegen tot lO.OOO. „Het merendeel van ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
479 woorden
Nieuw loodsvaartuig

Nieuw loodsvaartuig

(Van een onzer verslaggevers) Gistermorgen werd de scheepswerf Amela in het Friese Makkum het vijftigste werktuiglijk voortbewogen loodsvaartuig, getooid met de naam Fomalhout, aan de Marine overgedragen. Mevr. G. W. de Jonge-Paul liet een fles champagne op de boeg kapot spatten, waarmee de sob ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
161 woorden
Waldenzen vieren in Torre Pellice achtste eeuwfeest

Waldenzen vieren in Torre Pellice achtste eeuwfeest

Van 25 tot 28 april jl. is er al een historische reis georganiseerd langs alle Waldenzenplaatsen in Noord-Italië, die voor de kerk van grote betekenis zijn geweest en op zondag 7 juli is het vernieuwde en uitgebreide historisch museum der Waldenzen in Torre Pellice onder leiding van de (kerk ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
1002 woorden
Kabinet komt landbouw enigszins tegemoet

Kabinet komt landbouw enigszins tegemoet

Om de acute nood onder boeren en tuinders te lenigen heeft de regering de volgende maatregelen voorgesteld:
• Be BTW op alle landbouwprodukten wordt tot 1 februari met 1,75 procent verlaagd. Deze maatregel kost aan de schatkist ongeveer 120 miljoen gulden. „De regering geeft er wel de ...

15 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
onze Haagse redactie
706 woorden
van 9