81 resultaten
Filteren
van 9
Nu we het toch..

Nu we het toch..

over banken hebben, de al minstens een jaar durende gesprekken in de lislamitische wereld over het oprichten van een nieuwe bank nemen concretere vormen aan. De commissie die zich hiermede bezi^oudt onder het voorzitterschap van premier Abdul Rachman van Maleisië gaat uit van een beginkapitaal va ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
306 woorden
UIT DE KERKELIJKE PERS

UIT DE KERKELIJKE PERS

...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
2006 woorden
Unaniem besluit voortzetting anti-racisme wereldraad

Unaniem besluit voortzetting anti-racisme wereldraad

Het centraal comité van de Wereldraad van kerken heeft donderdag in West-Berlijn unaniem besloten voort te gaan met zijn omstreden program ter bestrijding van het racisme. Uit het speciale fonds voor dit programma zullen jaarlijks bedragen met een minimum van 300.000 dollar worden toegekend ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
101 woorden
MISLUKKING

MISLUKKING

Naar wij verder vernamen, meende Henry Kissinger dat primair de Turken genootschap geneutraliseerd, en de antiAmerikaanse gevoelens zullen daar nog hoog op lopen, terwijl het communisme sterk aan invloed zal winnen. Turkije dat voorlopig we! voor het bondgenootschap behouden blijft, zal aan ernst ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
118 woorden
STANDPUNT

STANDPUNT

laag geleden had in de Cyprische kwestie en de gevolgen moest dragen. Op de conferentie in Geneve, waar Engeland als derde garantiemogendheid voor de onafhankelijkheid van Cyprus een bemiddelende rol speelde, namen de Turken een ongekend hard standpunt in; dienden te worden gesteund, tenei ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
264 woorden
ZATERDAG 17 JUSTUS r974 Overzicht Rotterdamse OTaaiiinarkt

ZATERDAG 17 JUSTUS r974 Overzicht Rotterdamse OTaaiiinarkt

(Overzicht van firma A. Makkreel in Rotterdam) De droogte in de Noordaraerikaanse gebieden heeft in het bijzonder de mais en sojabonen getroffen. De markt rea geerde sterk en de prijzen van USA mais stegen zo ongeveer ƒ4,- per 100 kg. Op dit niveau werd echter weinig ondernomen. De hoge pr ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
858 woorden
Anu'obank leent f 75 min tegen 10.75 procent

Anu'obank leent f 75 min tegen 10.75 procent

De lening wordt a pari afg-elost in tien nagenoeg jaarlijkse termijnen welke vervallen op 15 september van de jaren 1975 tot en met 1984. Vervroegde aflosbaarstelling is gedurende de gehele looptijd uitgesloten. Het prospectus komt 19 augustus beschikbaar, aldus de bank. ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
41 woorden
Economisch kort

Economisch kort

De groei van de Belgische economie zal volgens het ministerie van economische zaken in Brussel tegen het einde van dit jaar een. vertraging te zien geven. De ontwikkeling van de economie is desalniettemin beter dan verwacht De gevolgen van de oliecrisis zijn minder ernstig dan aanvankelijk werd g ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
52 woorden
Vredesweek

Vredesweek

Binnenkort zal er voor de achtste maal weer een Vredesweek worden gehouden, waarin allerlei acties voor de vrede zullen plaats vindeni. Werken, voor de vrede is ongetwijfeld een schone zaak, zeker als dat vanuit christelijke motieven geschiedt.
De werkelijkheid is hier echter anders. De ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
1151 woorden
Veiligheidsraad wenst hervatting overleg

Veiligheidsraad wenst hervatting overleg

Nadat de resolutie was aanvaard kritiseerde de Franse afgevaardigde Jacques Lecompt Turkije openlijk voor het aanvalien van Cyprus. De Sowjet-Unie, Wit-Rusland en Irak hadden zich van stemming onthouden en China nam geen deel aan de stemming.De Tuiikse ambassadeur Osman Olcay ontstak ...

17 augustus 1974
Reformatorisch Dagblad
680 woorden
van 9