65 resultaten
Filteren
van 7
Opnieuw werktijdverkorting voor duizenden werknemers

Opnieuw werktijdverkorting voor duizenden werknemers

Eind oktober waren 356 vergunningen voor werktijdverkorting van kracht voor in totaal 13.339 werknemers, aldus gegevens van het Directoraat-generaal van de arbeid. Het aantal bedrijven met werktijdverkorting is niet identïek met het aantal vergunningen. Het aantal bedrijven is ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
810 woorden
VAN DOORN (CRM) KOCHT EERSTE KINDERPOSTZEGELS

VAN DOORN (CRM) KOCHT EERSTE KINDERPOSTZEGELS

DEN HAAG — Minister Van Doorn van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk heeft vandaag in Den Haag de eerste kinderpostzegels gekocht.
Hij heeft dit gedaan aan een speciaal in het gemeentelijk informatiecentrum ingericht verkooppunt. De zegels zijn hem verkocht door twee voormali ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
294 woorden
Overheid besteedt 30 tot 45 mln. aan kankerresearch

Overheid besteedt 30 tot 45 mln. aan kankerresearch

UTRECHT — De Nederlandse overheid besteedt per jaar zeker ƒ30 tot ƒ 45 mln aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker. Dit is aanzienlijk meer dan is gesuggereerd door de bekende arts A. C. van Swol, die het onlangs samen met de radio-bioloog prof. dr. D. W. van Bekkum had over „ ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
341 woorden
Onrust in Israël blijft

Onrust in Israël blijft

TEL AVIV — In enige Israëlische steden is ook maandag gewelddadig gedemonstreerd tegen het sterke stijgen der prijzen, dat het onmiddellijke gevolg was van de door de regering zondag besliste devaluatie van het Israëlische pond met 43 procent.
In de Allenbystraat, de drukste winkelst ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
248 woorden
Pleidooi voor weglaten van Gods Naam bij indiening wetsontwerpen

Pleidooi voor weglaten van Gods Naam bij indiening wetsontwerpen

Als redenen voor het schrappen van de zin „En hiermede bevelen wij U in Godes heilige bescherming" in de Koninklijke Boodschap die een wetsvoorstel vergezelt, noemt Funke:
• het kabinet-Den Uyl vindt dat God niet mag worden opgedrongen. „Het kabinet heeft zich in alle ernst afgevraagd: mogen ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredacteur
850 woorden
Grote actie voor evangelisatie

Grote actie voor evangelisatie

Onder het motto „Licht over Leeuwarden" gaat in de Friese hoofdstad vanaf vrijdag 22 november een massale evangelisatie-aktie van start. Vier avonden achtereen worden in het Leeuwarder Beursgebouw samenkomsten gehouden waar twee-, tot drieduizend bezoekers worden verwacht. Deze evangelisatieaktie ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
134 woorden
Steek eens vinger uit voor vervolgde kerk in Oost-Europa!

Steek eens vinger uit voor vervolgde kerk in Oost-Europa!

Wurmband vervolgt: „De communisten zouden niet zulke grote onrechtvaardigheden en wreedheden kunnen begaan als evangelische mensen zoals u en de politici die uw voorbeeld volgen, zich zouden uitspreken". Vervolgens kritiseert Wurmbrand de verkeerde visie van Graham op het communisme: In de Chicag ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
581 woorden
Bevestiging kandidaat B. de Graaf

Bevestiging kandidaat B. de Graaf

Op vrijdag 8 november heeft de Chr. Geref. kerk van Utrecht-Noord, in kandidaat B. de Graaf weer een eigen predikant gekregen. Als bevestiger trad in de overvolle Bethelkerk in Utrecht ao. ds. P. den Butter van Bunschoten. Ds. Den Butter had als tekst gekozen 2 Corinthe 5 vers 18a. Het is een hel ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
296 woorden
Gemaskerde devotie

Gemaskerde devotie

Er zijn mensen, die spreken van deugden, van goede werken, van verachting der wereld en dergelijke; maar het dient alles om een eigen gerechtigheid daaruit op te richten, en zij spreken niet van de gerechtigheid van Christus. Hier heeft een christen wijsheid nodig, om deze gemaskerde devotie het ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
170 woorden
Contingenteringszorgen in visserij

Contingenteringszorgen in visserij

In Hamburg is vorige een conferentie gehouden van vertegenwoordigers uit veertien landen. Daar werden aanbevelingen gedaan om de vangst te beperken in verband met de sterk teruglopende visstand, onder andere* in de Noordzee waar de Nederlandse vissers voornamelijk opereren. Nederland heeft zich h ...

12 november 1974
Reformatorisch Dagblad
660 woorden
van 7