161 resultaten
Filteren
van 17
BOEKBESPREKINGEN

BOEKBESPREKINGEN

door Wilem Teellinck - Uitgeverij G. Kool, Veenendaal.Op het titelblad lezen we nog tussen haakjes: waarin het leven en sterven van de „oude mens” behandeld wordt, en hoe uit de dood van de „oude mens” de „nieuwe mens” opstaat en voortkomt; en welke de aard is van de „nieuwe mens”, die bli ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
Wilem Teellinck
B.
1017 woorden
DE GEEST DER AANNEMING TOT KINDEREN

DE GEEST DER AANNEMING TOT KINDEREN

Onuitsprekelijk groot is de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. Romeinen 8 spreekt daarvan. De Heilige Geest is de „Geest der aanneming tot kinderen”. Ook onder het Oude Verbond werkte de Geest, namelijk als de „Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze”. Hij werkte zowel in de belofte als in d ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
Ds. H. van Leeuwen.
1413 woorden
Naar de katechisatie

Naar de katechisatie

(173) VAN DE HEILIGE SACRAMENTEN (1) Na onze les over het „gebed” volgen we ons vragenboek op de voet en behandelen we nu de leer over de sacramenten. We raadplegen daarbij weer onze belijdenis: de Heidelbergse Katechismus in Zondag ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
v. L.
1030 woorden
Na de Generale Synode

Na de Generale Synode

9. We zouden meer kunnen noemen, waarom er zoveel bezwaren zijn tegen het evangelisatiewerk zoals dat hier en daar geschiedt, maar volstaan met wat we in het vorige artikel schreven.Wel willen we ten besluite van dit punt nog iets aanhalen uit het leven van ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
B.
857 woorden
SCHEPPING EN EVOLUTIE

SCHEPPING EN EVOLUTIE

(2a) Mensen stellen altijd vragen. Dit begint al in de kindertijd. Zoals iedere ouder weet, zullen onze jongsten vroeger of later met hun vragen komen. En een van deze vragen is, waar alles vandaan komt. In zijn boek „Hoe de wereld begon”, werpt Helmut Thielicke de ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
C. P.
836 woorden
Het liedboek voor de kerken

Het liedboek voor de kerken

Rond een verjaardag Dezer dagen is er een bijzondere verjaardag gevierd. Niet van een persoon, maar van een boek. Daar kan dacht ik op zichzelf niemand iets tegen hebben. Als haast ieder in deze tijd zijn jaardag niet onopgemerkt voorbij laat gaan, wat is er dan op ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
D. Slagboom
902 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

En het geschiedde...De Heere zet de geschiedenis met Gideon weer voort. Hij zet de geschiedenis met het volk Israël weer voort. Dat mogen we uit deze veel voorkomende woorden in de bijbel, wel aflezen. En dat is een wonder. Laten we dat even vaststellen. Want het zegt ons, dat de HEERE niet laat ...

29 mei 1975
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1608 woorden
DE BRIEF AAN FILEMON (16)

DE BRIEF AAN FILEMON (16)

Voordat Paulus zijn brief eindigt brengt hij nog verschillende groeten over: U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders (vs. 24). Groeten van alle medewerkers van Paulus in de dienst van het Evangelie. Groeten van de christenen t ...

29 mei 1975
De Saambinder
ds. K. de Gier
1114 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Bedankt:voor Franklin Lakes, U.S.A. en Tricht-Geldermalsen: ds. J. v. Haaren te Amersfoort; voor Moerkapelle: ds. R. Boogaard te Leiden; voor Scherpenisse: ds. W. C. Lamain te Grand Rapids, U.S.A.;voor Veenendaal: ds. A. Hofman te Scheveningen; voor Werkendam: ds. A. Vergunst te Vee ...

29 mei 1975
De Saambinder
3908 woorden
Nationale Landschapsparken

Nationale Landschapsparken

Een minister slaat op de viuctitGistermiddag hebben in de Achterhoek zo'n hondervijftig landbouwers hun bewindsman, de minister van landbouw, de heer Van der Stee, hét hazepad laten kiezen. Minister Van der Stee was op werkbezoek en kreeg op het einde van de middag de protesterende boeren ...

29 mei 1975
De Banier
1258 woorden
van 17