115 resultaten
Filteren
van 12
HIJ SCHIEP

HIJ SCHIEP

Hoe kennen en verklaren wij de schepping? Er zijn twee vragen waarmee de mensheid zich sind.s mensenheugenis - bezighoudt. De eerste vraag is die naar het •begin van alle dingen, de tweede die naar het einde van alle dingen. Deze twee vragen en hun antwoorden staan in nauw verband met ...

29 augustus 1975
Daniel
G .van der Hoek.
1520 woorden
ZOUTELANDE

ZOUTELANDE

1Er is zo veel van vroeger schoon verloren. De vrijheid en de rust zijn ver vergaan. Maar altoos door kan men de branding horen, wanneer de golven zich in stukken slaan.Veel vreemden kwamen 't stille dorp verstoren, van verre langs de snelle autobaan. De molen is gebleve ...

29 augustus 1975
Daniel
Marinus Nijsse
208 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Jac. Overeem. Opdat Zijn huis vol worde. Uitg. B.V. De Banier, Utrecht. 216 blz., prijs ƒ 12.75.Het boek dat we hier bespreken is een historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750. Ik heb de indruk dat dit stukje Nederlandse kerkgeschiedenis niet over ...

29 augustus 1975
Daniel
C.Bregman.
1032 woorden
HOE WAS HET OP HET ZOMERKAMP?

HOE WAS HET OP HET ZOMERKAMP?

Na afloop van de zomerkampweek had ik een gesprekje met twee meisjes en een jongen uit de —1G kampen, die op wat vragen hun mening gaven.Hoe vond je dit zomerkamp Linda? Erg leuk; ik heb een echte vakantie gehad.Voor de hoeveelse keer ging je mee? Voor de eerste. ...

29 augustus 1975
Daniel
H.I. Ambacht.
325 woorden
DE VROUWEN VAN HOLLAND KLAGEN AAN

DE VROUWEN VAN HOLLAND KLAGEN AAN

Op veler verzoek plaatsen we hier (enigszins verkort) het gedicht, dat mevrouw Van der Spek uit IJsselmuiden 's morgens op onze bondsdag ten gehore heeft gebracht. Het werd door een onbekende gemaakt op 24 december 1942.De vrouwen van Holland klagen onze onderdrukkers aan: , , Gij har ...

29 augustus 1975
Daniel
528 woorden
MENS IN GODS SCHEPPING

MENS IN GODS SCHEPPING

In deze bijlage van ons jeugdblad „Daniël" willen we ditmaal aandacht vragen voor het thema „Mens in Gods schepping". Voor vele lézer(essen) van ons blad zal de inhoud van deze artikelen niet onbekend zijn. Beide artikelen zijn namelijk een weergave van de lezingen die over dit onderwerp op ...

29 augustus 1975
Daniel
De redactie.
398 woorden
SIGNALEN

SIGNALEN

Profetische woorden van ... LENIN„Eerst zullen we Oost-Europa in handen zien te krijgen, dan de massa's van Azië en ten slotte zullen we de Verenigde Staten insluiten, die het laatste bastion van het kapitalisme zullen vormen.We zullen er niet voor hoeven te vechten, wan ...

29 augustus 1975
Daniel
I. A. Kole.
788 woorden
SAULUS VAN TARSEN

SAULUS VAN TARSEN

En hij zeide: Wie zijl Gij, Heere? En de Heere zeide: k ben Jezus, dien gij vervolgt. (Handelingen 9 : 5).Saulus van Tarsen is door de Heere neergeveld. Duidelijk heeft de Heere de vijandige staat en daarmee de vijandige daden aangetoond. Nu moet Saulus rekenschap afleggen van al zijn ...

29 augustus 1975
Daniel
Ds. P. Blok.
723 woorden
God

God

Die meest van al verdient dat iedereens gedachten Hem, nu en allen tijd nieuwsgieriglijk betrachten, en vroegen ieder stof ootmoedig, nieuws van Hem; die meest van al verdient dat een en alle stern zijn wezen immer en zijn werken immer loofde; dat ene en alle stem zijn ' tuigenis geloofde, g ...

29 augustus 1975
Daniel
Guido Gezelle
103 woorden
MAN EN VROUW SCHIEP HIJ HEN

MAN EN VROUW SCHIEP HIJ HEN

De laatste jaren is er over de verhouding jongen-meisje al ontzettend veel geschreven. Misschien kan dat artikel toch eens een ander licht werpen op ieze problematiek.Velke rol vervul je? De laatste twintig jaar 'is de verhouding tussen' jongens en meisjes fundamenteel aan het ...

29 augustus 1975
Daniel
Hennie de Jonge.
3126 woorden
van 12