68 resultaten
Filteren
van 7
Afrikanisering van het Christendom

Afrikanisering van het Christendom

door Ds. SOLOMON M. MUTHUKYA, alg. (1) „Want zulke valse apostelen zijn bedriegelyke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het ...

22 november 1975
Gereformeerd Weekblad
1030 woorden
Op het l.C.C.C.

Op het l.C.C.C.

Op het l.C.C.C.-congres te Nairobi sprak de^ algemeen secretaris van de Oost-Afrikaanse Christelijke Alliantie over .Afrikanisering van het Christendom". Hier wordt een zeer belangrijk onderwerp aangesneden, daar immers in een dergelijk streven duidelijk een signaal van de eindtijd wordt opgevang ...

22 november 1975
Gereformeerd Weekblad
397 woorden
Kabinet neemt maatregelen tot loonmatiging

Kabinet neemt maatregelen tot loonmatiging

Alle werknemers die meer dan 20.000 gulden per jaar verdienen gaan er op achteruit. Alleen voor de laagstbetaalden zit er nog wat extra's in het vat.Hoe de regering dit precies wil bereiken is nog niet duidelijk. Pas in de loop van de volgende week zullen de regeringsmaatregelen worden bek ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredacteur
537 woorden
Afkeuring handelwijze burgemeester

Afkeuring handelwijze burgemeester

Dit heeft Van Agt geantwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Langedijk-de Jong (PvdA) en Koning (VVD).
Op hun verzoek is het antwoord ook voorzien van een chronologisch verslag van de gewraakte handelwijze. De burgemeester heeft op 5 november zijn ontslag gevraagd dat hem me ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
100 woorden
Verenigde Naties tegen Zuid-Afrika

Verenigde Naties tegen Zuid-Afrika

Voor stemden 102 landen, tegen geen en er waren 10 onthoudingen, België, Brazilië, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
66 woorden
Oorkonde voor Stemerdink

Oorkonde voor Stemerdink

De Hollandse Signaalapparatenfabriek levert voor deze „luchtdoeltaks" de radars. Een in Middeleeuwse kledij gestoken hellebaardier overhandigde de Staatssecretaris na het voorrijden van het geschut een oorkonde van de overdracht.Met de totale bestelling is rond 600 miljoen gulden gemoeid. ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
63 woorden
Krijgsmacht vernielt nogal wat

Krijgsmacht vernielt nogal wat

In een brief aan de vaste commissies voor Defensie van de Eerste en Tweede Kamer heeft staatssecretari mr. A. Stemerdink (materieel) meegedeeld, dat nader zal worden onderzocht welke preventieve maatregelen getroffen kunnen worden om de schade te verminderen.Het onderzoek is het vervolg op ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
121 woorden
Gevangenisstraffen voor Guillaume's

Gevangenisstraffen voor Guillaume's

Tegen Guillaume's vrouw Christel eiste Buback 10 jaar wegens medeplichtigheid. De aanklager zei dat de getuigenverklaringen de afgelopen vijf maanden hebben uitgewezen dat de 48-jarige Guillaume zich schuldig heeft gemaakt aan verraderlijke activiteiten en misbruik heeft gemaakt van het vertrouwe ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
216 woorden
Kanselboodschap wordt verdraaid

Kanselboodschap wordt verdraaid

In ons dorp, aldus de predikant, bestaat een toneelclub waarin ook enkele kerkelijke leden meespelen. Men heeft als gewoonte één keer per jaar een toneeluitvoering te geven.Op de vorige week gehouden kerkenraadsvergadering werd bekend dat zaterdag (heden) weer zo'n voorstelling zal worden ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
660 woorden
VERONTWAARDIGING VN-RESOLUTlE

VERONTWAARDIGING VN-RESOLUTlE

 Indien het de bedoeling is om hiermee Israël te verstoten uit de gemeenschap van de volken, menen zij dat dit besluit de escalatie van geweld in het Midden-Oosten in de hand werkt. ...

22 november 1975
Reformatorisch Dagblad
67 woorden
van 7