76 resultaten
Filteren
van 8
Zuidmolukkers eisen vrijheid gevangenen

Zuidmolukkers eisen vrijheid gevangenen

Het beleidscentrum te Amsterdam maakte de nieuwe eisen van de bezetters van het consulaat dinsdagavond bekend, nadat de Zuidmolukse bemiddelaar ds. Metiari op verzoek van de bezetters een gesprek had gehad met de heer Soerjadi van de Indonesische ambassade. Het gesprek had plaats in een kamer van ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
350 woorden
Dobrynin bij Ford

Dobrynin bij Ford

Functionarissen van het Witte Huis verklaarden na afloop dat er onder meer gesproken is over , huidige kwesties" zoals de impasse bij de onderhandelingen over beperking van kernwapens en het bezoek dat minister van buitenlandse zaken Kissinger binnenkort aan Moskou zal brengen. ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
64 woorden
EIS ZUIDMOLUKKERS BESPOIIEIIJK

EIS ZUIDMOLUKKERS BESPOIIEIIJK

Eerder had de woordvoerder de eis dat president Suharto naar Genève zou gaan voor besprekingen met de Molukse „ballingen" over de kwestie van de eenzijdig uitgeroepen republiek Zuid-Molukken „bespottelijk" genoemd.
Hij zei dat de Molukken dertig jaar geleden hebben nagelaten onafhankelijkhei ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
135 woorden
Militairen in Beilen

Militairen in Beilen

Zij hebben het goed gedaan, vindt iedereen. Immens groot was het aantal te bewaken punten, maar de afzetting heeft overal behoorlijk gefunctioneerd.De commandant van het bataljon, overste Bijl, kan terugzien op een enerverende week, waarin veel van zijn manschappen werd gevergd. Hij heeft ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
154 woorden
Wereldraad struikelt over "mensenrechten" in Rusland

Wereldraad struikelt over "mensenrechten" in Rusland

Aanzienlijke moeilijkheden rezen echter bij een voorgestelde resolutie van „policy reference committee" over ontwapening en het Helsinki-akkoord. 
De voorgaande resoluties werden wederom gekenmerkt d ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
J. A. E. Vermaat
1255 woorden
Woorden

Woorden

Men moet altijd onderscheid maken tussen de waarheid en de woorden der waarheid. Daar is groot onderscheid: men heeft of de woorden der zaak, of de zaak der woorden; dat verschil is groot.
De Heere God is de Waarheid, staat er in Jer. 10:10, en als die God weggaat, ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
130 woorden
Jehova's getuigen in Malawi

Jehova's getuigen in Malawi

De woordvoerder , van de sekte, Wilfred Gooch, zei verder, dat er ook berichten zijn over marteling, verkrachting en dergelijke. Volgens Gooch is de sekte in conflict gekomen met de regering van Malawi, het vroegere Brits Niassaland, over de eis van de Malawische regering, dat de getuigen van Jeh ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Petitie van MBO voor kamercommissie

Petitie van MBO voor kamercommissie

Het Binnenhof, dat vanaf maandag voor iedereen is afgesloten, had de Haagse politie voor deze gelegenheid vrijgegeven. Wel waren er strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Tientallen agenten hadden een cordon gevormd en ook waren dranghekken geplaatst.
Direct nadat de demonstratie was afge ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
141 woorden
Nieuwe werkwijze generale synode

Nieuwe werkwijze generale synode

Men besprak dinsdag het rapport inzake de werkwijze van de generale synoden van de door de generale synode van Hattem 1972/1973 benoemde deputaten daartoe. Het doel was de vengaderinlg totaal aanmerkelijk ie bekorten. In het deputatenrapport wordt een huishoudelijke ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
594 woorden
Boekaankondiging

Boekaankondiging

„Een vorstelijk bestaan", door ds. Hans Bouma. uitgave Boekencentrum Den Haag, 80 blz., prijs ƒ12,50. Een bundel „Bijbelse" verkenningen over mens medemens en schepping. „Onder de hoogtezon", door ds. H. A. Vis ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
176 woorden
van 8