39 resultaten
Filteren
van 4
Liever geen amarant

Liever geen amarant

De hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de levensmiddelen, heeft vorige week deze aanbeveling gedaan aan de Nederlandse levensmiddelenfabrikanten. Verder heeft Nederland de EEG gevraagd om zo spoedig mogelijk overleg te voeren over maatregelen tegen amarant. ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
156 woorden
Israël

Israël

TEL AVIV — De politie heeft moslims-leiders in Jeruzalem gewaarschuwd dat Israël „met harde hand" zal optreden tegen ieder gewelddadig protest tegen een besluit van het Israëligische gerechtshof dat Joden mogen bidden op de ,,Tempelheuvel", een plek die voor beidereligies heilig is, aldus een b ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
61 woorden
Regeringsdeelname van communisten is urgent'

Regeringsdeelname van communisten is urgent'

De minister van economische zaken, Andreotti, sloot in een vraaggesprek met het in Turijn verschijnende blad ,,La Stampa" de mogelijkheid van „nieuwe betrekkingen" tussen christendemocraten en communisten niet uit. Als voorwaarde noemde hij dat de Italiaanse communistische partij zich op de ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
404 woorden
Wiegel: Geen vakbonden-heisa bij VVD-regerlngsdeelname

Wiegel: Geen vakbonden-heisa bij VVD-regerlngsdeelname

De heer Wiegel wees erop dat het huidige kabinet er nooit in is geslaagd een centraal akkoord van werkgevers en werknemers tot stand te brengen. Hetgeen in het verleden een regering van confessionelen en liberalen wel gelukte.Voorts wordt in de kringen der vakbeweging het polarisatieb ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
601 woorden
Koningin zal niet dralen met aftreden

Koningin zal niet dralen met aftreden

Dit zegt prof. mr. W. G. Verkruijsen, hoogleraar staatsrecht aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam, in een vraaggesprek met het universiteitsblad Quod Novum. Prof. Verkruijsen baseert zijn verwachting op de constatering dat de Koningin zich in het verleden altijd zeer zuiver heeft opgeste ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
90 woorden
Nederiger

Nederiger

O gelovigen, indien gij te eniger tijd valt of struikelt, is dat dan niet eveneens, als het struikelen van een paard, dat u wel eens des te sneller doet voortlopen, zodat gij soms meer nut van een val krijgt, dan een natuurlijke mens van honderd plichten? Terwijl het u des te nederiger, te o ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
116 woorden
Christelijke politiek moet volk redden

Christelijke politiek moet volk redden

Bij het hoofdbestuur waren een aantal brieven binnen geltomen die vooral betrekking hadden op het communismenummer van dit blad. Deze brieven zijn doorgezonden aan het bestuur van het SVC. Dit bestuur heeft met de redactie van Zicht vergaderd en gezamenlijk is men tot de conclusie gekomen da ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
728 woorden
„Ik sta boven dit soort zaken"

„Ik sta boven dit soort zaken"

De correspondent van Newsweek in Nederland, Friso Endt, zou de prins gezegd hebben: „U hoeft maar vier woorden- te zeggen. Het is niet waar". De prins antwoordde: „Dat kan ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Ik sta boven dit soort zaken", aldus het Franse persbureau AFP.Een woordvo ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
90 woorden
Kissinger bezoekt Latijns Amerika

Kissinger bezoekt Latijns Amerika

In negen dagen zal de minister zes bezoeken en 11 staats- en regeringsleiders ontmoeten. Hij gaat achtereenvolgens naar Venezuela, Peru, Brazilië, Columbia, Costa Rica en Guatemala. Een bezoek aan Guatemala heeft hij aan zijn programma toegevoegd na de zware aardbeving aldaar. Volgens waarne ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
437 woorden
Gromyko wil conferentie in Geneve hervatten

Gromyko wil conferentie in Geneve hervatten

Aan de conferentie, die volgens de brief van Gromyko de ,,enige betrouwbare weg" naar vrede in het Midden Oosten is, moet ook worden deelgenomen door de Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Israël weigert nog altijd te onderhandelen met de PLO en de Verenigde Staten, met de Sovjet Unie voorzi ...

16 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
62 woorden
van 4