149 resultaten
Filteren
van 15
HOE GEBRUIKEN WE ONZE TONG?

HOE GEBRUIKEN WE ONZE TONG?

In Jaccbus 3 staat: Onze tong is een klein lid, en nochtans roemt hij grote dingen, de tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid, alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de hel enz. ...

27 februari 1976
Daniel
Nieuw-Beijerland.
546 woorden
Ook jij kunt helpen

Ook jij kunt helpen

De oogst is groot!Heel veel mensen in ons land en daarbuiten weten nauwelijks of helemaal niet meer wat de bijbel ons te zeggen heeft.Wie is Jezus? Waarom kwam Hij in deze wereld? Wat is bekering en geloof? Voor velen in onze tijd zijn dit woorden met een onbekende klank en vra ...

27 februari 1976
Daniel
309 woorden
HOE EN WANNEER? (21)

HOE EN WANNEER? (21)

Wel wordt er nog verordend, dat de staatsschool „hetzij wekelijks of dagelijks met een kort gepast christelijk gebed, op eerbiedige wijze ingericht, geopend en gesloten zal worden en dat bij dezelfde gelegenheid ook iets toepasselijk gezongen mag worden, " maar deze verordening spruit niet m ...

27 februari 1976
Daniel
Kn.
267 woorden
BOEKAANKONDIGING

BOEKAANKONDIGING

Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits, door Johannes Bogerman, heruitgave van G. Kool, prijs ƒ 6, 25.Het leven van Prins Maurits is niet altijd even netjes geweest. Voor sommigen is dat aanleiding geweest om een eenzijdig beeld van deze gro ...

27 februari 1976
Daniel
G. P. P. Hogendoorn.
102 woorden
ARMOEDE IN DE WERELD

ARMOEDE IN DE WERELD

Onder armoede versta ik hier het niet of niet voldoende aanwezig zijn van wat nodig is voor een mens. Verder wordt er van uitgegaan dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest en dat de mens staat in een bepaalde verhouding tot zijn medemens, tot God en tot zichzelf, dus de mens wordt gez ...

27 februari 1976
Daniel
R. Schoonhoven.
1565 woorden
MANU VINDT EEN PUT

MANU VINDT EEN PUT

Jullie hebben allemaal weieens de uitdrukking gehoord: De Derde Wereld. Misschien heb je gedacht: „Waar zou die wereld toch liggen? " of „Wat zou dat voor een wereld zijn? " Nou een hele tijd geleden — om precies ae zijn in 1956 —• werd deze term al voor het eerst gebruikt. Hij kwam voor in ...

27 februari 1976
Daniel
J. W. v. d. Berg.
2694 woorden
HULP

HULP

De bevolking van Guatemala leeft in tenten of heeft met behulp van doeken, lakens en dekens onderkomens in elkaar gezet om zo althans enige beschutting te hebben!De nood in dit land is groot. Binnen twee maanden moeten de ruim één miljoen daklozen van Guatemala onderdak zijn gebracht. ...

27 februari 1976
Daniel
166 woorden
EERSTE LIEFDE

EERSTE LIEFDE

Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze edit heb ik tegen U, dat gij Uw erste liefde hebt verlaten (Openbaring 2:4).In de eerste brief, die Johannes moest schrijven van de Heere Jezus in een boek, dat aan de zeven gemeenten in Klein-Azië gezonden moest worden, werd aan de engel de ...

27 februari 1976
Daniel
Ds. A. Elshout.
788 woorden
ilMllililH^^^^^^^

ilMllililH^^^^^^^

hart, voel alsjeblieft mee met de ander. en dan moet je dat doen vind ik. Ook, en dat Er wordt ook wel eens de opmerking gehoord dat sommigeh de verpleging ingaan omdat ze het ouderlijk gezag niet meer kunnen verdragen. Dat zou ik niet zo durven stellen. Je moet toch echt wel een beetje g ...

27 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
725 woorden
ECONOMIE

ECONOMIE

Een jongen, laten we hem Sjaak noemen, wil dolgraag gaan varen. Welke mogelijkheden zijn er voor Sjaak? Voor welke problemen kan hij worden geplaatst? Eerst is er dus de wens: ,Jk wil gaan varen..." Na de tweede wereldoorlog heeft men zich erg ingespannen voor het onderwijs, en met succes. ...

27 februari 1976
Reformatorisch Dagblad
149 woorden
van 15