109 resultaten
Filteren
van 11
De revolutie en haar rode gloed

De revolutie en haar rode gloed

In het nummer van 8 april j.l. kwam in deze rubriek de groei aan de orde. Dat wou ze^en de alles beheersende betekenis die velen aan het groeiprincipe toekennen. Het is noodzakelijk dat wij weten wie en wat de goden van de eeuw zijn. Evenzeer moeten wij de ideologieën die de tijdgenoten in de hou ...

22 april 1976
De Banier
918 woorden
WINKELSLUITINGSWET 1976

WINKELSLUITINGSWET 1976

AANVAARDBAAR UITGANGSpm(rrIk heb al enige argumenten genoemd die ons niet enthousiast maken voor winkelsuiting op zaterdagmiddag. Wij menen dat de Staatssecretaris een aanvaardbaar uitgangspunt heeft gekozen door het tijdstip van sluiting aan de ondernemer zelf over te laten. Vanzelfspreke ...

22 april 1976
De Banier
1106 woorden
Met een boek uit de hoek

Met een boek uit de hoek

, , Als de kerk ondergronds gaat" brochure door Ds. R. Wurmbrand uitg. ICCC. Voor belangstellenden. Prijs: gratis!! Een gift op gironummer 52 49 90 tnv ICCC De Bilt is ten zeerste welkom.De brochure is een weergave van een lezing die ds. Wurmbrand in 1974 hield voor predikanten uit Zuid-Af ...

22 april 1976
De Banier
230 woorden
LAND. VERBAND STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIE­VERENIGINGEN

LAND. VERBAND STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIE­VERENIGINGEN

WIJZIGING SECRETARIAATHet secretariaat van het Land. Verband berust met ingang van heden in handen van de heer M. Bogerd, Vlietskant 11-13 te Leerdam.Alle sekretarissen der aangesloten verenigingen gelieven hiervan goede nota te nemen. ...

22 april 1976
De Banier
33 woorden
JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

Het Land. Verband van Studieverenigingen (LV SGS) hoopt haar jaarvergadering te houden op D.V. zaterdag 24 april a.s. te Utrecht in een zaal van de Ger. Gemeente aan de Bergstraat (bij de Catharijnesingel).In de morgenvergadering zal het huishoudelijk gedeelte worden behandeld. De agenda's ...

22 april 1976
De Banier
137 woorden
PROV. VER. NOORD-HOLLAND SGP

PROV. VER. NOORD-HOLLAND SGP

Op D.V. 1 mei hoopt bovengenoemde ver. haar voorjaarsvergadering te houden. Aanvang 14.30 uur.Op deze vergadering hoopt onze secretaris de heer Mauritz een referaat te houden over: , , ENKELE FACETTEN UIT DE GEMEENTEPOLITIEK''. Van elk? K.V. worden 2 afgevaardigden verwacht. Trouwe opkomst ...

22 april 1976
De Banier
Het Bestuur
64 woorden
OUDE-TONGE

OUDE-TONGE

D.V. vrijdag 23 april as. 7.30 uur Open­ bare vergadering in kerkgeb. Ger. Gemeente. Spreker: burgemeesterG. vanden Berg van Sint-Philipsland.- Onderwerp: ,,Wij en het Kabinetsbeleid". ...

22 april 1976
De Banier
25 woorden
ROTTERDAM E.O.

ROTTERDAM E.O.

, , REGIONALE BEZINNINGS BIJEEN­ KOMST" in de Grote- of St. LaurenskerkD.V. dinsdag 27 april 1976 aanvang 8 uur n.m.Sprekers: Ds. N. W. Schreuder te Goes Ds. H. G. Abma te Putten Thema: , , De rode gloed" Aan het orgel: Bram Beekman te Middelburg.Toegang vrij Voldoende parkee ...

22 april 1976
De Banier
S.G.P. Rotterdam.
53 woorden
SCHIEDAM

SCHIEDAM

D.V. vrijdag 23 april hoopt de kiesvereniging Groen van Prinsterer afd. Schiedam een Openbare Vergadering te houden inde zaal van de Chr. Geref. Hoeksteenkerk Warande hoek - Burgem. Knappertlaan. Aanvang 8 uur.Voor deze avond hoopt te spreken Jhr. F. Th. Roeters van Lennep van La- Tour-de- ...

22 april 1976
De Banier
73 woorden
VIANEN SGP

VIANEN SGP

D.V. donderdag 6 mei om half acht hoopt ds. A. J. Wijnmalen uit Maartensdijk een tijdrede te spreken in de Prot. Bond, Bakkerstraat 8. Ook vrouwen welkom. ...

22 april 1976
De Banier
27 woorden
van 11