112 resultaten
Filteren
van 12
WATER BIJ DE WIJN DOEN ?

WATER BIJ DE WIJN DOEN ?

In een tijd, waarin de werkloosheid na de tweede wereldoorlog nog nooit zulke vormen aangenomen heeft, is het niet eenvoudig een baan te krijgen. De verleiding om wat water bij de wijn te doen door bijvoorbeeld ook op zondag enige werkzaamheden te verrichten wordt groter naarmate de baantjes ...

2 juli 1976
Daniel
Zoetermeer.
641 woorden
KINDERARBEID IN DE VORIGE EEUW

KINDERARBEID IN DE VORIGE EEUW

Velen van jullie zullen in de vakantie de handen uit de mouwen hebben gestoken om een zakcentje te verdienen, of omdat je het gewoon leuk vond om te werken. Er is echter een tijd geweest dat kinderen moesten werken om de zorgen van het gezin te helpen verlichten. Vooral in de vorige eeuw is ...

2 juli 1976
Daniel
Joh. Leune.
1267 woorden
DE KONING VAN DE VOGELS

DE KONING VAN DE VOGELS

Weet je dat de pauw zijn leven begint met een heel onopvallend uiterlijk? Kleine pauwtjes hebben de kleur van die grauwe motvlinders, die 's zomers op het lamplicht afkomen.De kuikens worden in achtentwintig dagen door de pauwin uitgebroed. De haan kijkt helemaal niet naar zijn kinder ...

2 juli 1976
Daniel
Mevrouw Korpershoek
314 woorden
WAT IS DE „KLOS”?

WAT IS DE „KLOS”?

Vraaggesprek met dhr. Van der Gaarden, ad.j.directeur van de opleidingsschool voor kleuterleidsters en met Marry Mierop, leerlinge van deze school.Mijnheer van der Gaarden, wat betekent „Klos"? Kleuterleidstersopleidingsschool. Wij gebruiken die naam liever niet. Wij praten lie ...

2 juli 1976
Daniel
A. Geluk.
1306 woorden
Leiden ze je daar op voor moordenaar of.... om moord te voorkomen?

Leiden ze je daar op voor moordenaar of.... om moord te voorkomen?

Een dienstplichtige knaap 'zit in uniform (landmacht... marine zou denk ik niet zo erg geweest zijn, want de „Jantjes" zijn en blijven populair) in die 'tram en in het gangpad, dat helemaal vol staat, ziet hij naast zich een oude dame, die zich amper in de bochten staande kan houden. Dus sta ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
1988 woorden
Toekomstige rijkswegen

Toekomstige rijkswegen

HILVERSUM - Het ministerie van Verkeer en waterstaat heeft in zijn structuurschema een conceptplan voor de aanleg van vijftien nieuwe rijkswegen opgenomen. Deze wegen zouden vóór het jaar 2000 klaar moeten zijn. Dit heeft drs. W. J. ter Keurs, wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversi ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
156 woorden
Duisenberg tikt politieke vrienden op de vingers

Duisenberg tikt politieke vrienden op de vingers

De minister stelt in zijn brief voorop, dat hij de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika evenzeer verfoeit als zijn partijgenoten, maar dat hij als minister van financiën deze actie toch als onjuist moet veroordelen.Hij zegt, dat het hier niet gaat om de bepaling van een algemeen politiek ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
159 woorden
Vertrouwen in kabinet nog meer gedaald

Vertrouwen in kabinet nog meer gedaald

De totale ontwikkeling laat zien dat vanaf de eerste enquête van het NIPO in januari 1974 het vertrouwen bij de ondervraagden nog meer is gedaald, want in januari 1974 bleek 16 pet van de ondervraagden dit kabinet niet te zien zitten, welk percentage in juni 1976 was opgelopen tot 25, aldus ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
55 woorden
Vakantietips

Vakantietips

Wanneer u ook tot deze groep behoort, dan zult u waarschijnlijk uw auto al grondig hebben laten nakijken en zullen de verzekeringen tegen ongeval, ziekte en dergelijke al wel gesloten zijn. Maar weet u al iets over benzineprijzen in het buitenland en over afwijkende verkeersregels? Hier volgen ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
364 woorden
STAKINGEN

STAKINGEN

De vervoersfederatie NVV/NKV heeft met haar stakingsactie in de Amsterdamse en Rotterdamse havens het kabinet een schot voor de boeg gegeven. Duidelijk heeft zij het kabinet laten weten dat ze niet bereid is een loonmaatregel te accepteren.Daarmee draagt deze staking een uitgesproken ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
287 woorden
van 12