86 resultaten
Filteren
van 9
Voorspellingen

Voorspellingen

Teken van geestelijke armoedeHet kaartspelen is een teken aan de wand. Waar de mens zonder God steeds meer verarmt en zich steeds meer verhardt., wordt naar allerlei middelen van ontspanning en vermaak gegrepen. En waar de huiselijke gezelligheid niet meer gevonden wordt in het ...

16 juli 1976
Daniel
Ds. J. M. Kleppe.
908 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Eigentijds", ethisch maatschappelijke onderwerpen met gespreksvragen onder redactie van J. Bakker, 96 blz. Uitg. Jeugdbond Geref. Gemeenten, Woerden. Prijs ƒ 6, 00.In dit boekje zijn een tiental schetsen over bovengenoemde onderwerpen gebundeld, om zo een bijdrage te leveren a ...

16 juli 1976
Daniel
C. J. Meeuse.
Drs. J. Lanser.
J. H. Mauritz.
802 woorden
.....WORDT GEOPEND!

.....WORDT GEOPEND!

Christelijk instituut voor dove kinderenIn de Bijbel lezen we het verhaal over de dove, die door de Ileere Jezus werd genezen. weerJezus zei tegen dove man: „Effatha”.En toen kon de dove weer horen en spreken.Nu zijn er ook nog kinderen en mensen die doof z ...

16 juli 1976
Daniel
G. v. Beuzekom.
1778 woorden
Naam GSA „De Vijverberg”

Naam GSA „De Vijverberg”

Dezer dagen heeft de Gereformeerde Sociale Akademie te Ede haar naam gekregen. In de naamgeving is gezocht naar een relatie met Groen van Prinsterer. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat hij stierf. In dit jaar verkreeg de Akademie subsidiëring. Meer echter dan het gedenkjaar van Groens ...

16 juli 1976
Daniel
249 woorden
„Doe ons jongeren weten wat er is geschied"

„Doe ons jongeren weten wat er is geschied"

Deze aan Groen gerichte opwekking strekte prof. dr. A. Goslinga tot rechtvaardiging inzake de uitgave der briefwisseling tussen Groen van Prinsterer en Kuyper. „Er is over hun verhouding tot elkander in de historische literatuur al vrijwat te doen geweest. De voorstellingen dienaangaande bew ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
W. van der Zwaag
1499 woorden
Treinreizigers kunnen geen borden lezen

Treinreizigers kunnen geen borden lezen

Uit contacten met onder anderen de reizigere is Takman gebleken dat de bordjes bij NS hier en daar moeten worden verhangen omdat ze bij de reizigers meer vragen oproepen dan beantwoorden. Het zou al een hele vooruitgang zijn als de pictogrammen van een „ondertiteling" zouden worden voorzien. ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
54 woorden
Botlekbrug weer open

Botlekbrug weer open

Volgens de Rotterdamse politie hebben de technici bij de reparatie van de brug gebruik moeten maken van een ander formaat tandwiel voor het hefmechanisme. Als gevolg hiervan gaat de brug slechts tergend langzaam omhoog en weer omlaag, een operatie die bij elkaar zo'n 40 minuten duurt. ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
75 woorden
Waardenburg niet garant voor aanleg tennisbanen

Waardenburg niet garant voor aanleg tennisbanen

WAARDENBURG — De gemeente stelt zich niet garant voor een bedrag van 90.000 gulden voor de aanleg van tennisbanen. Om principiële redenen werd het verzoek afgewezen. Vooral het feit dat de banen naar alle waarschijnlijkheid ook 's zondags in gebruik zouden zijn, maakte het voor de raad een o ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
576 woorden
Conservatieven in Engeland kondigen harde oppositie aan

Conservatieven in Engeland kondigen harde oppositie aan

Aanleiding tot de boosheid van de oppositie was een aankondiging van Michael Foot, voorzitter van het Lagerhuis, dat de regering bij de behandeling van vijf omstreden wetsontwerpen de "guillotine" zal hanteren. Dit toegestane, maar normaal zelden gebruikte parlementaire wapen betekent een st ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
48 woorden
Lasmiddel voor plastics. Vastzetten werkstukken

Lasmiddel voor plastics. Vastzetten werkstukken

Dat probleem kan nu worden opgelost met het zeer handige produkt VLP (Vinyl Liquid Patch), eenvoudig verkrijgbaar in een tube en zonder verdere hulpmiddelen toe te passen; dus geen plakkers enz. Toepassingen Het produkt heeft ongekend veel toepassingen en is bi ...

16 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
457 woorden
van 9