133 resultaten
Filteren
van 14
Graanoogst zes procent groter in de wereld

Graanoogst zes procent groter in de wereld

ROME — De Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties verwacht dat de wereldproduktie van graan dit jaar ongeveer zes procent groter zal uitvallen dan verleden jaar. In een rapport van de organisatie dat woensdag is verschenen wordt de totale produktie voor 1976 op 1324 miljoen ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
193 woorden
Bezetting van subfaculteit

Bezetting van subfaculteit

De bezetting is een protest tegen het deze week genomen besluit van de subfaculteitsraad om de student Van der Flier (20) wegens diens sympathie voor het communisme te weren uit een benoemingscommissie voor een nieuwe juridische docent aan de subfaculteit politicologie, die een onderdeel is ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
178 woorden
Mao bevindt zich nog steeds in Peking

Mao bevindt zich nog steeds in Peking

delicten" schuldig hebben gemaakt, overeenkomstig de wet worden gestraft. Volgens waarnemers was het de belangrijkste rede van Hoea, sinds hij in april jl. tot eerste-minister en ondervoorzitter van de communistische partij werd benoemd. Aan de manifestatie namen alle grote leiders deel, onder wi ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
131 woorden
Rabobank komt boeren te hulp

Rabobank komt boeren te hulp

Een aantal boerenbedrijven verkeert thans als gevolg van de droogte in liquiditeitsproblemen. Te vrezen valt, aldus de bank, dat de 11quiditeitskrapte in de komende maanden nog meer agrariërs in moeilijkheden zal brengen. Aan de hand van liquiditeitsbegrotingen van deze bedrijven zullen de ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
209 woorden
Cruson-Breskens dienst klacht in bij rechtbank

Cruson-Breskens dienst klacht in bij rechtbank

De gemeente Oostburg weigerde aan deze eis gehoor te geven. Daarop tekende dr. Adriaanse beroep aan bij de Kroon, die alsnog de sluiting gelastte. Eén van de gesloten afdelingen werkte met chlorotheen, een ontvettingsmiddel, dat volgens Adriaanse zodanig bij Cruson werd gebruikt dat er kankerverw ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
101 woorden
Kamerleden vertrekken

Kamerleden vertrekken

Janssen kwam op 23 februari 1967 als KVP-er in de Tweede Kamer. Een jaar later trad hij uit zijn fractie en voegde zich bij de groep-Aarden, voorloper van de PPR. In het najaar van 1972 werd hij opnieuw gekozen en wel op de PvdA-lijst. Janssen kent de NEHEM, omdat hij gedurende enige tijd voor he ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
63 woorden
Sowjet-tanker botst op Turks marinevaartuig

Sowjet-tanker botst op Turks marinevaartuig

De tanker „Sizik Vovilov" was uit Frankrijk op weg naar Odessa. Het schip zou geen schade hebben opgelopen.Aan boord van de 1866 ton „TCG-Dumlupinar" was een bemanning van 84 koppen. ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
32 woorden
„Per ongeluk" aanval op Liechtenstein

„Per ongeluk" aanval op Liechtenstein

In Bern werd woensdag bekendgemaakt dat 75 Zwitserse soldaten die aan een nachtelijke oefening deelnamen, eind augustus terechtkwamen op grondgebied van Liechtenstein . Enkele honderden meters te laat merkten ze hun vergissing en trokken zich toen haastig, beschermd door de duisternis, terug. ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
67 woorden
Natuur en landschap Velu we beschermen

Natuur en landschap Velu we beschermen

^B (Van onze verslaggever) zo'n grote ombuiging te realiseren. Hij vond de remweg die de gemeentebesturen moeten instellen veel te kort en pleitte daarom in eerste instantie voor de mening van de meeste gemeentebesturen om meer woningen te mogen bouwen tot 1985. Dus totale opvang van p ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
384 woorden
Nunspeet, Ermelo en Scherpenzeel beknot

Nunspeet, Ermelo en Scherpenzeel beknot

Na een dag discussiëren zijn de staten akkoord gegaan met de vaststelling van de keuzenota Ontwerp Streekplan Veluwe. Ongewijzigd werd het voorstel van GS overgenomen, waarbij werd uitgegaan van de laagste bevolkingstoename en de sterkste bebouwingsconcentratie op de Veluwe. De statenleden kozen ...

2 september 1976
Reformatorisch Dagblad
489 woorden
van 14