124 resultaten
Filteren
van 13
Sterke stijging export pluimvee en eieren

Sterke stijging export pluimvee en eieren

De stijging in de slachtsector is voornamelijk te danken aan het feit dat men betere prijzen kon maken. Mellema vindt het moeilijk te voorspellen in hoeverre de sterke stijging van de grondstoffenprijzen (b.v. sojaschroot, vismeel) van invloed zal zijn op de toekomstige prijzen van pluimveevoeder ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
78 woorden
In gezamenlijk overleg rnet de NMB werd een aflossingsschema vastgesteld, waaraan ik op redelijke wijze kan voldoen,vooral gezien de toenemende rentabiliteit. Nu zie ik m'n bank behalve als financier ook

In gezamenlijk overleg rnet de NMB werd een aflossingsschema vastgesteld, waaraan ik op redelijke wijze kan voldoen,vooral gezien de toenemende rentabiliteit. Nu zie ik m'n bank behalve als financier ook

als adviseur die kreatieve oplossingen helpt vinden voor de problemen van zijn klanten.Voor mij is de . NMB zó'n bank. Prasit ook eens met de NMB. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
27 woorden
Val Palestijnen zeer nabij

Val Palestijnen zeer nabij

Een Palestijnse zegsman bevestigde de val van Aintoura en Metein, twee bergdorpen 31 kilometer ten zuidwesten van Beiroet. De twee Palestijnse sterkten hadden woensdag de hele dag onder vuur van zware Syrische artillerie "n raket werpers gelegen. In de late jiddaguren ontruimden de verdedigers hu ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
499 woorden
Deel drie kentekenbewijs duurder

Deel drie kentekenbewijs duurder

Uitgaande van 4,5 miljoen uit te reiken delen drie worden voor 1977 de inkomsten geraamd op rond ƒ 34,4 miljoen (de raming voor 1976 is ƒ 75,3 miljoen). Ook de opperbevelhebber van het Kanaalcommando, admiraal Sir John Treacher, onderstreepte de belangrijkheid van de maritime patrouillevli ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
178 woorden
Hij maakte me er bovendien op attent dat er teveel geld vastzat in m'n debiteurenbestand en hoe ik dat kon veranderen.

Hij maakte me er bovendien op attent dat er teveel geld vastzat in m'n debiteurenbestand en hoe ik dat kon veranderen.

Dit gesprek was de aanleiding voor mijn tweede vestiging. De oude vestiging is gebleven zoals hij was. In de nieuwe zet ik inmiddels tweemaal zoveel om als in de oude.Dat was me met een verbouwing alleen nooit gelukt. Ik denk zelfs al aan een derde zaak. ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
46 woorden
NAVO heeft een groot tekort aan Neptunes

NAVO heeft een groot tekort aan Neptunes

Het ontbreken van voldoende Neptunes is op het ogenblik een grote zorg voor de NAVO. Dit heeft woensdag schout-bij-nacht H. van Beek, de Nederlandse eskader-commandant verklaard tijdens een na-bespreking in Amsterdam van de thans beëindigde NAVO-oefening „Teamwork 76", de grootste uit de geschied ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
137 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK Beroepen: te Stellendam, H. Veldhuizen te Wapenveld. Aangenomen: naar Warns, J. A. J. Seeleman, kand. te Weesp, die bedankte voor Brouwershaven-Zonnemaire. GEREF. KERKEN Beroepen: te Veenwoudsterwal, W. R. Barkema ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
88 woorden
Kerken in DDR erkennen spanning met overheid

Kerken in DDR erkennen spanning met overheid

Kerkelijke leiding, predikanten, andere kerkelijke medewerkers en ouders worden opgeroepen zich in gesprekken op allerlei niveaus in te zetten voor een „atmosfeer van tolerantie".De synode hield vast aan haar in 1971 uitgesproken mening „een kerk niet tegen en niet naast, maar in het ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Uitbreiding kerncentrale Dodewaard

Uitbreiding kerncentrale Dodewaard

Deze herziening voorzag in de bouw van de kerncentrale. Thans wordt door het gemeentebestuur een plan voorbereid voor de vernieuwing van de bouwvoorschriften. In verband hiermede is het college van mening, om na verkregen machtiging van GS, met het oog op bedoelde bouwaanvrage, vrijstelling te ve ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
85 woorden
^GP-raadsIid ' stelt vragen over bezoek op zondag

^GP-raadsIid ' stelt vragen over bezoek op zondag

f (Van onze correspondent) „Volgens het gemeentelijk persbe' richt van 13 september heeft uw collega vorige week zondag een delegatie uit onze Belgische zustergemeente Sint Niklaas, ontvangen. Voor zover ik mij kan herinneren, heeft een officiële ontvangst op het stadhuis op zondag, nooit ...

30 september 1976
Reformatorisch Dagblad
199 woorden
van 13