116 resultaten
Filteren
van 12
Nog enkele punten uit de synode

Nog enkele punten uit de synode

Vorige week hebben we beloofd dat we nog enkele punten zouden noemen die in de vergadering van de hervormde synode aan de orde zijn geweest. Dan willen we beginnen met op te merken dat we dankbaar zijn dat we in Ede de gereformeerde sociale academie hebben gekregen waar velen worden opgeleid ...

15 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
A. V.
1318 woorden
Paulus - de Wet - en de Galaten

Paulus - de Wet - en de Galaten

(15)Paulus heeft met klem de rechtvaardiging door het geloof, zonder de werken der wet, verdedigd. Wat niet betekent dat hij nu de wet als zodanig uit het geloofsleven van een christen laat verdwijnen. Als wet der liefde blijft zij van kracht, heel het leven van een christen do ...

15 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
H. V.
1787 woorden
INHOUD:

INHOUD:

Abram en Lot — Paulus - de Wet en de Galaten (15) - »-Nog enkele punten uit de synode — Kleine kroniek — Kerknieuws — Advertenties. ...

15 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
28 woorden
Abram en Lot

Abram en Lot

Alzo toog Abram op uit Egypte naar het Zuiden, hij en zyn huisvrouw, en al wat hy had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud• En hy ging volgens zijn reizen, van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel ...

15 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
S.
W. L. T.
2220 woorden
België

België

In de kranten is het bezoek overal beschreven als een van „grote hartelijkheid" en van officiële zijde is erover gezegd dat het wat betreft de vriendschapsbetrekkingen tussen Roemenië en België „nieuwe en ruime perspectieven heeft geopend." Gestreefd is, aldus een officieel bericht, naar het uitb ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
55 woorden
Rechts Spanje wil sterfdag Franco eren

Rechts Spanje wil sterfdag Franco eren

De oorlogsveteranen menen dat de regeringsplannen voor 20 november onvoldoende zijn. Volgens hen moet er een „afzonderlijke handeling van vurig herdenken door het Spaanse volk" zijn, „een daad van nationale bevestiging tegenover separatisme, klassestrijd, politieke partijen, buitenlandse inmeng ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
82 woorden
Australië

Australië

Fraser, die begin deze week een bezoek van vier dagen 'aan Jakarta afsloot en door zijn visite de indruk had gewekt dat Australië de annexatie goedkeurde, zei dat Indonesië prijs zou stellen op de medewerking van Australië, maar dat de tijd de Australische veroordeling niet uitwist. De premier ga ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
Ford ,ingenomen' met verklaring

Ford ,ingenomen' met verklaring

Daarmede greep hij terug op de donderdag uitgegeven verklaring door de speciale aanklager in de Watergate ' zaak Charles Ruff waarin hij zegt dat president Ford niets kan worden verweten wat betreft het beheer van campagne gelden in zijn geboortestreek ten tijde dat hij lid was van het Congres ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
439 woorden
Stijl

Stijl

Zuivere, soepel vallende wol. Melanges, gestoeld op twee eeuwen ervaring. Wilson & Glenny kostuums bewijzen de lijdeloosheid van kwaliteit en stijl. fn een Europese snit '76. Al meer dan 80 Jaar specialist In herenkleding. En keuze uit méér dan 1760 herenkostuums. ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
42 woorden
Promotie over lichamelijke opvoeding

Promotie over lichamelijke opvoeding

Dit is een studie over enige grondslagen van de lichamelijke opvoedkunde, waarin Groenman wil aantonen dat de wijsbegeerte functioneert als een hulpwetenschap voor verhelderen van de problematiek der lichamelijke opvoeding en de wetenschap der lichamelijke opvoedkunde.Dr. Groenman is ...

15 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
onze ondenvijsredacliej
238 woorden
van 12