62 resultaten
Filteren
van 7
Positie gulden blijft sterk

Positie gulden blijft sterk

De Nederlandse gulden is sterk genoeg om met de Duitse mark mee omhoog te gaan, maar Nederland heeft de wens om een ongewijzigde koersverhouding met de Belgische frank te hebben, het zwaarst laten wegen.De positie van de gulden is sterk en blijft de eerste jaren als gevolg van het aar ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Ook Genemuiden krijgt nu een jachthaven

Ook Genemuiden krijgt nu een jachthaven

heSENEMUIBEft i^De indelJpCs^Wlifeienimyie» iial bitinenkort^artstisch worden ^WljSifi Tijdens lê^rlK^iSid iftoSdert'f^aadsveigèdfeflng verkreeg het reconstructieplan voor de binnenhaven de goedkeuring van het merendeel van de raad. Slechts de SGP-fractie stemde tegen. derd. Volgens deskundigen z ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
669 woorden
Minister bezocht woonoord Vaassen

Minister bezocht woonoord Vaassen

De 34 bewoners van negen barakken, die nog twee jaar legaal zouden mogen wonen en wier woonverblijven volgens de bewindsman tijdens iïet afbreken van een aantal illegaal bewoonde barakken mede tegen de grond gingen omdat het op dat moment volgens hem onvermijdelijk bleek, zullen een passende verg ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Christus de enige Toevlucht voor Zijn kerk", door ds. A. Hoogerland, uitgave Boekhandel en uitgeverij Kleppe, Scherpenisse, 1976; 129 blz., prijs fl. 22,50.Te midden van een steeds groter wordende stroom stichtelijke lectuur en preken valt een nieuwe uitgave niet zo ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
G. R.
1038 woorden
Heiligmaking

Heiligmaking

Een waar gelovige weet, dat hij moet heilig zijn, omdat God, die hem geroepen heeft, heilig is.Hij weet, dat men om zonden te doden, moet beginnen vanaf het hart en dat daar veel arbeid aan verbonden is. Niets is hem tot meer smart en droefheid dan dat er nog zo veel onreins en zondig ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
110 woorden
Vuilnisstortplaat^sen in Utrecht ontoereikend

Vuilnisstortplaat^sen in Utrecht ontoereikend

Al een aantal jaren wordt er naar een oplossing gezocht om het Veenendaalse vuil af te voeren, als straks de vuilnisstortplaats in Maarsbergen geheel gevuld zal zijn. Er hebben zich een aantal nieuwe omstandigheden voorgedaan waardoor nu een spoedige oplossing van het vuilverwerkingsvraagstuk gev ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
267 woorden
Kaasexport loopt goed

Kaasexport loopt goed

Een toeneming van de kaasproduktie van 7% ging gepaard met een vermindering van de boterproduktie met 28%. Dat laatste kan zeker niet als een ramp beschouwd worden, gezien de dreigende overschotpositie in de Gemeenschap. ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
34 woorden
Egyptisch plan moet Palestijnen redden

Egyptisch plan moet Palestijnen redden

Egypte heeft zondagavond bij de Arabische top in Riad een plan van dertien punten ingediend dat moet leiden tot een „definitieve oplossing" van de Libanese kwestie. Het plan voorziet in de omvorming van de vredesmacht van de Arabische Liga tot een doeltreffend Arabisch leger, dat naleving va ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
289 woorden
Leger

Leger

„Wij zijn zeer bezorgd over mogelijke aanslagen op legerdepots in verschillende delen van het land. Uit rapporten van inlichtingendiensten blijkt dat een aantal tegen de regering gekante groe-. peringen van plan zijn militaire voorraden te vernietigen en in Ssngkok brand te stichten in een legerd ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
245 woorden
„Briljanten" KLM-ers

„Briljanten" KLM-ers

Al 25 jaar lang valt in elke oktobermaand de dag, waarop een gedeelte van het mannelijk vliegend personeel van de KLM voor gemaakte vlieguren wordt onderscheiden. De president-directeur van de KLM, drs. S. Orlandini, mocht in het 58ste bestaansjaar van de maatschappij dan ook 145 vliegende KLM'er ...

18 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
139 woorden
van 7