124 resultaten
Filteren
van 13
INHOUD:

INHOUD:

Abram en Lot — Kohlbrugge's „Enige vragen en antwoorden" (1) — Moeten wij ook vasten? — De waarheid, zal u vrijmaken — Kerknieuws — Kleine Kroniek — Boekbespreking — Advertenties ...

22 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
32 woorden
Moeten wij ook niet vasten?

Moeten wij ook niet vasten?

Deze vraag bracht de post me door middel van een brief: „Zondagmorgen na de kerkdienst waren er mensen van verschillende kerken bij elkaar, waar de vraag werd opgeworpen of we als christenen in onze tijd niet al te weelderig leven en of we niet soberder en eenvoudiger konden zijn in veel din ...

22 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
A. V.
1330 woorden
Abram en Lot

Abram en Lot

En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, dat zy die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte van de Jordaan, en Lot trok tegen het Oos ...

22 oktober 1976
Gereformeerd Weekblad
S.
W. L. T.
2260 woorden
DE REGIONALE VERGADERING TE LISSE

DE REGIONALE VERGADERING TE LISSE

Zaterdagmiddag 4 september werd in Lisse onze eerste regionale vergadering van dit seizoen gehouden. Ds. D. Hakkenberg opende de bijeenkomst met het laten zingen van Psalm 29 : 1 en 5; hij las Johannes 15 : 1 t.m. 17 en ging voor in gebed. Na een woord van welkom en een hartelijke groet via ...

22 oktober 1976
Daniel
644 woorden
REFORMATIE EN GEMEENTEZANG

REFORMATIE EN GEMEENTEZANG

In de late middeleeuwen ontstaan veel vormen van kerkmuziek: het koraal, het oratorium, het requiem, te Deum enz. Helaas is er van de gemeentezang vrijwel niets meer overgebleven. De gemeente zingt nog wel eens, maar de overgrote meerderheid van de geestelijken waardeert het niet als iets po ...

22 oktober 1976
Daniel
J. H. Mauritz.
1121 woorden
DANKDAG

DANKDAG

God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vruchten der velden moeten w' U vergelden; dank voor 't daaglijks brood.Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid; maar opdat op aarde in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.Maar wij rijken, ach wij blijk ...

22 oktober 1976
Daniel
Ad den Besten
85 woorden
Gespreksvragen

Gespreksvragen

1. Wat is de betekenis van de voorbede? Aan wie of wat denk je daarbij vooral? 2. Welke betekenis mogen we aan de zegen hechten, die aan het einde van de dienst wordt uitgesproken? 3. Wat houdt de lofprijzing in de kerkdienst in? Hoe beleef je dat? 4. Wat is de betekenis ...

22 oktober 1976
Daniel
172 woorden
Drie N-Koreanen uit Oost-Berlijn vragen toelating Denemarken

Drie N-Koreanen uit Oost-Berlijn vragen toelating Denemarken

De namen van het drietal zijn niet bekendgemaakt, wel dat één der Noordkoreanen aanvaard wenste te worden als zaakgelastigde en de twee andere als attaches. Tot nu toe had aan het hoofd van de ambassade een ambassadeur gestaan. In een korte verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Kn ...

22 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
256 woorden
VAD krijgt zware toer in Tweede kamer

VAD krijgt zware toer in Tweede kamer

WD-D'66
Grote bezwaren hebben intussen de fracties van VVD en D'66 ontwikkeld in het voorlopig verslag op het wetsontwerp waarin de VAD wordt geregeld. D'66 laat daarin weten maar moeilijk te kunnen meewerken als het centrale fonds, waarin de VAD-gelden onder leiding van de vak ...

22 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
773 woorden
Rechts in Spanje verzet zich niet

Rechts in Spanje verzet zich niet

De alliantie wordt gevormd door üës vroegere ministers, die allen gediend hebben onder generaal Franco, en hun aanhang in en buiten het Parlement. Namens de groep verklaarde oud-minister van Binnenlandse Zaken Manuel Fraga donderdag dat de Alliantie de plannen van de regering voor vrije parlement ...

22 oktober 1976
Reformatorisch Dagblad
365 woorden
van 13