77 resultaten
Filteren
van 8
Oplossing gezocht voor ontslagen bij De Vries Robbé

Oplossing gezocht voor ontslagen bij De Vries Robbé

Een woordvoerder van het ministerie bevestigde een en ander. Hij kon echter nog geen nadere mededelingen doen over de plannen van het ministerie. „Wij bestuderen de zaak nog". Het ministerie van Economische zaken ging begin deze maand akkoord met een beleidsnota waarin de plannen tot zelfs ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Identiteit en perspectief van het Chr. onderwijs

Identiteit en perspectief van het Chr. onderwijs

Prof. Velema merkte onder meer op in zijn toespraak, dat van de christelijke school verwacht mag worden, dat deze een belijdend karakter heeft. Als het immers om een mens gaat dan moet het gaan over een belijdend spreken. Anders is geen christelijk leven mogelijk. Bij de school zal dat belij ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
784 woorden
Fraude

Fraude

De man kon vrij gemakkelijk zijn gang gaan omdat hij tegelijkertijd de rekening van het Belgische Algemeen christelijk vakverbond beheerde. Hij knoeide met die rekening en schreef bedragen ervan over op zijn eigen rekening. De man liep tegen de lamp nadat een steekproef was uitgevoerd' ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
45 woorden
Hoge Veluwe krijgt 10 km fietspad

Hoge Veluwe krijgt 10 km fietspad

Onder het motto ,,laat de auto de auto, trek er liever per fiets of te voet op uit", is deze importeur in samenwerking met De Hoge Veluwe een campagne begonnen waarmee een pleidooi wordt gehouden voor de natuur én een doelmatig autogebruik. , De firma heeft in het kader van deze voor ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
284 woorden
Dijkverhogingen kosten al 76 miljoen gulden

Dijkverhogingen kosten al 76 miljoen gulden

Het bureau dijkversterking Oosterschelde hoopt in de loop van dit jaar te kunnen beginnen met de verhoging van de dijken in de kom van Colijnplaat op Noord-Beveland. Voor de versterking van het gedeelte Kattendijke-VVemeldinge op Zuid-Beveland wordt het bestek gereed gemaakt. Afhankelijk van de v ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
342 woorden
Vragen over Gevato en Nederhorst

Vragen over Gevato en Nederhorst

Het Tweede-kamerlid Van der Doef (PvdA) gaat dan bij ministers minister Lubbers, Boersma en Van der Stee er op aandringen te bewerkstelligen, dat de aangekondigde ontslagen bij Gevato worden ingetrokken. Hij meent namelijk, dat bij dit bedrijf, gezien de hogere produktiviteit en de lagere loonkos ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
55 woorden
Noodlanding Sovjettoestel in Nigeria

Noodlanding Sovjettoestel in Nigeria

Het vliegtuig had een noodsignaal uitgezonden nadat het niet mocht landen in Benin, waar in het weekeinde een staatsgreep was verijdeld. Het landde toen in Lagos maar moest onmiddellijk de landingsbaan vrijmaken in verband met de komst van buitenlandse delegaties naar het internationale Zwartafri ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
165 woorden
Staking bij krantenbedrijf

Staking bij krantenbedrijf

Het technische personeel van het krantenbedrijf heeft de dinsdag in vergadering doorgebracht om over de prijscompensatie te spreken. De directie van Van der Loeff liet maandag al weten geen toezegging te kunnen doen aangaande de prijscompensatie. Het technische personeel besloot dinsdag niet meer ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
133 woorden
Financiële janboel bij Tealtronic

Financiële janboel bij Tealtronic

maart 1975 tot zijn vertrek in oktober 1976 maandelijks „adviseurskosten". 96.00 ontvangen als ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
13 woorden
Hoe klein ook

Hoe klein ook

De geloofskennis van Christus is een kennis, hoe klein die ook mag zijn, welke de ziel op Christus zo verliefd doet worden, dat zij met een innige en brandende liefde tot God en Zijn volk vervuld wordt en haar dus een blijk doet geven van de waarheid en ongeveinsdheid van dezelve en van het ...

19 januari 1977
Reformatorisch Dagblad
134 woorden
van 8