152 resultaten
Filteren
van 16
Verzoeningsleer niet ruilen voor modern levensgevoel

Verzoeningsleer niet ruilen voor modern levensgevoel

De synode gaf een jaar geleden opdracht tot deze studie vanwege het belang van deze zaak voor prediking, catechese en pastoraat en — aldus het moderamen in de inleiding van het 72 bladzijden tellende schrijven — „vanwege de misverstanden die in de kerken nog blijken te bestaan aangaande de d ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
346 woorden
Eerste kamer akkoord met zomertijd

Eerste kamer akkoord met zomertijd

Zowel vanuit de Kamer als door staatssecretaris Polak (binnenlandse zaken) werd betreurd dat West-Duitsland niet tegelijk met ons, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje de klok verzet. De Staatssecretaris erkende dat hierdoor moeilijkheden kunnen ontstaan, zeker wat betreft het pendelverkee ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
133 woorden
Grondpolitiek nog niet uit de knoei

Grondpolitiek nog niet uit de knoei

Dit wil ook naar zijn oordeel niet zeggen, dat alles nu verder vlekkeloos zal verlopen. De CDA-fracties hebben zich niet bij voorbaat gebonden aan de eventuele oplossing. In Haagse kringen was men er verbaasd over dat Den Uyl wel de fractievoorzitters zou hebben uitgenodigd, voor het beraa ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
218 woorden
Kamervragen over margarinefabriek De Valk te Epe

Kamervragen over margarinefabriek De Valk te Epe

Schriftelijk hebben zij de regering gevraagd of het waar is dat de Algemene Bank Nederland de fabriek te kennen heeft gegeven de kredietverlening te stoppen. Zij informeren tevens naar plannen van De Oosterenk om de margarinefabriek te verkopen aan de Belgische onderneming Van de Moortele en of l ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
96 woorden
jJSieuwe aanwinst

jJSieuwe aanwinst

99
Zowel uit- als inwendig is het ,.Utrechtse" rijtuig zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Werklieden die de rijtuigen vroeger van dichtbij hebben meegemaakt, hebben de restauratiewagen in de werkplaats van de Hongaarse spoorwegen met vaak kostbare en uni ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
99 woorden
Postagentschap overvallen

Postagentschap overvallen

EINDHOVEN — Donderdagmorgen heeft een ongeveer 20-jarige jongeman ruim 17.000 gulden buitgemaakt bij een overval op een postagentschap aan het Nederlandplein in Eindhoven. De overvaller had een doek voor zijn gezicht en droeg een helm. Hij bedreigde de 46-jarige lokettiste mevrouw A. van Kuyk m ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
64 woorden
Reorganisatie kan niet meer wachten

Reorganisatie kan niet meer wachten

Van Gelder — die de laatste jaren aanzienlijke verliezen lijdt — kwam in januari met een onivangrijk reorganisatieplan op de proppen dat voorziet in sluiting van de vestigingen in Apeldoorn (520 man) en in Rotterdam (200 man) waar nu nog respectievelijk de fabricage van papier en verpakkingsprodu ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
Gelder — die de laatste jaren
379 woorden
Nieuwe gymzaal Woudrichem

Nieuwe gymzaal Woudrichem

De in Woudrichem gevestigde sportverenigingen zullen in de avonduren ook van de te bouwen sportzaal gebruik gaan maken. ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
18 woorden
Akkoord over Landbouw-CAO

Akkoord over Landbouw-CAO

Bij de prijscompensatie wordt een minimum van ƒ200,- per procent aangehouden. De vakantietoeslag wordt van 7,75 procent tot 8 procent verhoogd met een minimum van ƒ 1.680,-. Voor de vervroegde pensionering en de uitbreiding van de werkingssfeer van de CAO tot bedrijfsleiders zullen partijen in on ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
55 woorden
Uitspraak Tyson niet in dank afgenomen

Uitspraak Tyson niet in dank afgenomen

Eerder op de dag had afgevaardigde Brady Tyson gezegd dat de regeringCarter de rol van sommige Amerikaanse diensten in de militaire staatsgreep in Chili, die een eind maakte aan het bewind van de marxistische president Salvador Allende, diep betreurt. In een voor een ministerie van buitenl ...

10 maart 1977
Reformatorisch Dagblad
203 woorden
van 16