79 resultaten
Filteren
van 8
Minder jongere mannen werkloos

Minder jongere mannen werkloos

DEN HAAG — De werkloosheid van mannelijke jongeren beneden de 23 jaar is in een jaar tijds aanzienlijk afgenomen. Het werkloosheidscijfer voor deze groep daalde met 6320 tot 29780. Daar staat tegenover dat de werkloosheid onder vrouwelijke werknemers beneden deze leeftijd aanzienlijk is toegenome ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
151 woorden
mu GemeenteRijssen

mu GemeenteRijssen

Vanaf 12 mei 1977 Ugt op de afdeling algemene zaken van het stadhuls (balie 6) het besluit van de raad d.d. 29 april 1977 ter inzage. Bij dit besluit wordt verklaard dat een wijziging van het bestemmingsplan „West III" wordt voorbereid. Het betreft een terrein, gelegen tussen de Molenstalweg ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
12 mei 1977 Ugt op de afdeling algemene za-
57 woorden
Afbrokkelende markt

Afbrokkelende markt

De eerste aandelen Hoogovens verwisselden van eigenaar tegen precies f 40 hetgeen een herstel betekende van f 1,40, De andere hoofdfondsen moesten nog wat terrein afstaan, waarbij Koninklijke Olie f 0,60 naar beneden ging tot f 144,50. Met spanning werd op de beurs uitgezien naar de kwartaalcijfe ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
167 woorden
De vergrotende scheur in het Westduitse democratiemodel (1)

De vergrotende scheur in het Westduitse democratiemodel (1)

.i.0ns buurland -West-Duitsland dat lange tijd geprezen en bewonderd werd voor de aldéar heersende orde en rust begint de eerste crisis-symptomen te vertonen. Toch is het nog ver verwijderd van verhoudingen zoals die in Frankrijk, Engeland en Italië liggen. Ondanks een werkloosheidscijfer van een ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
1002 woorden
Electorale dreunen

Electorale dreunen

Sprekendste voorbeelden zijn wel Hessen en West-Berlijn, beide gebieden staan reeds jaren onder onafgebroken bestuur van SPD'ers. Zowel in Hessen als in West-Berlijn moest de SPD tot „reorganisatie" overgaan. In Hessen werd minister-president Albert Osswaid, die voor een nationaal schandaal zorgd ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
239 woorden
Medezeggenschap

Medezeggenschap

D'66 maakt zich wel sterk voor de vrije ondernemingsgewijze produktie, maar dan met directe zeggenschap van de werknemers. Het is toch onbegrijpelijk, zo zegt Terlouw, dat iemand die geld in een onderneming stopt alles te zeggen heeft en degene die de niet minder belangrijke factor arbeid ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
237 woorden
gerechtigheid verhooat een volk.

gerechtigheid verhooat een volk.

Maar dan moeten wij wel bereid zijn om te luisteren. Niet naar wat wij zelf graag willen horen, maar naar wat het Woord van God ons zegt. ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
27 woorden
Schuitema-Noord gaat uitbreiden

Schuitema-Noord gaat uitbreiden

ASSEN — In Assen is de eerste^paal geslagen voor een uitbreiding van de faciliteiten van het groothandelsbedrijf Schuitema-Noord. De uitbreiding is nodig geworden door de snelle groei van het bedrijf. Vorig jaar steeg de omzet met 23 pet. tot ruim ƒ86 min., en dit jaar verwacht men een omzet van ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
54 woorden
Toekomst voor Nederland.

Toekomst voor Nederland.

De Margriethal ligt op een paar minuten lopen vanaf het station Utrecht-Centraal. Komt u per auto of bus: de route naar de Margriethal is met GPV-vlaggen aangegeven. ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
27 woorden
<b (^.(illifèi&si

<b (^.(illifèi&si

WERKENDAM B^eenkomst G.B.S. Kerkgeb. der Ger. Gem. D.V. woensdag 11 mei 19.30 uur Spr. Ds. L. BLOK van Capelle a.d. IJssel ...

11 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
21 woorden
van 8