60 resultaten
Filteren
van 6
Hulpverlening Rhodesische vluchtelingen

Hulpverlening Rhodesische vluchtelingen

DEN HAAG — Chrispen Mandizvidza, „minister" van financiën van de ZANU (Zimbabwe African National Union) is „zeer tevreden" over de steun, die hem is toegezegd voor hulp aan Rhodesische vluchtelingen door een aantal protestantse en R.K. organisaties in Nederland.De organisaties zeggen ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
80 woorden
Schrikkelijk

Schrikkelijk

Het is met ons zo slecht niet gesteld door Gods goedheid. Ons land is nog niet verwoest. Maar wij moeten tegenwoordig zeggen, dat er ons veel dingen dreigen en drukken.Het begint er op te gelijken dat het land door de oordelen en vloeken zal opgegeten worden. Daar dreigt ons dat de wa ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
98 woorden
Succesvolle uitgave maakt een herdruk nu noodzakelijk

Succesvolle uitgave maakt een herdruk nu noodzakelijk

Doordat de tekens van het brailleschrift (het bekende „voelschrift" voor blinden en slechtzienden) vrij groot (pim. 4'/2 X 7 mm) en het braillepapier vrij dik moeten zijn, om de af te tasten punten een zo groot mogelijke houdbaarheid te geven, krijgt een woordenboek als het onderhavige dan o ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
381 woorden
Teelincks werken aan vergetelheid ontrukt

Teelincks werken aan vergetelheid ontrukt

Hoe het ook zij, binnen afzienbare tijd zal opnieuw een groot aantal inhoudsvolle en kostbare uitgaven aan de vergetelheid worden ontrukt. Het Willem Teellinck Fonds in Urk kondigde de verschijning aan van een twintigtal boeken van deze vermaarde Zeeuw, alle in het oorspronkelijke lettertype ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
van onze kerknieuwsredactie
681 woorden
Bezwaren tegen aanleg van SchiphoUijn

Bezwaren tegen aanleg van SchiphoUijn

Het wijkcentrum vreest dat de aanleg van een spoorwegstation op het plein de grondprijzen zal doen stijgen, waardoor het gevaar van speculatie en cityvorming groter zal worden. ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
27 woorden
Indianen overleggen met OPEC

Indianen overleggen met OPEC

De stammen hebben zich verenigd in de „Raad van Stammen die rijk aan Energie zijn" (CERT). Volgens woordvoerder Peter MacDonald hoofd van de Navajostam, hebben al twee gesprekken plaatsgehad tussen vertegenwoordigers van de Indianen en de OPEC-leden. Na een derde gesprek, volgende week in Washing ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
154 woorden
Berg geeft ,,band" met toeristen

Berg geeft ,,band" met toeristen

De eigenaar van de bandenberg, de heer R. Kamphorst, is voortdurend op het terrein te vinden, waar hij praat met de „bandenbrandkijkers". Telkens opnieuw zet hij omstandig' uiteen, dat de gemeente Barneveld de schuldige is. Zij zou het vuur hebben aangestoken om de opruim ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
81 woorden
Felle strijd in Eritrea eist vele doden

Felle strijd in Eritrea eist vele doden

Volgens een communiqué van het front is Dakamhari, een stad met 50.000 inwoners, na hevige gevechten tegen het Ethiopische leger ingenomen. ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
21 woorden
Vakbonden mopperen op scheepsbouwers

Vakbonden mopperen op scheepsbouwers

De bonden missen in het rapport gedachten over vermindering van de zogenaamde ,,overhead-ko8ten" en verbetering van het management op de werven. Volgens de bonden moet het rapport ook aangeven of er geen andere mogelijkheden zijn dan alleen maar ontslag van werknemers om de moeilijkheden in de sc ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
260 woorden
„Wide Body''

„Wide Body''

De achttien interieurs worden verder aangekleed in de zgn. „Wide Body" stijl, die d.m.v. speciale belichting, andere plafond- en wandpanelen en voor een aantal DC-9's nieuwe gesloten hnndbagagebakken, een extra .ruimtelijke werking geeft aan het interieur. Om ditopti.scli effect Ie verkrijgen, we ...

11 juli 1977
Reformatorisch Dagblad
52 woorden
van 6