119 resultaten
Filteren
van 12
Verhardheid

Verhardheid

Ik wil dit zeggen en ik verlang van u, dat gij het zult overdenken: er is zulk een verdwazing onder u, dat gij, in dien Abraham zou nederdalen uit de hemel met een kroon op zijn hoofd en een palmtak in zijn hand, gekleed zijnde In dat schoon gewaad, de gerechtigheid van Christus, en hij ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK Beroepen: te Rottevalle, Drechtstercompagnie en Bombergum ca., R. Klooster kand. te Rottevalle; te St.Philipsland (toez.), A. B. Cysouw kand. te Rijswijk (ZH).Aangenomen: naar Strijen, H. Binnekamp te Maarssen. Bedankt: voor de NOP wijkge ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
133 woorden
Herv.- Ger. appélavond

Herv.- Ger. appélavond

Ds. L. van Nieuwpoort van Huizen zal een meditatie houden over „De vondst van je leven". De opening en sluiting zal verricht worden door de plaatselijke predikant ds. L. Kievit.
Het Hervormd gemengd koor „De Lofzang" verleent medewerking aan deze avond. ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
43 woorden
HVA en Nedlloyd terug in vriendelijke marl<t

HVA en Nedlloyd terug in vriendelijke marl<t

Van de internationale aandelen was Akzo f 0,20 beter op f 26,80. Unilever steeg f 0,90 naar f 125,60 en Koninklijke Olie f 0,60 naar f 138. Hoogovens en Philips waren onveranderd op f 30 resp. f 27,20. KLM werd f 1,40 duurder optil 8,50, terwijl Helneken f 0,40 hoger noteerde op f 112,80 e ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
de internationale aandelen was Akzo f 0
20 beter op f 26
80.
107 woorden
WATERHOOGTEN

WATERHOOGTEN

De waterhoogten van donderdagmorgen, meegedeeld duor Rijkswaterstaat: Konstanz 412 min 4, Rhcinfelden 292 plus 2, Plittersdorf 450 plus 8, Maxau 512 min 6, Plochingen 145 min 6, Mannheim 342 min 10, Steinbach 122 min 2, Mainz 330 min 7, Bingen 188 min 6, Kaub 230 min 7, Trier 234 min 5, Koblenz ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
135 woorden
Hogeschooldag Geref. Kerken Vrijgemaakt

Hogeschooldag Geref. Kerken Vrijgemaakt

Ruim dertig sprekers, ieder had gelegenheid er vier te beluisteren, waarvan diversen hun rede tweemaal uitspraken, beloonden de „liefde tot de school der kerken". Centraal stond de blijdschap, verwondering en dankbaarheid dat de Theologische Hogeschool er mag zijn „om tot het wondere ambt va ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
1302 woorden
„Dr. Mulder praat om vrije aftocht heen''

„Dr. Mulder praat om vrije aftocht heen''

Dit verklaarde zij vanochtend tegenover de president van de rechtbank in Assen. ,,Ik voel dat hij erom heen praat wat er nu precies gebeurd is", aldus de medisch studente. Rosemarie Oostveen die als getuige door de kapers is opgeroepen, had regelmatig contact met psychiater Mulder. Voorniame ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
218 woorden
Moskou geeft schrijver alsnog inreisvisum

Moskou geeft schrijver alsnog inreisvisum

De Turijnse uitgever Giuloi Einaudi, zoon van een oud-president van Italië, zei dat Strada, zijn expert op het gebied van Russische literatuur, het verlangde visum nu heeft gekregen. Einaudi, die eerst geweigerd had zonder Strada naar Moskou te gaan, zei dat hij nu wel zal gaan ,,in de gee ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
84 woorden
Vreugde over Panama voorbarige zaak

Vreugde over Panama voorbarige zaak

De ondertekeningsplechtigheid in het gebouw van de Organisatie van Amerikaanse Staten vormde het hoogtepunt vain wellicht de grootste diplomatieke uitspatting van de Verenigde Staten, een driedaagse aangelegenheid van besprekingen en sociale activiteiten die wordt bijgewoond door regeringsle ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
206 woorden
De criminaliteit neemt sterk toe

De criminaliteit neemt sterk toe

In 1975 werden er 448.000 misdrijven ter kennis van de politie gebracht. In 1976: 519.500. Dat is een stijging van 16%. Nu nog enkele aantallen misdrijven per 100.000 inwoners. (Let wel, aantallen die de politie ter kennis kwamen; de politie is lang niet van alle misdaden op de hoogte.) Landelijk ...

8 september 1977
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
100 woorden
van 12