64 resultaten
Filteren
van 7
Boetes contant betalen

Boetes contant betalen

Vrijwel alle overtredingen van de wegenverkeerswet, het wegenverkeersreglement en het reglement verkeersregels en verkeerstekens vallen onder de nieuwe betalingsregeling, aldus dinsdag het ministerie van Justitie. Het schikkingsbedrag voor deze overtredingen, dat gewoonlijk minder dan ƒ 100, ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
65 woorden
Oorlogskansen in Afrika stijgen

Oorlogskansen in Afrika stijgen

Met deze verklaring stelt vooral de Sovjet-Unie zich zeer provocerend op tegenover de Amerikaanse regering. Nog maar enkele dagen geleden is de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Cyrus Vance uit Moskou vertrokken. Tijdens zijn bezoek heeft Vance openlijk zijn verontrusting uitgespro ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
174 woorden
Lastendruk mag niet toenemen

Lastendruk mag niet toenemen

Dit zegt de president van de Nederlandsche Bank, dr. J. Zijlstra in het jaarverslag. Herstel van de internationale conjunctuur, van zulk een essentieel belang voor onze economie, vereist terugkeer naar een voldoende stabiliteit van het internationale monetaire bestel door het eindelijk berei ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
326 woorden
SWAPO kaapt autobus

SWAPO kaapt autobus

De bus is volgens hem uit Ovamboland, een Bantoestan in Namibië, meegenomen naar Angola. Voordat de Angolese grens werd overschreden zijn drie bejaarde passagiers vrijgelaten.
Ndjoba vraagt de regering van Angola en de regeringen van de vijf Westerse landen die zich inspannen vo ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
Mosje Dayan reist af naar Washington

Mosje Dayan reist af naar Washington

Voor zijn vertrek van de luchthaven Ben Goerion verklaarde Dayan dat de Verenigde Staten bij haar belofte moet blijven Israël van gevechtsvliegtuigen te voorzien, zonder hieraan de levering aan de beide Arabische landen vast te koppelen. „Als zij ons willen bestraffen moeten wij dat aanvaard ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
170 woorden
Groter tennispark in Sprang-Capelle

Groter tennispark in Sprang-Capelle

In de vergadering van vrijdagavond :(half acht) vragen b en de raad daarvoor een crediet beschikbaar te stellen van ruim 76.000 gulden. Wetihouder H. Rijkers (SGP) is om principiële redenen tegen het beschikbaar stellen van dit bedrag. De tennisclub is bereid evenals voor de eerste twee banen aa ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
ome verslaggever
250 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK Beroepen: te Ede, nw. 2e pred. pl., (toez.), J. Vroegindewey te De Noordoostpolder (wijkgem. Emmeloord); te 's Gravenhage, dr. H. R. Smit te De Noordoostpolder (wijkgem. Emmeloord; te Monster, J. van Wier te Kampen. Aangenomen: het ber. van de gen. syn ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
115 woorden
Zwaardere straffen hielpen niet

Zwaardere straffen hielpen niet

Deze gegevens heeft de Bredase Officier van Justitie, mr. J. Huigen, maandag bekendgemaakt. Hij deed dat voor de rechtbank, doen drie jonge Zuidmolukkers terechtstonden op verdenking van het plegen van twee roofovervallen. Zowel in 1976 als in 1977 maakte het aantal roofovervallen of pogin ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
82 woorden
Ds. Abma: Ootmoed betaamt

Ds. Abma: Ootmoed betaamt

Met deze woorden als uitgangspunt hield ds. H. G. Abma gisteravond in Middelburg een herdenkingsrede ter gelegenheid van het feit dat 24 april 1918 in Middelburg de SGP werd opgericht. De SGP-voorzitter legde in zijn rede de nadruk op de betamelijke ootmoed, die in ons hart dient te zijn bij ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
805 woorden
Herdenkingen 1 in Overveen

Herdenkingen 1 in Overveen

Op de dodenakker zullen om acht uur de twee minuten stilte in acht worden genomen. De Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen (Expoge) houdt haar 338te herdenking van de doden op de erebe«graafplaats op woensdagmiddag 10 [ mei. De herdenkingsrede wordt uitgesproken door drs. J. Rehor ...

25 april 1978
Reformatorisch Dagblad
49 woorden
van 7