67 resultaten
Filteren
van 7
,, Ondernemingsraad zonder directeur''

,, Ondernemingsraad zonder directeur''

Hij sprak daar op de jongerenmanifestatie van de bouw- en houtbonden FNV. Omdat de bestrijding van de werkloosheid een gezamenlijke inzet vergt, zal er tegeliikertiid moeten worden gewerkt aan maatschappijveranderende zaken, aldus de minister. In dit kader zei hij, dat de vemogensaanwasdel ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
119 woorden
Zomerconferentie GDR in Noordwijkerhout

Zomerconferentie GDR in Noordwijkerhout

Het enthousiasme van de diakenen vindt zijn oorsprong in het feit, dat het project „samen beleid maken" van de Generale diakonale raad, waarbij de diakenen betrokken worden bij de vorming van het beleid van het landelijk orgaan en de presentatie daarvan aan de generale synode van de Hervormd ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
68 woorden
Amerikanen maken nieuw kernwapen

Amerikanen maken nieuw kernwapen

hitte en luchtverplaatsing veroorzaakt dan gewone atoomwapens, maar minder radio-actieve uitstraling. Gelden voor onderzoek naar de mogelijkheden van dit wapen, dat in militaire kringen bekend staat als „RRR" (Reduced Residual Radiation), zijn ingesloten in een begrotingsaanvraag van het A ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
213 woorden
Sliedrecht mogelijk naar links

Sliedrecht mogelijk naar links

SliedrechtDe partij die voor een verrassing moet gaan zorgen is D'66. Uit de afgelopen statenverkiezingen is gebleken dat deze partij tenminste 1 zetel zal behalen, maar een tweede ligt zeker in het verschiet. De partij die naar alle waarschijnlijkheid dat gelag zal m ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
van onze regio-redactie
1225 woorden
Bibliotheel^ Katwijk in noodsituatie

Bibliotheel^ Katwijk in noodsituatie

woonplaats St. Oedenrode om het leven gekomen toen het paard, dat de wagen trok die hij bestuurde, plotseling op hol sloeg. De wagen reed tegen een gevel. Het slachtoffer viel en was op slag dood. URK — De 21-jarige heer J. Schut uit Emmeloord verloor maandagmorgen het leven toen hij op de Urker ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
459 woorden
Jongen (15) omgekomen bij joyriding

Jongen (15) omgekomen bij joyriding

S. had, nadat hij de auto had gestolen, een drietal vrienden opgetrommeld, vervolgens met hen nog een auto ontvreemd vermoedelijk om te gaan crossen. De inzittenden van de andere auto, de 15-jarige A. M. en een nog onbekende jongen, waarschuwden na het ongeluk de GGD, maar verdwenen daarna ijling ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
69 woorden
Canada leent in Duitsland

Canada leent in Duitsland

Deutsche Bank AG heeft opdracht gekregen de benodigde anderhalf miljard mark onderhands op de Duitse kapitaalmarkt te vergaren. Over de omvang van het standby-krediet in Amerikaanse dollars zijn geen mededelingen gedaan. In kringen van Newyorkse bankiers wordt aangenomen dat het om een miljard do ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
310 woorden
Wervingscampagne gelaalct

Wervingscampagne gelaalct

Dingemans sprak op een grote jongerenmanifestatie van de bonden in het Jaarbeurscongrescentrum, waar de jongeren uit de twaalf districten van de federatie hun verlangens naar voren brachten over de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, introductie, veiligheid, gezondheid en inspraak. De wer ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
281 woorden
NKV ligt overhoop met wereldvakbond

NKV ligt overhoop met wereldvakbond

In dat geval zal het NKV het WVA voor 30 september 1979 meedelen, dat het zijn lidmaatschap per 31 december van dat jaar beëindigt. Op het ogenblik is een meerderheid van het WVA wel voor samenwerking, maar tegen een complete fusie met het IVVV. ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
44 woorden
Buitenverbanders spreken niet samen met Groningen

Buitenverbanders spreken niet samen met Groningen

Het besluit dat de landelijke vergadering hiermee nam vormt de afronding van een langdurige discussie tijdens eerdere zittingsdagen, waarop de meningen zeer verdeeld en zeer onderscheiden bleken. Het nu aangenomen voorstel was op tafel gelegd door de predikanten L. W. G. Blokhuis en G. van K ...

2 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
585 woorden
van 7