61 resultaten
Filteren
van 7
Omzet Spar Centrale is met 90 miljoen gestegen

Omzet Spar Centrale is met 90 miljoen gestegen

Door de sluiting van in economisch opzicht niet meer verantwoorde vestigingen, waartegenover echter ook een aantal nieuwe verkooppunten stond, daalde het aantal verkooppunten per saldo met 57. Deze hadden een gezamenlijke omzet van ongeveer ƒ39 min. De stijging van de omzet van de bestaande Sparw ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
de sluiting van in economisch
136 woorden
Zuid-Afrika zou goudprijs omhoog jagen

Zuid-Afrika zou goudprijs omhoog jagen

Zuid-Afrika is volgens waarnemers in grote moeilijkheden gekomen als gevolg van de stopzetting van de Iraanse olie-uitvoer. Het land is voor negentig procent afhankelijk van olie uit Iran Om toch aan olie te kunnen komen zou het land een ruil zijn overeengekomen met SaoediArabië. ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
44 woorden
Vrees overheerst

Vrees overheerst

Een uur voor het slot bedroeg bij de matige omzet van 20,1 miljoen verhandelde aandelen de winst slechts 0,43. Hoger noteerden toen 707 fondsen, lager 671 en onveranderd 438 fondsen. De situatie in Iran, de olieonzekerheden, de uitlating van inflatiebestrijder Kahn in de VS dat maatregelen niet v ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
66 woorden
Geen misbruik van gegevens bejaarden

Geen misbruik van gegevens bejaarden

Dit heeft staatssecretaris Wallis De Vries gisteren bij de voortzetting van de behandeling van de begroting van CRM gezegd in antwoord op de desbetreffende motie van mevr. Beckers-de Bruyn (PPR). De bewindsman vindt dat in zijn beleid reeds voldoende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. „Ik heb ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
457 woorden
Thailand meer steun verlenen

Thailand meer steun verlenen

Het voornemen de hulp aan Thailand te vergroten werd bekendgemaakt toen de Thaise VICEiPREMIER, Kriangsak Chomanan, een officieel bezoek aan de Verenigde Staten opende met een onderhoud met president Cart«r.In Amerika zowel als in Thailand groeit het onbehagen over de recente militair ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
208 woorden
"Bestuur voert een wanbeleid"

"Bestuur voert een wanbeleid"

De ouders betichten de stichting van wanbeleid. Zij wijzen daarbij op een rapport van brandweer en bescherming bevolking waarin het gebouw als niet brandveilig wordt aangemerkt. Voorts menen de ouders, dat het bestuur van de stichting hen te weinig inspraak gunt. Volgens de voorzitter van he ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
260 woorden
Minister Scholten fel gekritiseerd

Minister Scholten fel gekritiseerd

Wisselink betoogde dat het personeelsbeleid de hoeksteen van het defensiebeleid dient te zijn. Bij de waardering voor de stopzetting van de personeelsinkrimping met twee procent per jaar vroeg hij toch ook om het schenken van klare wijn met betrekking tot het stellen van prioriteiten bij de belei ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie j
251 woorden
Voorlichting

Voorlichting

De plannen van de gemeente om te komen tot een informatieblad voor de bevolking werd over het algemeen toegejuicht. Ook word overwogen om plattegronden bij de invalswegen in H-I-Ambacht te plaatsen. ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
31 woorden
Aannemers leiden zelf mensen op

Aannemers leiden zelf mensen op

De vakopleiding blijkt zo'n succes dat in Terneuzen voorbereidingen worden getroffen om een opleiding tot tegelzetter en een timmeropleiding te starten. Zo'n opleiding duurt ongeveer zes tot zeven maanden en bestaat uit een basisopleiding voor metselaars van twee maanden op school en vijf maanden ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
116 woorden
Minister vraagt advies over tracé rijksweg 50

Minister vraagt advies over tracé rijksweg 50

Tot de gedeelten die nog moeten vorden omgebouwd, behoort het weg•Sk Woeste Hoeve-Arnhem. Dit deel sinodig om rijksweg 50 aan te laten siuïten op rijksweg 75, die bij Arnhem begint. Deze rijksweg zal in de toekomst een rechtstreekse verbinding vormen met Eindhoven en Maastricht. Zodra de rijksweg ...

7 februari 1979
Reformatorisch Dagblad
223 woorden
van 7