79 resultaten
Filteren
van 8
Gebruik havenslib voor dijkverzwaring

Gebruik havenslib voor dijkverzwaring

Met het oog op mogelijke giftige bestanddelen in het sterk vervuilde havenslib zal het z.i, nodig zijn een verbod uit tp vaardigen op beweiding van de dijkhellingen. die met de specie uit de Rotterdamse haven zullen worden i verzwaard. De regering besteedt al enige tijd aandacht aan de vra ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
424 woorden
CAO-onderhandelingen grootmetaal stagneren

CAO-onderhandelingen grootmetaal stagneren

De voorzitter van de Raad van Overleg in de Metaalindustrie, hoofdbestuurslid W. A. Wamsteeker van de industriebond NVV, heeft daar in zijn hoedariigheid van vakbondsvertegenwoordiger meegedeeld dat de industriebonden NVV en NKV op dit ogenblik geen heil meer zien in het voorzetten van de onderha ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
576 woorden
HAAGS DAGBOEK

HAAGS DAGBOEK

geen kip in de zaal dan alleen die Kamerleden die bij het onderwerp betrokken zijn en wat parlementaire journalisten en belangstellenden. Men is er (parlementaire pers incluis) ak de kippen bij als het om een spoeddebat gaat: dan worden de TV-camera's in gereedheid gebracht en zijn er meer fotogr ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
452 woorden
In puin

In puin

In de jongste Vietnamese berichten over de strijd in het noorden van het land werd gezegd dat Chinese artillerie donderdag zo'n 1.000 granaten en raketten heeft afgevuurd op de stad Lang Son en omgeving. Volgens Vietnam ligt deze provinciale hoofdstad ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
40 woorden
PvdA wil toch eroscentrum

PvdA wil toch eroscentrum

De PvdA-fractie vindt dat de beslissing een kwestie is van stedelijk belang en niet van een enkele actiegroep of bewonersgroepering. De bouw van een eroscentrum is in de ogen van de socialisten in de raad het sluitstuk van een "uniek" beleid tegen prostitutie-overlast. ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
45 woorden
Zwolle 750 jaar stad

Zwolle 750 jaar stad

Oud-Zwollenaar prof. dr. J. W. Schulte Nordholt houdt een herdenkingsrede en 31 augustus leidt kardinaal Willebrands, bisschop van Utrecht, een oecumenische herdenkingsdienst.Hoogtepunt is volgens de organisatoren het Hansetreffen rond 23 augustus. Zwolle's voormalige lidmaatschap van ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
142 woorden
Nicaragua: aanval op Sandinisten

Nicaragua: aanval op Sandinisten

De aanval geschiedde bij Esteli, 145 km ten noorden van de hoofdstad. Vier leden van het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront vluchtten en werden achtervolgd.Er werden grote hoeveelheden munitie, twee geweren en ander militair materiaal, alsmede medische goederen aangetroffen. Es ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
66 woorden
Eerste openbare provinciale besluitenlijst

Eerste openbare provinciale besluitenlijst

Gelderland is de eerste provincie, die op deze wijze de besluiten van GS naar builen brengt. Een aantal gemeenten in ons land werkt ook al met een besluitenlijst van de vergaderingen van de colleges van B en W. GS van Gelderland vinden wel, dat een aantal onderwerpen niet op hun besluitenl ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
73 woorden
Prijzen ruwe olie in 1978 met 22,5% gestegen

Prijzen ruwe olie in 1978 met 22,5% gestegen

ALKMAAR — Kaasmarkt 9 mrt. — Commissienoteringen in guldens per kilogram fabrleksedammer 5.12. middelbare 5.17 en Goudse volvette 5.24. AMSTERDAM — Goud- en Zilvermarkt 9 mrt. — Goud 15270/156670 vorige 15170/15570. zilver 458/485,50 vorige 456/483.50. tot een prijsstijging van industriële goed ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
82 woorden
Schmidt prijst Russische houding

Schmidt prijst Russische houding

Dieptepunt conservatieve oppositie hem kritiseerde omdat hij teveel vertrouwen zou stellen in de detente met de Sovjet-Unie. Volgens de ballingen heeft Amin tot een tegenoffensief besloten omdat het moreel van zijn troepen op een dieptepunt is beland. Veel inwoners van de hoofdstad zouden ...

10 maart 1979
Reformatorisch Dagblad
224 woorden
van 8