52 resultaten
Filteren
van 6
Turken gaan weg uit Sint-Jan

Turken gaan weg uit Sint-Jan

Het verlaten van de Sint-Jan betekent evenwel niet dat de actie om toelating tot Nederland te verkrijgen wordt gestaakt. Langs andere wegen wil men trachten de zo vurig begeerde vergunning te verkrijgen. Vanmiddag werd in het casino te Den Bosch een persconferentie belegd waar uiting werd ge ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
135 woorden
Gemengde reacties op energierede Carter

Gemengde reacties op energierede Carter

In economische kringen werd de mededeling van Carter dat hij onmiddellijk contingenten zal instellen voor de invoer van olie verrassend genoemd. Er werd bij gezegd dat dat de enige maatregel is die naar het zich laat aanzien een gunstige invloed zal hebben op de rentetarieven en de koers van ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
240 woorden
Regio-sïnippm

Regio-sïnippm

vrijdagavond een schietpartij plaats gevonden, waarbij een inwoner van die stad door een kogel in, de hartstreek werd getroffen. De kogel ging door het lichaam heen en sloeg vervolgens in een muur. Na een spoedoperatie was de man zaterdag buiten levensgevaar. Het schot is vermoedelijk op minder d ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
129 woorden
Rubriek voor T* de consument !

Rubriek voor T* de consument !

Als consument kun je in zo'n geval verschillende wegen bewandelen. Een daarvan is via de rechter, maar de meesten voelen daar weinig voor. Meestal wordt dan ook de weg van de minste weerstand bewandeld en laat de klant de kwestie om de lieve vrede wil maar rusten. Om de geschillen tussen consume ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
: Anneke Verhoeven
75 woorden
Optimisme over onze economie

Optimisme over onze economie

De weersomstandigheden hebben vooral hun weerslag gehad op de investeringen in woningen en andere bouwwerken. Over de ontwikkeling der overige nationale bestedingscategorieën is nog weinig informatie beschikbaar. Het herstel van de goederenexport zette zich in het eerste kwartaal voort. ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
291 woorden
Steeds drukker

Steeds drukker

In de loop van zaterdag werd het steeds drukker op de wegen. Omstreeks twaalf uur zat de weg Arnhem-Apeldoom propvol. Ook de weg Utrecht-Den Bosch en de Zeelandroute vertoonden langzaam rijdende en stilstaande files, die wisselend op vele andere plaatsen in het land voorkwamen. Automobilis ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
144 woorden
Botulisme in H.LAmbacht

Botulisme in H.LAmbacht

Hoewel dit type voor de mens niet direct gevaarlijk is, wordt in het belang van de volksgezondheid door de gemeente geadviseerd niet in openbaar water te zwemmen. Dit geldt ook voor honden. Verder wordt aangeraden niet met boten of bootjes in openbaar water (de Waal, vijvers, enz.) te vare ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
66 woorden
Haastige spoed is...

Haastige spoed is...

De inbeslagname vond plaats na I overleg met de officier van justitie Twee rijkspolitiemannen op de ' motorfiets hadden de Duitser, de 28-jarige R. T. uit Ulm, al eerder op rijksweg 58 (Tilburg-Eindhoven) gesignaleerd. Daar reed hij met een snelheid van 170 km/uur. De man heeft zijn reis p ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
52 woorden
TURKIJE

TURKIJE

In toenemende mate verandert het beeld, dat de wereld van de PLO heeft. Het karakter van terreurorganisatie raakt wat op de achtergrond en ze wordt meer en meer gezien als de spreekbuis voor Palestijnse verlangens. Even dreigde dit beeld in Ankara verstoord te worden, een hernieuwd bloedbad ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
433 woorden
Belangstelling Zeeuwse veren neemt af

Belangstelling Zeeuwse veren neemt af

VLISSINGEN — Er maken steeds minder mensen gebruik van de provinciale veerdiensten in Zeeland. Toch nemen de wachttijden op de aanlegplaatsen toe. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden op de veerdiensten Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder 3.018.007 passagiers overgezet. Dat wa ...

16 juli 1979
Reformatorisch Dagblad
86 woorden
van 6