251 resultaten
Filteren
van 26
4. Op bezoek in Madrid

4. Op bezoek in Madrid

Het programma In Madrid bezocht ik de beide scholen El Porvenir en Juan de Valdés, het internaat in het dorp Escorial, de Evangelische Boekhandel, de Theologische School en de Boekenbeurs die juist werd gehouden en waar ook de Evangelische Boekhandel een stand had. Verder sp ...

1 november 1979
Het Diakonaat
4498 woorden
HELP IN TROUBLE

HELP IN TROUBLE

My dear Friends—Grace, mercy and peace be with you all in Christ Jesus. Amen. Our God has graciously given all His most holy Word to be the portion of His people. The psalmist says, “Thy testimonies have I taken as an heritage for ever; for they are the rejoicing of my heart.” So that all ...

1 november 1979
The Banner of Truth
Rev. W. C. Lamain
2336 woorden
CHURCH NEWS

CHURCH NEWS

Calls Declined: To the Unionville-Bradford, Ontario, Canada, Congregations, by Rev. J. VanHaaren, of Amersfoort, the Netherlands. To the Rock Valley, Iowa, Congregation, by Rev. M. Mondria, of Waardenburg, the Netherlands. To the St. Catharines, Ontario, Canada, Congr ...

1 november 1979
The Banner of Truth
2135 woorden
EEN LIEFELIJKE WEG

EEN LIEFELIJKE WEG

Deze Psalm is een lied waarin Israel bij het Loof-huttenfeest in herinnering gebracht werd aan hun reis door de woestijn. Het volk als een trekkend volk woonde toen in tenten. Als dit herdacht word op het Loofhuttenfeest, reisden zij langs moeilijke wegen naar Jeruzalem. En de tekstwoorden zegge ...

1 november 1979
The Banner of Truth
651 woorden
THE BIBLE

THE BIBLE

Great God! with wonder and amaze,
On all thy works we look;
But still Thy wisdom, power, and grace,
Shine brightest in Thy Book. The fields provide us food, and show
The goodness of the Lord;
But fruits of life and glory grow
In Thy most holy Word. Here we a ...

1 november 1979
The Banner of Truth
83 woorden
Bijbel en belijdenis krijgen véél aandacht

Bijbel en belijdenis krijgen véél aandacht

Voordat een deputatenrapport in de generale synode wordt besproken is er vaak een gesprek tussen de commissie uit de synode die over dat rapport een oordeel moet geven en aan de hand daarvan ook voorstellen moet formuleren èn een vertegenwoordiging van dat deputaatschap. Ook bij het r ...

1 november 1979
Kerkinformatie
548 woorden
Uw getuigenis, niet uw oordeel vragen we in Zuid-Afrika

Uw getuigenis, niet uw oordeel vragen we in Zuid-Afrika

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij als één van de zwarte kerken in Zuid-Afrika blij zijn voor uw synode te zijn uitgenodigd. Daaruit blijkt, dat u ons niet over het hoofd ziet.
Was het anders geweest, dan zouden wij dat als bevoogding of paternalisme hebben ervaren. ...

1 november 1979
Kerkinformatie
ds. E. J. Manikkam
1180 woorden
Vacaturedienst predikanten

Vacaturedienst predikanten

P.S. GRONINGEN

Classis Grootegast,
1. GROOTEGAST,
een gemeente met 1478 leden op 510 adressen, die te groot is geworden voor één predikant.
De gemeente is niet erg progressief, maar ook beslist niet behoudend.
Het ...

1 november 1979
Kerkinformatie
419 woorden
Moderamen verwerkt veel reacties / vrienden die ons onze feilen tonen / invloed van theologie in de kerk

Moderamen verwerkt veel reacties / vrienden die ons onze feilen tonen / invloed van theologie in de kerk

De stapel ingekomen stukken, waarvoor telkens de aandacht van het moderamen wordt gevraagd, groeit gestaag. Ze heeft in een paar maanden tijds een respectabele hoogte bereikt. Op de dag, waarop ik deze kroniek schrijf zijn welgeteld 359 brieven, verzoekschriften, oproepen, en dergelijke ...

1 november 1979
Kerkinformatie
dr. H. J. Kouwenhoven
1123 woorden
Wat besloot de synode in oktober?

Wat besloot de synode in oktober?

Zendingsrelaties overzee binnen de perken houden
Met het aangaan van nieuwe relaties overzee moet de zending voorzichtig zijn, want dan kan de assistentie aan de huidige partnerkerken benadeeld worden.
Trouwens, intensief meeleven met een beperkt aantal kerken in d ...

1 november 1979
Kerkinformatie
1479 woorden
van 26