148 resultaten
Filteren
van 15
De principeloze massa

De principeloze massa

Nu we met z'n. allen de bevrijding herdenken., is het goed om te luisteren naar de stem van 'degenen die geleden hebben onder het demonische nazi-juk. Naar een man als Floris Bakels va.n „Nacht und Nebel", bijvoorbeeld. Bakels zei eens: „liet herdenken van straks is een heilige verplichting, ...

2 mei 1980
Daniel
253 woorden
OPDAT WIJ GEDENKEN

OPDAT WIJ GEDENKEN

HOE MOETEN WIJ HET BEVRIJDINGSFEEST VIEREN? In de Heilige Schrift wordt dikwijls opgeroepen tot het gedenken van de daden d'es Heeren. Neem bijvoorbeeld het vieren van het Pascha. Elk jaar gedacht Israël naar Gods bevel de wonderlijke verlossing. En deze dag zal idieden ivezen ter ged ...

2 mei 1980
Daniel
ds. A. Vergunst
1273 woorden
TEVREDEN... MAAR TOCH..

TEVREDEN... MAAR TOCH..

Op een stille Winteravond' zitten de oude boer en zijn knecht rond de gloeiende haard. De leeftijd der sterken is al gepasseerd, de gebreken waarmee de ouderdom gepaard gaat, worden steeds duidelijker.Plotseling verbreekt de boer het stilzwijgen en zegt; „Bram, ik wou dat ik eens iema ...

2 mei 1980
Daniel
D. C. Knulst
978 woorden
WAARDERING VOOR DE NADERE REFORMATIE?

WAARDERING VOOR DE NADERE REFORMATIE?

Is het niet een beetje vreemd in een jeugdblad annO' 1980 aandacht te vragen voor een stroming in de Nederlandse kerkgeschiedenis die voor velen volkomen achterhaald, definitief verleden tijd blijkt te zijn? Nee, dat is het niet!Het is nooit vreem je in de geschiedenis van de k ...

2 mei 1980
Daniel
C. Bregman
2377 woorden
TOT HET EINDE . .

TOT HET EINDE . .

Zoals je wellicht weet, beschikken de initiatief-baptisten in de Sovjet-Unie over een clandestiene, drukkerij om aan de grote vraag naar Bijbels en andere Christelijke lektuur tegemoet te kunnen komen.Sinds 1974 toen voor d; e eerste maal een drukpers ontdekt werd zijn er al dertig me ...

2 mei 1980
Daniel
J. H. Mauritz
1173 woorden
WAAROM ZIJN ER ZOVEEL JODEN VERMOORD ?

WAAROM ZIJN ER ZOVEEL JODEN VERMOORD ?

Er zijn in de tweede wereldoorloig ongeveer 6 miljoen Joden vermoord. Zes miljoen... dat is bijna net zoveel als de helft van alle Nederlanders. En waarom? Waarom werden al die mensen onschuldig vermoord? Wat hadden ze gedaan? Je weet misschien wel dat in 1948 de staat Israël werd uit ...

2 mei 1980
Daniel
J. Leune
686 woorden
BRIEVEN VAN VER

BRIEVEN VAN VER

Beste vrienden, We zijn al weer ruim 3 maanden in Zuid-Afrika. We zijn nog steeds aan het „wennen". Het is hier heel anders dan in Holland en Nigeria. Er zijn andere gewoontes.Na Engels en Hollands zijn wij nou onze derde taal aan het leren. Het Zuid-Afrikaans heeft veel van Ho ...

2 mei 1980
Daniel
van Hanna Commelin
187 woorden
HERINNERINGEN AAN DE OORLOG

HERINNERINGEN AAN DE OORLOG

Toen we op vrijdag 10 mei 1940 gewekt werden door het geronk van vliegtuigen, wisten we dadelijk: het is oorlog! Wat al lang gevreesd werd, was werkelijkheid geworden, de Duitsers waren ons land. binnen gevallen. Op verschillende strategische punten, zoals bij de bruggen in het Westen en bij ...

2 mei 1980
Daniel
J. Beekman-Bossenbroek
1029 woorden
INHOUD

INHOUD

blz. Ds. Jac. Westland, Blijde gemeenschap in dc Opgestane 205 Ds. H. Visser, Bij de troonwisseling . . . . 207 Ds. H. Visser, Het leven des geloofs (slot) . . 207 Ds. W. van Gorsel, Roeping tot het ambt (4) 209 Ds. H. Visser, 5 mei 1980 — Dag van de bevrijding 209 Ds. J. Maasland, Kleine kr ...

2 mei 1980
Gereformeerd Weekblad
85 woorden
HET LEVEN DES GELOOFS

HET LEVEN DES GELOOFS

(slot)De vruchten des geloofsIs het geloof een planting van God in het hart van zondaren, dan kan het niet uitblijven of het draagt ook vrucht. In het geloof staat centraal dat het in Christus vergeving van zonden vindt. Dat we door het geloof gerechtvaardigd word ...

2 mei 1980
Gereformeerd Weekblad
K. a. Z.
H. V.
2763 woorden
van 15