105 resultaten
Filteren
van 11
OP ZIEKENBEZOEK VIA DE POST

OP ZIEKENBEZOEK VIA DE POST

In deze vakantietijd gaan velen op reis van de ene plaats naar de andere en soms tot ver over de grenzen ligt. het reisdoel. Wat kan het onze gedachten bezet houden en wat geeft het vaak veel gesprekstof, zodat we het „Eén ding is nodig" uit het oog verliezen.In onze ziekenkamer, beja ...

8 augustus 1980
Daniel
L. P. Moree-Kranenburg
724 woorden
GODS TROUW

GODS TROUW

Het oude bondsvolk, dat Gij hebt geleid met liefde door Uw wondervolle wegen, omdat Gij Abraham hadt toegezeid „Ik zal u stellen tot een rijke zegen", heeft door Uw trouw de schone woon verkrege het land, dat rijk van melk en honing vloeit, op tijd bezocht met vroeg' en spade regen, dat smac ...

8 augustus 1980
Daniel
M. Nijsse
113 woorden
MOEILIJKE BESLISSINGEN

MOEILIJKE BESLISSINGEN

Enkele dagen voor pasen werd midden in de nacht een man gebracht: hij was uit een boom gevallen en tijdens de val had een tak de buik opengescheurd, alle darmen waren naar buiten gekomen. Zijn familie had hem op een plank gebonden, een doek over hem heen gelegd, een sterke man had de plank o ...

8 augustus 1980
Daniel
Ria
Peter Scheer
563 woorden
WAT ZIJN JOUW AFGODEN?

WAT ZIJN JOUW AFGODEN?

Als je de vraag „Wat zijn jouw afgoden? " wilt beantwoorden, moet je natuurlijk eerst weten wat afgoden zijn.Misschien zal iemand van jullie meteen namen noemen, zoals Baal, Astarte, Diana. Dat zijn enkele afgoden die in de Bijbel genoemd worden.Toen de Israëlieten in Kanaan aa ...

8 augustus 1980
Daniel
J. Leune
484 woorden
CHRISTEN-ZIJN IN EEN HEIDENSE SAMENLEVING

CHRISTEN-ZIJN IN EEN HEIDENSE SAMENLEVING

„In wat voor een tijd leven we toch!" heb je vast wel eens iemand horen verzuchten. Het ging dan over (een van) de vele symptomen van ontkerstening in onze samenleving. Zo'n verzuchting wordt niet zonder reden geslaakt. Als je om je heen ziet bemerk je in onze maatschappij hoe langer hoe mee ...

8 augustus 1980
Daniel
W. Methorst
2149 woorden
OP REIS DOOR ISRAEL

OP REIS DOOR ISRAEL

Bij een reis door Israël krijgt Galilea veel aandacht. Je vindt hier veel bekende plaatsen en wat is de Heere Jezus hier veel geweest. Wat heeft Hij hier ook veel wonderen verricht.Eén van de plaatsen waar je graag heen wilt is Kapernaüm. Wij rijden door de heuvels er naar toe. We den ...

8 augustus 1980
Daniel
G. Uijl-Groenendijk
1261 woorden
„Samen op weg"

„Samen op weg"

Het vraagteken„Samen op weg"? Zo luidt de titel van de brochure die het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk onlangs het licht deed zien. Mij werd verzocht in ons blad aandacht aan dit boekje te besteden en dat doe ik graag. Want de vragen die erin aan d ...

8 augustus 1980
Gereformeerd Weekblad
W. v. G.
1575 woorden
JOB

JOB

Job 1 VS 1-5Er was een man in het land van Uz, zijn naam was job; en die man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad . . .Job voorgesteldDe Schrift stelt ons hier Job voor. We maken kennis met de hoofdpersoon van het boek, dat al de eeuwen do ...

8 augustus 1980
Gereformeerd Weekblad
A.
Jac. W.
2246 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK Beroepen: door de classis Har wijk als pred. voor buitengew. werl (ten behoeve van Philadelphia-te zen te Nunspeet), L. van Nieuwp te Huizen. Aangenomen: de ben. als pasto medew. bij de Herv. Geref. Evani .satie te Oud Pekela, J. Geene kan( 'Brussel. J ...

8 augustus 1980
Reformatorisch Dagblad
48 woorden
Orkaan Allen blijft woeden

Orkaan Allen blijft woeden

iERIDA (Mexico) — De orkaan n, waarin windstoten van 300 km uur zijn gemeten, zwenkt af van IVlexicaanse toeristen-schiereiland atan en beweegt zicli in de richvan de Amerikaanse kust. De being treft al toebereidselen. e orkaan heeft aan zeker 83 menhet leven gekost. Vooral op de bowindse ei ...

8 augustus 1980
Reformatorisch Dagblad
73 woorden
van 11