200 resultaten
Filteren
van 20
Particulier initiatief

Particulier initiatief

Bij het scheiden van de pohtieke markt vlak voor de periodieke verkiezing staat ter discussie een handjevol wetten die op welzijn, volksgezondheid en onderwijs betrekking heeft. Alles nogal verzorgend dus. Met name Kaderwet, wet voorzieningen gezondheid en wet op het (nieuwe) basisonderwijs. De b ...

3 april 1981
De Banier
1355 woorden
ZETjes

ZETjes

BETERING VOOR BEKENTENISDe heer W. Aantjes heeft toch afgezien van zijn poging om via voorkeursstemmen opnieuw in het parlement door te dringen, waar hij vele jaren een dominante rol speelde. De bedreigingen ook van gezinsleden noopten hem. Het doorzetterige irriteerde velen. Bijna zou dat ...

3 april 1981
De Banier
861 woorden
MEDEDELING VOOR DE BESTUREN VAN DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

MEDEDELING VOOR DE BESTUREN VAN DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

Bij de u toegezonden girokaarten in verband met de giftenactie voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn vensterenveloppen gevoegd met de opdruk , , port betaald Bameveld".Dit had niet moeten zijn vermeld. Wanneer u deze enveloppen gebruikt voor toezending aan uw leden moeten de envelo ...

3 april 1981
De Banier
105 woorden
Enkele beperkende maatregelen inzake de groei van de uitgaven voor Sociale Zaken

Enkele beperkende maatregelen inzake de groei van de uitgaven voor Sociale Zaken

door de heer Van DisDE DIEPSTE OORZAAKDe slechte en nog steeds slechter wordende economische situatie noopt tot beteugeling van de groei van de uitgaven voor sociale zekerheid. Wil de wal het schip keren, dan zal er inderdaad moeten worden ingegrepen. De laatste jaren is dat al in v ...

3 april 1981
De Banier
de heer Van Dis
1773 woorden
Ingeland

Ingeland

Er is een oud engels gezegde, daterend uit de financiëel-ekonomische geschiedenis, dat - in het nederlands vertaald - luidt: „kwaad geld verdrijft goed geld". Dit gezegde stamt uit de tijd dat er nog met gouden munten betaald werd. Minder nette figuren hadden de gewoonte om deze munten aan de kan ...

3 april 1981
De Banier
734 woorden
PARLEMENTAIR LOGBOEK

PARLEMENTAIR LOGBOEK

MAART ROERT ZIJN STAARTHet ligt wel erg voor de hand om dit opschrift te kiezen. Het is nu inderdaad maart; we leven eveneens aan het eind van deze maand (en aan het eind pleegt zich veelal de staart te bevinden); de kwispelingen laten zich gemakkelijk voortplanten; zowel de wispelturighei ...

3 april 1981
De Banier
1126 woorden
Politieke vergaderingen

Politieke vergaderingen

LANDELIJK VERBAND VAN S.G.P. GE­ MEENTEBESTUURDERSHet voorlichtingscentrum van onze Partij heeft voor ons verband een bijeenkomst belegd op D.V. vrijdag 1 mei n.m. 2 uur in een der kerkzalen van de Ger. Gemeente te Zeist, Joubertlaan 5.Behandeld zal worden het onderwerp: „Naar een s ...

3 april 1981
De Banier
H. C. Schriever.
133 woorden
STATENKRING DELFT

STATENKRING DELFT

Op D.V. zaterdag 11 april a.s. hoopt zij haar jaarvergadering te houden in de Eben- Haëzerschool, Albert Khngstraat 24, 's- Gravenzande, aanvang 14.00 uur. Het slotwoord zal worden uitgesproken door Ds. H. v. d. Post uit Monster.Vragen en of voorstellen kunnen gezonden worden naar de secre ...

3 april 1981
De Banier
59 woorden
STUDIEVERENIGING EDE

STUDIEVERENIGING EDE

Op D.V. maandag 6 april a.s. hoopt de heer H. J. van Berkum uit Vriezenveen voor ons te spreken. Deze vergadering zal gehouden worden in de Stadhouder Willem 3 School te Ede. Aanvang, 19.30 uur. Ook ouderen hartelijk welkom. ...

3 april 1981
De Banier
39 woorden
STUDIEVERENIGING „SCHOUWEN-DUIVELAND”

STUDIEVERENIGING „SCHOUWEN-DUIVELAND”

Op D.V. vrijdag 3 april a.s. hoopt zij haar jaarvergadering te houden in de zaal van de Geref. Gem. in Ned. Stationsstraat 9, Nieuwerkerk. Aanvang 19.30 uur. Spreker: de heer G. E. Houtekamer uit Bruinisse. Onderwerp: „De toekomst van de Oosterschelde". Zowel leden als belangstellenden zij ...

3 april 1981
De Banier
47 woorden
van 20