108 resultaten
Filteren
van 11
NAVO-kerngroep in Bonn bijeen

NAVO-kerngroep in Bonn bijeen

Deze zogenaamde „shift study", een onderzoek naar de vraag in hoeverre kernwapens kunnen worden vervangen door conventionele, en hoe het accent van kernwapens met korte dracht kan worden verlengd naar wapens met een langere dracht speelt een belangrijke rol in de Nederlandse besluitvorming over h ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
416 woorden
Van der Klaauw op bezoek bij PLO-man

Van der Klaauw op bezoek bij PLO-man

De minister voert het vervolg van een Midden-Oosten-missie uit in zijn hoedanigheid van voorzitter van de EG-ministerraad. Hij verbhjft nu in Libanon. Tot het eerste deel van zijn missie behoorden bezoeken aan Jordanië, Syrië, Irak, Marokko en Tunesië. Begin van de week sprak hij in Washington ov ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
207 woorden
ARBEIDSDEMOCRATIE

ARBEIDSDEMOCRATIE

Eind dit jaar zullen NVV en NKV een volledige fusie met elkaar aangaan. In december 1975 kwam tussen beide een federatie samenwerking tot stand. Net als bij de vorming van het CDA heeft men ook hier gekozen voor een groeimodel. Geleidelijk zijn de verschillende NVV- en NKV-bonden naar elkaar toeg ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
461 woorden
Poolse regering in beraad met boeren

Poolse regering in beraad met boeren

Van de zijde van Solidariteit in Bydgoszcz is de verwachting uitgesproken dat het overleg tot en met zaterdag zal duren. Een bijzondere commissie van het Poolse parlement die moet toezien op naleving van de vorig jaar gesloten Akkoorden van Gdansk heeft vrijdag een werkgroep gevormd. Die gaat zic ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
911 woorden
Oude Testament primaire bron van vele grote leerstukken

Oude Testament primaire bron van vele grote leerstukken

Er waren verscljillende sprekers. De hoofdspreker was professor D. MacLeod. Maandagavond sprak hij over ,,Preken uit het Oude Testament". Hij zette de volgende fundamentele beginselen uiteen: 1. De inspiratie en het absolute Goddelijke gezag van het Oude Testament.2. De eenheid van ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
989 woorden
J. Vreugdenhil overleden

J. Vreugdenhil overleden

De heer Vreugdenhil is hoofd geweest van de Groen van Prinstererschool te Kampen. Vanaf 1931 diende de overledene het bijzonder onderwijs. Tot 1935 te Yerseke, van 1935 tot 1945 te Rijssen en van 1945 tot 1977 te Kampen.Met een korte onderbreking heeft de heer Vreugdenhil de Gereformeerde ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
287 woorden
UIT DE KERKELIJKE PERS

UIT DE KERKELIJKE PERS

In het Kerkblad voor het Noorden" schrijft ds. A. v.d. Veer, christelijk gereformeerd predikant te Zwolle, onder zijn wijkberichten: Uit de Wipstrik: Wat een rijkdom zo'n doopdienst als die van jongstleden zondag. Zoals u weet, werden 5 kinderen ten doop gehouden. ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
998 woorden
Twisting

Twisting

En er werd ook twisting onder hen. Luk. 22:24a.En er werd ook twisting onder hen, onder de meest beminde discipelen van de Heere. Zij waren allen van de duivel des hoogmoeds bezeten; een ieder wilde de grootste zijn, een ieder wilde er voor gelden. Wie de Heere kent op Golgotha, die moest ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
241 woorden
Op Patmos nu geen naakt

Op Patmos nu geen naakt

ATHENE — Practisch éénstemmig heeft het Griekse parlement zich geschaard achter de beslissing van de orthodoxe patriarch van Constantinopel om het eiland Patmos voortaan heilig te nomen.De patriarch besloot hiertoe, omdat de apostel Johannes op Pathos zijn apocalyps heeft geschreven en omd ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
232 woorden
wm-

wm-

WM9 In gesloten envelop zenden aan: Sekretariaat RPF, Postbus 1010, 3840 BA Harderwijk (03410-21477) Overigens, U kunt lid worden door nevenstaande bon in te vullen! ...

4 april 1981
Reformatorisch Dagblad
26 woorden
van 11