92 resultaten
Filteren
van 10
Poolse crisis centraal op Tsjechoslowaaks congres

Poolse crisis centraal op Tsjechoslowaaks congres

De verwachting was dat het Tsjechoslowaakse partijcongres een routineaangelegenheid zou zijn met nadruk op economische problemen, totdat zondag zonder aankondiging vooraf Brezjnjev naar Praag vloog.Direct na zijn aankomst in de Tsjechoslowaakse hoofdstad begaf Brezjnjev zich naar een „werk ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
679 woorden
Reagan stuurt Brezjnjev een boodschap

Reagan stuurt Brezjnjev een boodschap

Een andere Amerikaanse televisiemaatschappij, ABC, deelde mee dat Reagan zich vrijdag al tot Brezjnjev richtte. CBS verklaarde dat de Amerikaanse president zich al voor de tweede keer rechtstreeks tot de Russische leider wendde. De eerste keer was nog voor de aanslag op de Amerikaanse president e ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
164 woorden
Rijk kan tachtig miljoen besparen

Rijk kan tachtig miljoen besparen

Peschar zei dat zaterdagmiddag voor de radio in het Trosprogramma Aktua extra. In de loop van misschien een reeks van jaren kan het best zijn dat door ons werk nog verdere besparingen of hogere uitgaven tot stand zullen komen. Maar dat hangt af van wat de regering op veel punten gaat doen, aldus ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
287 woorden
Verbod gebruik methyl-bromide moet opgeheven

Verbod gebruik methyl-bromide moet opgeheven

Tijdens een kort geding, dat maandagochtend diende voor de Haagse rechtbank, heeft mr. J. H. A. Linskens namens de vereniging van grondontsmetters geëist dat de Staat het verbod op het middel opheft. Hij wees erop dat het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid tot dusver slechts oriënterend onder ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
200 woorden
2,6 mln gulden van Astmafonds

2,6 mln gulden van Astmafonds

Dit jaar zijn er 48 projecten toegekend, waaronder een onderzoek naar de betekenis van schimmels voor carapatiënten. ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
94 woorden
Nachtarbeid vrouwen nu toegestaan

Nachtarbeid vrouwen nu toegestaan

Het kabinet is akkoord gegaan met een daartoe strekkend wetsontwerp van minister Albeda (Sociale zaken) en staatssecretaris mevr. Kraaijeveld-Wouters (CRM).Dit voorstel loopt vooruit op een toekomstige algehele herziening van de naar geslacht onderscheidende bepalingen in de arbeidswet. Bi ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
171 woorden
Opdringend humanisme in Christelijk onderwijs

Opdringend humanisme in Christelijk onderwijs

Bij het opvoeden en onderwijzen dienen we te beseffen dat we deze zware taak niet in eigen kracht kunnen volbrengen, maar alleen vanuit de kracht van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Vervolgens hield ds. J. J. Poort een lezing onder de titel ,,Opdringend humanisme in het Christ ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
1234 woorden
„Verantwoording" ongerust over Geref. Gemeenten

„Verantwoording" ongerust over Geref. Gemeenten

Het is de bedoeling dat de krant zes keer per jaar verschijnt. Redacteur is B. Wallet te Kampen. Hij gaf de krant geheel op eigen initiatief uit. Wallet hield geen ruggespraak met andere om tot uitgave te komen en zal alleen de redactie blijven voeren om compromissen te voorkomen. Toch staat de v ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
272 woorden
Halve eeuw predikant

Halve eeuw predikant

NIJKERK - Ds. G. F. Callenbach, hervormd emeritus predikant te Nijkerk zal op 12 april 50 jaar predikant zijn.Ds. Callenbach werd 25 okt. 1904 te Nijkerk geboren en studeerde te Utrecht. Hij werd in 1931 predikant te Hall, ging in 1938 naar IJmuiden-oost en stond van 1946 tot aan zijn emer ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
159 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERKAangenomen: naar De Bilt, B. Wiegeraad te Amersfoort; naar Rotterdam-Kralingen, G. G. de Kruyf te Rijnsaterwoude, die bed. voor Voorschoten; naar Stolwijk, G. D. Kamphuis kand. te Barneveld, die bed. voor Oene.Bedankt: voor Op en Neder Andel, C. Talsma te Wilsum. ...

6 april 1981
Reformatorisch Dagblad
145 woorden
van 10