69 resultaten
Filteren
van 7
Regering nog verdeeld over welzijnswerk

Regering nog verdeeld over welzijnswerk

Minister Gardeniers heeft de Kamer verder voorgesteld deze week de minder gevoelige onderdelen van de Kaderwet en de daaraan gekoppelde Wet Voorzieningen Gezondheidszorg af te handelen. Het kabinet heeft daardoor wat meer tijd om tot een vergelijk te komen.Particulier initiatief
...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
551 woorden
Pais geeft oplossing voor gat van 119 mln

Pais geeft oplossing voor gat van 119 mln

Hij stelt zes maatregelen voor waarvan vier in de rechtspositionele sfeer. Voor volgend jaar betekenen de ingrepen de besparing van 199 miljoen gulden en met ingang van 1983 wordt per jaar structureel ƒ 322 miljoen bezuinigd.De salarisschalen voor het onderwijzend personeel worden wat lang ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
437 woorden
Jumblatt bang voor ernstig militair treffen in Libanon

Jumblatt bang voor ernstig militair treffen in Libanon

Het Libanese blad As-Safir meldde dat Jumblatt, de leider van de nationale beweging, een bundeling van linkse moslems die nauw gelieerd is met de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) zijn eenheden in staat van alarm heeft gebracht en verklaard heeft dat Libanon op de rand staat van een milita ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
596 woorden
Angst voor geelzucht in Rotterdam

Angst voor geelzucht in Rotterdam

Volgens een woordvoerder heeft de geneeskundige dienst inmiddels al honderd buizen uitstaan waarin bewoners thuis hun ontlasting kunnen deponeren. Dit aantal loopt echter met het uur op.Het laboratorium van de GG en GD kan volgens een woordvoerder doorgaans 25 buizen per dag onderzoeken. E ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
293 woorden
Filippino's naar de stembussen

Filippino's naar de stembussen

Aan de vooravond van de verkiezingen werden 35 personen gearresteerd die deelnamen aan bijeenkomsten die waren belegd door leiders van de politieke oppositie, volgens wie de amendementen de weg zullen banen voor een presidentsverkiezing op 7 juni waaraan Marcos zal meedoen en zal winnen. ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
75 woorden
Bommelding Jodie Foster

Bommelding Jodie Foster

NEW HAVEN — Een studentenverblijf van de Yale universiteit, waar de Amerikaanse actrice Jodie Foster woont, is maandag korte tijd ontruimd geweest nadat in een anoniem telefoontje was meegedeeld dat daar een bom was geplaatst. De bom zou tot ontploffing worden gebracht tenzij John Hinckley, de ma ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
232 woorden
Godsdienstonderwijs moet belangrijkste vak blijven

Godsdienstonderwijs moet belangrijkste vak blijven

Over „Het godsdienstonderwijs op de reformatorische school" verscheen een themanummer van het onderwijsblad „De Reformatorische School" (DRS). In dit orgaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (GOLV) wordt op het thema i ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
J. A. Verveen
850 woorden
Bevestiging kand. H. Mast

Bevestiging kand. H. Mast

Na een appellerende vermanende en vertroostende bediening van het woord uit Matth. 26:14a las ds. Korevaar het bevestigingsformulier, waarop kand. Mast instemde met „Ja, ik van ganser harte".Aan de handoplegging die hierop volgde namen deel: de bevestiger ds. C. A. Korevaar; en vervolgens ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
310 woorden
Afscheid van ds. A. P. Voets te Waarder

Afscheid van ds. A. P. Voets te Waarder

Ds. Voets stelde de vraag: „Wat zou er toch geschreven staan in het boek van Gods alwetendheid over de afgelopen vier en een half jaar van mij als herder en leraar, en van u als gemeente". Waar hebben de roepstemmen, de waarschuwingen, de troostwoorden, het fluitspel van het Evangelie ons gebrach ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
440 woorden
Voorbede voor gevangenen in Argentinië

Voorbede voor gevangenen in Argentinië

Met instemming van het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt verzocht deze zaak op zondag 12 april in samenwerking en verootmoediging aan de Heere voor te leggen.Veel gevangenen zuchten in eenzame opsluiting. Hun verblijven zijn kleine cellen, waar ...

7 april 1981
Reformatorisch Dagblad
199 woorden
van 7