144 resultaten
Filteren
van 15
Kruisdragen

Kruisdragen

'En als zij Hem wegleidden.' Wie? Jezus Christus. De eeuwige Zoon van God. God uit God. Licht uit Licht. Hij, Die in de schoot des Vaders was. Hij, Die de heerlijkheid heeft verlaten, die Hij had, eer de wereld was. Mens geworden, als u en ik, uitgenomen de zonde. God en Mens verenigd in één Per ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
ds. D. J. Budding
1082 woorden
Een gezegend prediker (2)

Een gezegend prediker (2)

Johannes 3 : 16 Dat was de tekst, waar mijn vader bij voorkeur over sprak, wanneer hij ergens voor het eerst voorging. Merkwaardigerwijze opent ook de eerste jaargang van het blad 'Uit de Fontein des levens', dat mijn vader een paar jaar alléén uitgaf en waarin hi ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
C. v. d. Wal
1461 woorden
Daadwerkelijk Belijden

Daadwerkelijk Belijden

Op basis van vrijwilligheid Als iemand tot de beslissing komt om Belijdenis des geloofs af te leggen in het midden der gemeente, dan kun je in zekere zin zeggen dat men dit doet op basis van vrijwilligheid. In zekere zin. Dat moet er wel bij gezegd worden. ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
H. Visser
2112 woorden
Met de kerk van alle tijden

Met de kerk van alle tijden

'Uw volk' - Israël 'Uw volk - mijn volk, uw God - mijn God!' Zo deed Ruth belijdenis des geloofs op de grens van Moab en Israël. Ze hoorde er eigenlijk niet bij: zij was heidin. Haar schoonmoeder Naomi, door wie ze van Israels God had gehoord, stuurde haar terug: ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
C. Blenk
1711 woorden
Paascollecte

Paascollecte

Hoewel het ons bekend is dat in de meeste van onze gemeenten en evangelisaties de zogenaamde Paascollecte voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond een vaste plaats heeft op het collecterooster, willen we er ook op deze plaats graag de aandacht op vestigen. Met de opbrengst van de co ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
Het hoofdbestuur
123 woorden
Waar liggen de grenzen?

Waar liggen de grenzen?

Op het seminarie te Driebergen, waar studenten in de theologie en predikanten in hun eerste gemeente (na-)scholing ontvangen ten behoeve van hun werk in de gemeente, komt het'kennelijk nogal eens tot conflicten, die gegeven zijn met de diepgaande verschillen in de kerk. Een aantal studenten in d ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
Ds. D. Verboom
1419 woorden
Gebedsdienst

Gebedsdienst

In verband met het vijfenzeventig jarig bestaan van de Gereformeerde Bond wordt op D.V. woensdagavond 22 april a.s. een gebedsdienst gehouden in de Domkerk te Utrecht, waarin hoopt voor te gaan ds. L. Kievit te Gouda. We willen graag nog een keer opwekken deze dienst, die om kwart voor acht begi ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
207 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

BEROEPEN TE: Hekelingen en Simonshaven/Biert: (toez., ) S. den Blaauwen te Zijpe; Rijnsburg: B. H. Weegink te Beerzeerveld; Kamperland: mevr. J. T. Butijn kand. te Utrecht; Waarder: (toez.) J. Vroegindewey te Katwijk aan Zee; Linschoten: (toez.) D. Siebelink kand. ...

9 april 1981
De Waarheidsvriend
3304 woorden
Lijdensoverdenking. VII

Lijdensoverdenking. VII

meditatie "En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. M ...

9 april 1981
De Wachter Sions
O.v.B.
830 woorden
SAMENSPRAAK De koninklijke weg naar de hemel. (46)

SAMENSPRAAK De koninklijke weg naar de hemel. (46)

EEN EN TWINTIGSTE SAMENSPRAAK (vervolg). Over de troost, die de zekerheid van de zaligheid meebrengt en de tekenen daarvan.Predikant (vervolgt): De koninklijke dichter betuigt, dat bij God vergeving is, opdat met Hem vreze, maar wij zien dat, daar deze verge ...

9 april 1981
De Wachter Sions
1460 woorden
van 15